Prev Chapter Matthew 5 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
 
 
melihat
1idwn
<1492>
orang
2de 3touv
<1161> <3588>
banyak
4oclouv
<3793>
itu Yesus

naik
5anebh
<305>
ke
6eiv
<1519>
atas
7to
<3588>
bukit
8orov
<3735>
Dan
9kai
<2532>
setelah Ia
 
 
duduk
10kayisantov
<2523>
 
14oi
<3588>
murid-murid-Nya
13[autw] 15mayhtai
<846> <3101>
 
11autou
<846>
datang
12proshlyan
<4334>
kepada-Nya
16autou
<846>
2
Dan
1kai
<2532>
Ia
 
 
membuka
2anoixav
<455>
 
3to
<3588>
mulut-Nya
4stoma 5autou
<4750> <846>
dan
 
 
mengajar
6edidasken
<1321>
mereka kata-Nya
7autouv 8legwn
<846> <3004>
3
Diberkatilah
1makarioi
<3107>
 
2oi
<3588>
orang yang miskin
3ptwcoi
<4434>
dalam
4tw
<3588>
roh
5pneumati
<4151>
sebab
6oti
<3754>
mereka
7autwn
<846>
yang
 
 
mempunyai
8estin
<1510>
 
9h
<3588>
Kerajaan
10basileia
<932>
 
11twn
<3588>
Surga
12ouranwn
<3772>
4
Diberkatilah
1makarioi
<3107>
mereka
 
 
yang
2oi
<3588>
berdukacita
3penyountev
<3996>
sebab
4oti
<3754>
mereka akan
5autoi
<846>
dihibur
6paraklhyhsontai
<3870>
5
Diberkatilah
1makarioi
<3107>
orang
 
 
yang
2oi
<3588>
lembut hatinya
3praeiv
<4239>
sebab
4oti
<3754>
mereka akan
5autoi
<846>
mewarisi
6klhronomhsousin
<2816>
 
7thn
<3588>
bumi
8ghn
<1093>