Prev Chapter Ezekiel 6 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
datang
 
 
kepadaku
4yla
<413>
kata-Nya
5rmal
<559>
2
Anak
1Nb
<1121>
manusia
2Mda
<120>
hadapkan
3Myv
<7760>
wajahmu
4Kynp
<6440>
ke
5la
<413>
gunung-gunung
6yrh
<2022>
Israel
7larvy
<3478>
dan
 
 
bernubuatlah
8abnhw
<5012>
terhadap
 
 
mereka
9Mhyla
<413>
3
katakanlah
1trmaw
<559>
Hai
 
 
gunung-gunung
2yrh
<2022>
Israel
3larvy
<3478>
dengarlah
4wems
<8085>
firman
5rbd
<1697>
Tuhan
6ynda
<136>
ALLAH
7hwhy
<3069>
Beginilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
Tuhan
10ynda
<136>
ALLAH
11hwhy
<3069>
kepada
 
 
gunung-gunung
12Myrhl
<2022>
bukit-bukit
13twebglw
<1389>
kepada
 
 
jurang-jurang
14Myqypal
<650>
dan
 
 
lembah-lembah
15*twyaglw {tyaglw}
<1516>
Lihatlah
16ynnh
<2009>
Aku
17yna
<589>
bahkan Aku sendiri akan
 
 
membawa
18aybm
<935>
pedang
20brx
<2719>
ke atasmu
19Mkyle
<5921>
dan Aku akan
 
 
melenyapkan
21ytdbaw
<6>
bukit-bukit pengurbananmu
22Mkytwmb
<1116>
4
Mazbah-mazbahmu
2Mkytwxbzm
<4196>
akan menjadi
 
 
sunyi
1wmsnw
<8074>
dan
 
 
altar-altar pedupaanmu
4Mkynmx
<2553>
akan
 
 
dihancurkan
3wrbsnw
<7665>
Aku akan membuat orang-orangmu yang
 
 
terbunuh
6Mkyllx
<2491>
rebah
5ytlphw
<5307>
di hadapan
7ynpl
<6440>
berhala-berhalamu
8Mkylwlg
<1544>
5
Aku akan
 
 
meletakkan
1yttnw
<5414>
 
2ta
<853>
mayat-mayat
3yrgp
<6297>
orang
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
di
 
 
depan
6ynpl
<6440>
berhala-berhala
7Mhylwlg
<1544>
mereka dan Aku akan
 
 
menyerakkan
8ytyrzw
<2219>
 
9ta
<853>
tulang-tulangmu
10Mkytwmue
<6106>
di
 
 
sekitar
11twbybo
<5439>
mazbah-mazbahmu
12Mkytwxbzm
<4196>