Prev Chapter Amos 1 Next Chapter Show all verses
1
Perkataan
1yrbd
<1697>
dari
 
 
Amos
2owme
<5986>
salah seorang
 
 
di
3rsa
<834>
antara para
4hyh
<1961>
gembala
5Mydqnb
<5349>
dari
 
 
Tekoa
6ewqtm
<8620>
yang
7rsa
<834>
dia
 
 
lihat
8hzx
<2372>
mengenai
9le
<5921>
Israel
10larvy
<3478>
pada
 
 
masa
11ymyb
<3117>
pemerintahan
 
 
Uzia
12hyze
<5818>
Raja
13Klm
<4428>
Yehuda
14hdwhy
<3063>
dan pada
 
 
masa
15ymybw
<3117>
pemerintahan
 
 
Yerobeam
16Mebry
<3379>
anak
17Nb
<1121>
Yoas
18sawy
<3101>
Raja
19Klm
<4428>
Israel
20larvy
<3478>
dua
 
 
tahun
21Mytns
<8141>
sebelum
22ynpl
<6440>
gempa bumi
23serh
<7494>
2
Amos
 
 
berkata
1rmayw
<559>
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengaum
4gasy
<7580>
dari
 
 
Sion
3Nwyum
<6726>
dan Dia
 
 
memperdengarkan
6Nty
<5414>
suara-Nya
7wlwq
<6963>
dari
 
 
Yerusalem
5Mlswrymw
<3389>
padang rumput
9twan
<4999>
para
 
 
penggembala
10Myerh
<7462>
berkabung
8wlbaw
<56>
dan
 
 
puncak
12sar
<7218>
Gunung
 
 
Karmel
13lmrkh
<3760>
layu
11sbyw
<3001>
 
14P
<0>
3
Inilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Untuk
4le
<5921>
tiga
5hsls
<7969>
pelanggaran
6yesp
<6588>
Damsyik
7qvmd
<1834>
bahkan
8lew
<5921>
empat
9hebra
<702>
Aku
 
 
takkan
10al
<3808>
menarik
 
 
kembali
11wnbysa
<7725>
hukumannya Sebab mereka telah
12le
<5921>
mengirik
13Mswd
<1758>
 
16ta
<853>
Gilead
17delgh
<1568>
dengan
 
 
pengirik
14twurxb
<2742>
dari
 
 
besi
15lzrbh
<1270>
4
Karena itu Aku akan
 
 
mengirimkan
1ytxlsw
<7971>
api
2sa
<784>
ke dalam
 
 
istana
3tybb
<1004>
Hazael
4lazx
<2371>
yang akan
 
 
melahap
5hlkaw
<398>
istana-istana
6twnmra
<759>
 
7Nb
<0>
Benhadad
8ddh
<1130>
5
Aku akan
 
 
mematahkan
1ytrbsw
<7665>
palang
2xyrb
<1280>
gerbang pintu
 
 
Damsyik
3qvmd
<1834>
dan
 
 
melenyapkan
4ytrkhw
<3772>
penduduk
5bswy
<3427>
Lembah
6teqbm
<1237>
Awen
7Nwa
<206>
dan orang yang
 
 
memegang
8Kmwtw
<8551>
tongkat kerajaan
9jbs
<7626>
dari
 
 
Bet-Eden
11Nde 10tybm
<5730> <1004>
dan
 
 
bangsa
13Me
<5971>
Aram
14Mra
<758>
akan
 
 
diangkut ke pembuangan
12wlgw
<1540>
di
 
 
Kir
15hryq
<7024>
firman
16rma
<559>
TUHAN
17hwhy
<3068>
 
18P
<0>