Prev Chapter Numbers 35 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
di
 
 
dataran
5tbreb
<6160>
Moab
6bawm
<4124>
di
 
 
tepi
7le
<5921>
Sungai Yordan
8Ndry
<3383>
dekat
 
 
Yerikho
9wxry
<3405>
 
10rmal
<559>
2
Perintahkan
1wu
<6680>
kepada
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
untuk
 
 
memberikan
5wntnw
<5414>
 
8Mtzxa 7tlxnm
<272> <5159>
kota-kota
9Myre
<5892>
di daerah mereka kepada
 
 
orang Lewi
6Mywll
<3881>
untuk
 
 
tempat tinggal
10tbsl
<3427>
mereka Kamu juga harus
 
 
memberikan
14wntt
<5414>
kepada
 
 
orang Lewi
15Mywll
<3881>
tanah penggembalaan
11srgmw
<4054>
di sekitar
13Mhytbybo
<5439>
kota
12Myrel
<5892>
itu
 
 
3
Kota-kota
2Myreh
<5892>
itu akan
 
 
menjadi
1wyhw
<1961>
 
3Mhl
<0>
tempat tinggal
4tbsl
<3427>
mereka dan
 
 
tanah penggembalaannya
5Mhysrgmw
<4054>
untuk
6wyhy
<1961>
hewan
7Mtmhbl
<929>
serta
9lklw 8Mskrlw
<3605> <7399>
ternak
10Mtyx
<2416>
mereka
 
 
4
Kamu harus
3rsa 2Myreh
<834> <5892>
memberikan
4wntt
<5414>
tanah penggembalaan
1ysrgmw
<4054>
kepada
 
 
orang Lewi
5Mywll
<3881>
sejauh
8huwxw
<2351>
seribu
9Pla
<505>
hasta
10hma
<520>
dari
 
 
tembok
6ryqm
<7023>
kota
7ryeh
<5892>
 
11bybo
<5439>
5
Juga
 
 
ukurlah
1Mtdmw
<4058>
tanah dari
2Uwxm
<2351>
kota
3ryel
<5892>
itu
 
 
dua ribu
17Mypla
<505>
hasta
18hmab
<520>
ke
4ta
<853>
sebelah
5tap
<6285>
timur
6hmdq
<6924>
kota
 
 
dua ribu
7Mypla
<505>
hasta
8hmab
<520>
ke
9taw
<853>
sebelah
10tap
<6285>
selatan
11bgn
<5045>
dua ribu
12Mypla
<505>
hasta
13hmab
<520>
ke
14taw
<853>
sebelah
15tap
<6285>
barat
16My
<3220>
dan
 
 
dua ribu
22Mypla
<505>
hasta
23hmab
<520>
 
19taw
<853>
sebelah
20tap
<6285>
utaranya
21Nwpu
<6828>
menjadi milik orang Lewi

Kota
24ryehw
<5892>
itu
 
 
terletak
27hyhy
<1961>
di tengah
25Kwtb
<8432>
Itulah
26hz
<2088>
 
28Mhl
<0>
tanah penggembalaan
29ysrgm
<4054>
yang akan menjadi milik mereka
30Myreh
<5892>