Prev Chapter Numbers 9 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
bulan
12sdxb
<2320>
pertama
13Nwsarh
<7223>
tahun
7hnsb
<8141>
kedua
8tynsh
<8145>
setelah orang Israel
 
 
keluar
9Mtaul
<3318>
dari
 
 
negeri
10Uram
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
di
 
 
padang gurun
5rbdmb
<4057>
Sinai
6ynyo
<5514>
 
14rmal
<559>
2
Umat
2ynb
<1121>
Israel
3larvy
<3478>
harus
 
 
merayakan
1wveyw
<6213>
 
4ta
<853>
Pesakh
5xoph
<6453>
pada
 
 
waktu
6wdewmb
<4150>
yang telah ditentukan
 
 
3
Pada
 
 
hari
3Mwy
<3117>
ke
 
 
14
2rve 1hebrab
<6240> <702>
bulan
4sdxb
<2320>
ini
5hzh
<2088>
pada
6Nyb
<996>
waktu
 
 
sore
7Mybreh
<6153>
harus kamu nyatakan sebagai
9wta
<853>
waktu yang ditetapkan
10wdewmb
<4150>
untuk
 
 
merayakan
8wvet
<6213>
Pesakh Kamu harus

merayakannya
15wvet
<6213>
sesuai
11lkk
<3605>
dengan
 
 
ketetapan
12wytqx
<2708>
dan
13lkkw
<3605>
peraturannya
14wyjpsm
<4941>
 
16wta
<853>
4
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pun
 
 
menyuruh
1rbdyw
<1696>
 
3la
<413>
umat
4ynb
<1121>
Israel
5larvy
<3478>
untuk
 
 
merayakan
6tvel
<6213>
Pesakh
7xoph
<6453>
5
Umat
21ynb
<1121>
Israel
22larvy
<3478>
merayakan
1wveyw
<6213>
 
2ta
<853>
Pesakh
3xoph
<6453>
di
 
 
padang gurun
11rbdmb
<4057>
Sinai
12ynyo
<5514>
waktu
 
 
sore
10Mybreh
<6153>
pada
9Nyb
<996>
hari
7Mwy
<3117>
ke
 
 
14
6rve 5hebrab
<6240> <702>
bulan
8sdxl
<2320>
pertama
4Nwsarb
<7223>
Mereka
19Nk
<3651>
melakukannya
20wve
<6213>
tepat seperti
13lkk
<3605>
yang
14rsa
<834>
TUHAN
16hwhy
<3068>
perintahkan
15hwu
<6680>
kepada
17ta
<853>
Musa
18hsm
<4872>