Prev Chapter Numbers 20 Next Chapter Show all verses
1
Segenap
4lk
<3605>
orang
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
sampai
1wabyw
<935>
di
5hdeh
<5712>
padang gurun
6rbdm
<4057>
Sin
7Nu
<6790>
pada
 
 
bulan
8sdxb
<2320>
pertama
9Nwsarh
<7223>
Mereka
 
 
tinggal
10bsyw
<3427>
di
11Meh
<5971>
Kadesh
12sdqb
<6946>
Lalu
14Ms
<8033>
Miryam
15Myrm
<4813>
mati
13tmtw
<4191>
dan dia
 
 
dikuburkan
16rbqtw
<6912>
di sana
17Ms
<8033>
2
Suatu ketika
 
 
tidak
1alw
<3808>
ada
2hyh
<1961>
air
3Mym
<4325>
bagi
 
 
umat
4hdel
<5712>
itu Maka mereka
 
 
berkumpul
5wlhqyw
<6950>
menentang
6le
<5921>
Musa
7hsm
<4872>
dan
8lew
<5921>
Harun
9Nrha
<175>
3
Kemudian
 
 
umat
2Meh
<5971>
itu
 
 
berselisih
1bryw
<7378>
dengan
3Me
<5973>
Musa
4hsm
<4872>
dan
 
 
berkata
6rmal 5wrmayw
<559> <559>
Andai
 
 
saja
7wlw
<3863>
kami
 
 
mati
8wnewg
<1478>
ketika
 
 
saudara-saudara
10wnyxa
<251>
kami itu
 
 
mati
9ewgb
<1478>
di
 
 
hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
4
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
membawa
2Mtabh
<935>
 
3ta
<853>
umat
4lhq
<6951>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ke
6la
<413>
padang belantara
7rbdmh
<4057>
ini
8hzh
<2088>
untuk
 
 
mati
9twml
<4191>
di sini
10Ms
<8033>
kami
11wnxna
<587>
dan hewan
 
 
ternak
12wnryebw
<1165>
kami
 
 
5
Mengapa
1hmlw
<4100>
kamu
 
 
membawa
2wntyleh
<5927>
kami keluar dari negeri
 
 
Mesir
3Myrumm
<4714>
 
5wnta 4aybhl
<853> <935>
ke
6la
<413>
tempat
7Mwqmh
<4725>
celaka
8erh
<7451>
ini
9hzh
<2088>
Di
 
 
tempat
11Mwqm
<4725>
ini
 
 
tidak
10al
<3808>
ada
 
 
biji-bijian
12erz
<2233>
tidak ada
 
 
pohon ara
13hnatw
<8384>
pohon anggur
14Npgw
<1612>
ataupun
 
 
buah delima
15Nwmrw
<7416>
bahkan
 
 
tidak
17Nya
<369>
ada
 
 
air
16Mymw
<4325>
untuk
 
 
diminum
18twtsl
<8354>