Prev Chapter Hosea 11 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
1yk
<3588>
Israel
3larvy
<3478>
masih
 
 
muda
2ren
<5288>
Aku
 
 
mengasihinya
4whbhaw
<157>
Dan dari
 
 
Mesir
5Myrummw
<4714>
Aku
 
 
memanggil
6ytarq
<7121>
anak-Ku
7ynbl
<1121>
2
Semakin mereka
 
 
Kupanggil
1warq
<7121>
 
2Mhl
<0>
semakin
3Nk
<3651>
mereka
 
 
pergi menjauh
4wklh
<1980>
Mereka terus-menerus
 
 
memberi persembahan
7wxbzy
<2076>
kepada
5Mhynpm
<6440>
para
 
 
Baal
6Mylebl
<1168>
dan
 
 
membakar ukupan
9Nwrjqy
<6999>
bagi
 
 
patung-patung berhala
8Myloplw
<6456>
3
Padahal
 
 
Akulah
1yknaw
<595>
yang
 
 
mengajar
2ytlgrt
<7270>
Efraim
3Myrpal
<669>
berjalan dan Aku memegang
5le 4Mxq
<5921> <3947>
tangan
6wytewrz
<2220>
mereka Akan tetapi mereka
 
 
tidak
7alw
<3808>
tahu
8wedy
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
Akulah yang
 
 
menyembuhkan
10Mytapr
<7495>
mereka
 
 
4
Aku
2Mda
<120>
memimpin
3Mksma
<4900>
mereka dengan
 
 
tali
1ylbxb
<2256>
kebaikan dengan
 
 
ikatan
4twtbeb
<5688>
kasih
5hbha
<160>
Bagi mereka Akulah yang
7Mhl 6hyhaw
<0> <1961>
mengangkat
8ymyrmk
<7311>
kuk
9le
<5923>
dari
10le
<5921>
tengkuk
11Mhyxl
<3895>
mereka Aku membungkuk
12jaw
<328>
untuk
13wyla
<413>
memberi
14lykwa
<398> ==>
mereka
 
 
makan
14lykwa
<== <398>
5
Mereka
 
 
takkan
1al
<3808>
kembali
2bwsy
<7725>
ke
3la
<413>
tanah
4Ura
<776>
Mesir
5Myrum
<4714>
tetapi
 
 
Asyur
6rwsaw
<804>
akan
7awh
<1931>
menjadi
 
 
raja
8wklm
<4428>
mereka
 
 
sebab
9yk
<3588>
mereka
 
 
menolak
10wnam
<3985>
untuk
 
 
kembali
11bwsl
<7725>
kepada-Ku