Prev Chapter Nahum 1 Next Chapter Show all verses
1
Petaka
1avm
<4853>
Niniwe
2hwnyn
<5210>
Kitab
3rpo
<5612>
penglihatan
4Nwzx
<2377>
Nahum
5Mwxn
<5151>
orang
 
 
Elkosh
6ysqlah
<512>
2
TUHAN
6hwhy
<3069>
adalah
 
 
Allah
1la
<410>
yang
 
 
cemburu
2awnq
<7072>
dan
 
 
pembalas
3Mqnw
<5358>
TUHAN
4hwhy
<3069>
itu
 
 
pembalas
5Mqn
<5358>
dan
 
 
penuh dengan
7lebw
<1167>
murka
8hmx
<2534>
TUHAN
10hwhy
<3069>
akan
 
 
melakukan pembalasan
9Mqn
<5358>
kepada
 
 
lawan-lawannya
11wyrul
<6862>
dan
 
 
menyimpan murka
12rjwnw
<5201>
untuk
13awh
<1931>
musuh-musuhnya
14wybyal
<341>
3
TUHAN
1hwhy
<3068>
itu
 
 
panjang sabar
3Mypa 2Kra
<639> <750>
dan
 
 
besar kuasa
5xk 4*ldgw {lwdgw}
<1419> <1419>
Ia
 
 
tidak
7al
<3808>
sekali-kali
 
 
membebaskan
8hqny 6hqnw
<5352> <5352> ==>
orang bersalah dari

hukuman
8hqny 6hqnw
<== <5352> <5352>
Ia
 
 
berjalan
12wkrd
<1870>
dalam
9hwhy
<3068>
angin puting beliung
10hpwob
<5492>
dan
 
 
badai
11hrevbw
<8183>
dan
 
 
awan
13Nnew
<6051>
adalah
 
 
debu
14qba
<80>
kaki-Nya
15wylgr
<7272>
4
Ia
 
 
menghardik
1rewg
<1605>
laut
2Myb
<3220>
dan
 
 
mengeringkannya
3whsbyw
<3001>
segala
4lkw
<3605>
sungai
5twrhnh
<5104>
dijadikan-Nya kering
6byrxh
<2717>
Basan
8Nsb
<1316>
dan
 
 
Karmel
9lmrkw
<3760>
merana
7llma
<536>
dan
 
 
bunga-bunga
10xrpw
<6525>
Lebanon
11Nwnbl
<3844>
menjadi
 
 
layu
12llma
<536>
5
Gunung-gunung
1Myrh
<2022>
berguncang
2wser
<7493>
di hadapan Dia dan
3wnmm
<4480>
bukit-bukit
4twebghw
<1389>
meleleh
5wggmth
<4127>
 
6avtw
<5375>
Bumi
7Urah
<776>
menjadi sunyi
 
 
di
8wynpm
<6440>
hadirat-Nya
 
 
dunia
9lbtw
<8398>
dan
 
 
semua
10lkw
<3605>
yang
 
 
tinggal
11ybsy
<3427>
di
 
 
dalamnya
12hb
<0>