Prev Chapter Daniel 9 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
pertama
2txa
<259>
pemerintahan
 
 
Darius
3swyrdl
<1867>
anak
4Nb
<1121>
Ahasyweros
5swrwsxa
<325>
keturunan
6erzm
<2233>
orang
 
 
Media
7ydm
<4074>
yang
8rsa
<834>
menjadi raja
9Klmh
<4427>
atas
10le
<5921>
kerajaan
11twklm
<4438>
orang-orang
 
 
Kasdim
12Mydvk
<3778>
2
pada
 
 
tahun
1tnsb
<8141>
pertama
2txa
<259>
pemerintahannya
3wklml
<4427>
aku
4yna
<589>
Daniel
5laynd
<1840>
memahami
6ytnyb
<995>
kitab-kitab
7Myrpob
<5612>
bahwa
 
 
jumlah
8rpom
<4557>
tahun
9Mynsh
<8141>
yang
10rsa
<834>
 
11hyh
<1961>
difirmankan
12rbd
<1697>
TUHAN
13hwhy
<3068>
kepada
14la
<413>
Nabi
16aybnh
<5030>
Yeremia
15hymry
<3414>
untuk
 
 
menggenapi
17twalml
<4390>
keruntuhan
18twbrxl
<2723>
Yerusalem
19Mlswry
<3389>
adalah
 
 
70
20Myebs
<7657>
tahun
21hns
<8141>
3
Aku mengarahkan
2ta 1hntaw
<853> <5414>
wajahku
3ynp
<6440>
kepada
4la
<413>
Tuhan
5ynda
<136>
Allah
6Myhlah
<430>
mencari-Nya
7sqbl
<1245>
dalam
 
 
doa
8hlpt
<8605>
dan
 
 
permohonan
9Mynwnxtw
<8469>
sambil
 
 
berpuasa
10Mwub
<6685>
dan mengenakan
 
 
kain kabung
11qvw
<8242>
serta
 
 
abu
12rpaw
<665>
4
Aku
 
 
berdoa
1hllptaw
<6419>
kepada
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
Allahku
3yhla
<430>
dan
 
 
mengaku
4hdwtaw
<3034>
dosa dengan
 
 
berkata
5hrmaw
<559>
Ya
6ana
<577>
Tuhan
7ynda
<136>
Allah
8lah
<410>
Yang
 
 
Mahabesar
9lwdgh
<1419>
dan
 
 
dahsyat
10arwnhw
<3372>
yang
 
 
memegang
11rms
<8104>
perjanjian
12tyrbh
<1285>
dan
 
 
kasih setia
13doxhw
<2617>
kepada mereka yang
 
 
mengasihi
14wybhal
<157>
Engkau serta
 
 
memegang
15yrmslw
<8104>
teguh
 
 
perintah-perintah-Mu
16wytwum
<4687>
5
Kami telah
 
 
berdosa
1wnajx
<2398>
dan
 
 
bersalah
2wnywew
<5753>
berlaku
 
 
jahat
3*wnesrh {wnesrhw}
<7561>
dan
 
 
memberontak
4wndrmw
<4775>
bahkan
 
 
menyimpang
5rwow
<5493>
dari
 
 
perintah
6Ktwumm
<4687>
dan
 
 
hukum-Mu
7Kyjpsmmw
<4941>