Prev Chapter Zechariah 3 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian dia
 
 
memperlihatkan
1ynaryw
<7200>
kepadaku
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Besar
5lwdgh
<1419>
 
2ta
<853>
Yosua
3eswhy
<3091>
yang
 
 
berdiri
6dme
<5975>
di
 
 
hadapan
7ynpl
<6440>
malaikat
8Kalm
<4397>
TUHAN
9hwhy
<3068>
sementara
 
 
Setan
10Njvhw
<7854>
berdiri
11dme
<5975>
di
12le
<5921>
sebelah kanannya
13wnymy
<3225>
untuk
 
 
menuduhnya
14wnjvl
<7853>
2
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Setan
4Njvh
<7854>
TUHAN
6hwhy
<3068>
menghardik
5regy
<1605>
kamu hai
7Kb
<0>
Setan
8Njvh
<7854>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
11Kb
<0>
memilih
12rxbh
<977>
Yerusalem
13Mlswryb
<3389>
menghardik
9regyw
<1605>
kamu Apakah dia
 
 
ini
15hz
<2088>
bukan
14awlh
<3808>
ranting kayu
16dwa
<181>
yang telah
 
 
direnggut
17lum
<5337>
dari
 
 
api
18sam
<784>
3
Adapun
 
 
Yosua
1eswhyw
<3091>
 
2hyh
<1961>
dikenakan
3sbl
<3847>
pakaian
4Mydgb
<899>
yang
 
 
kotor
5Myawu
<6674>
ketika dia
 
 
berdiri
6dmew
<5975>
di
 
 
hadapan
7ynpl
<6440>
malaikat
8Kalmh
<4397>
itu
 
 
4
Lalu malaikat itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
dan
 
 
berkata
2rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
mereka yang
 
 
berdiri
4Mydmeh
<5975>
di
 
 
hadapannya
5wynpl
<6440>
dengan
 
 
berkata
6rmal
<559>
Lepaskanlah
7wryoh
<5493>
pakaian
8Mydgbh
<899>
yang
 
 
kotor
9Myauh
<6674>
itu darinya Kemudian dia
10wylem
<5921>
berkata
11rmayw
<559>
kepadanya
12wyla
<413>
Lihatlah
13har
<7200>
aku telah
 
 
menjauhkan
14ytrbeh
<5674>
 
15Kylem
<5921>
kesalahanmu
16Knwe
<5771>
dari padamu dan aku akan
 
 
mengenakan
17sblhw
<3847>
 
18Kta
<853>
pakaian-pakaian
19twulxm
<4254>
pesta kepadamu
 
 
5
Lalu aku
 
 
berkata
1rmaw
<559>
Pakaikanlah
2wmyvy
<7760>
serban
3Pynu
<6797>
yang
 
 
tahir
4rwhj
<2889>
di
 
 
atas
5le
<5921>
kepalanya
6wsar
<7218>
Kemudian mereka
 
 
menaruh
7wmyvyw
<7760>
serban
8Pynuh
<6797>
yang
 
 
tahir
9rwhjh
<2889>
itu
 
 
di
10le
<5921>
kepalanya
11wsar
<7218>
dan
 
 
mengenakan
12whsblyw
<3847>
pakaian
13Mydgb
<899>
kepadanya sementara
 
 
malaikat
14Kalmw
<4397>
TUHAN
15hwhy
<3068>
berdiri
16dme
<5975>
di situ