Prev Chapter Ezekiel 13 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
bernubuatlah
3abnh
<5012>
terhadap
4la
<413>
nabi-nabi
5yaybn
<5030>
Israel
6larvy
<3478>
yang
 
 
bernubuat
7Myabnh
<5012>
dan
 
 
katakan
8trmaw
<559>
kepada mereka yang
 
 
bernubuat
9yaybnl
<5030>
dari
 
 
hati
10Mblm
<3820>
mereka sendiri
 
 
Dengarkan
11wems
<8085>
firman
12rbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
3
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Celakalah
5ywh
<1945>
 
6le
<5921>
nabi-nabi
7Myaybnh
<5030>
bodoh
8Mylbnh
<5036>
yang
9rsa
<834>
 
10Myklh
<1980>
mengikuti
11rxa
<310>
roh
12Mxwr
<7307>
mereka sendiri dan
 
 
tidak
13ytlblw
<1115>
mendapatkan
 
 
penglihatan
14war
<7200>
apa pun
 
 
4
Hai
 
 
Israel
4larvy
<3478>
nabi-nabimu
3Kyaybn
<5030>
telah
 
 
menjadi
5wyh
<1961>
seperti
 
 
serigala-serigala
1Mylesk
<7776>
di antara
 
 
reruntuhan
2twbrxb
<2723>
5
Kamu
 
 
belum
1al
<3808>
memanjat
2Mtyle
<5927>
celah-celah tembok
3twurpb
<6556>
atau
 
 
membangun tembok
5rdg 4wrdgtw
<1447> <1443>
di sekeliling
6le
<5921>
keturunan
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
untuk
 
 
bertahan
9dmel
<5975>
dalam
 
 
pertempuran
10hmxlmb
<4421>
pada
 
 
hari
11Mwyb
<3117>
TUHAN
12hwhy
<3068>