Prev Chapter Ezekiel 20 Next Chapter Show all verses
1
Dan terjadilah
 
 
pada
1yhyw
<1961>
tahun
2hnsb
<8141>
ketujuh
3tyeybsh
<7637>
bulan
 
 
kelima
4ysmxb
<2549>
pada hari
 
 
kesepuluh
5rwveb
<6218>
bulan
6sdxl
<2320>
itu
7wab
<935>
beberapa
8Mysna
<582>
tua-tua
9ynqzm
<2205>
Israel
10larvy
<3478>
datang untuk
 
 
meminta
11srdl
<1875>
nasihat
12ta
<853>
TUHAN
13hwhy
<3068>
dan mereka
 
 
duduk
14wbsyw
<3427>
di
15ynpl
<6440>
depanku
16o
<0>
2
Lalu
1yhyw
<1961>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
3
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
bicaralah
3rbd
<1696>
kepada
4ta
<853>
tua-tua
5ynqz
<2205>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
katakan
7trmaw
<559>
kepada
8Mhla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
9hk
<3541>
perkataan
10rma
<559>
Tuhan
11ynda
<136>
ALLAH
12hwhy
<3068>
Apakah
14yta
<853>
kamu
15Mta
<859>
datang
16Myab
<935>
untuk
 
 
meminta
13srdlh
<1875>
nasihat dari-Ku Demi Aku yang
 
 
hidup
17yx
<2416>
Aku
18yna
<589>
tidak
19Ma
<518>
akan
 
 
dimintai
20srda
<1875>
nasihat olehmu
21Mkl
<0>
firman
22Man
<5002>
Tuhan
23ynda
<136>
ALLAH
24hwhy
<3068>
4
Maukah kamu
 
 
menghakimi
1jpsth
<8199>
mereka hai
 
 
anak
4Nb
<1121>
manusia
5Mda
<120>
maukah kamu
2Mta
<853>
menghakimi
3jwpsth
<8199>
mereka Biarlah mereka
 
 
mengetahui
9Meydwh
<3045>
 
6ta
<853>
kekejian-kekejian
7tbewt
<8441>
nenek moyang
8Mtwba
<1>
mereka
 
 
5
dan
 
 
katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
2Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
3hk
<3541>
firman
4rma
<559>
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
pada
 
 
hari
7Mwyb
<3117>
ketika Aku
 
 
memilih
8yrxb
<977>
Israel
9larvyb
<3478>
Aku
 
 
bersumpah
10avaw
<5375>
kepada
11ydy
<3027>
keturunan
12erzl
<2233>
 
13tyb
<1004>
Yakub
14bqey
<3290>
serta membuat diri-Ku sendiri
 
 
dikenal
15edwaw
<3045>
oleh
 
 
mereka
16Mhl
<0>
di
 
 
negeri
17Urab
<776>
Mesir
18Myrum
<4714>
Aku
 
 
bersumpah
19avaw
<5375>
kepada
20ydy
<3027>
mereka
21Mhl
<0>
dengan
 
 
berkata
22rmal
<559>
Akulah
23yna
<589>
TUHAN
24hwhy
<3068>
Allahmu
25Mkyhla
<430>