Prev Chapter Luke 21 Next Chapter Show all verses
1
Ketika Yesus

memandang ke atas
1anableqav
<308>
Ia
2de
<1161>
melihat
3eiden
<1492>
beberapa
 
 
orang kaya
12plousiouv
<4145>
 
4touv
<3588>
memasukkan
5ballontav
<906>
 
9ta
<3588>
persembahan
10dwra
<1435>
mereka
11autwn
<846>
ke
6eiv
<1519>
 
7to
<3588>
kotak persembahan
8gazofulakion
<1049>
2
Ia juga
 
 
melihat
1eiden
<1492>
 
2de
<1161>
seorang
3tina
<5100>
janda
4chran
<5503>
miskin
5penicran
<3998>
memasukkan
6ballousan
<906>
2
9duo
<1417>
 
7ekei
<1563>
keping uang tembaga
8lepta
<3016>
3
Yesus
1kai
<2532>
berkata
2eipen
<2036>
Aku
 
 
mengatakan
4legw
<3004>
yang
 
 
sesungguhnya
3alhywv
<230>
kepadamu
5umin
<5213>
 
6oti 7h
<3754> <3588>
janda
8chra
<5503>
 
10h
<3588>
miskin
11ptwch
<4434>
ini
9auth
<3778>
memberikan
 
 
lebih banyak daripada
12pleion
<4119>
semua
13pantwn
<3956>
orang kaya itu
14ebalen
<906>
4
 
1pantev
<3956>
Sebab
2gar
<1063>
mereka memberi
9eiv 10ta
<1519> <3588>
persembahan
11dwra
<1435>
 
3outoi
<3778>
dari
4ek
<1537>
 
5tou
<3588>
kelebihan
6perisseuontov
<4052>
mereka
12auth
<846>
tetapi
13de
<1161>
janda ini
7autoiv
<846>
memberi
8ebalon
<906>
persembahannya dari
14ek 15tou
<1537> <3588>
kekurangannya
16usterhmatov
<5303>
yaitu
17authv
<846>
semua
18panta
<3956>
yang
19ton
<3588>
 
21on
<3739>
dimilikinya
22eicen
<2192>
untuk melanjutkan
 
 
hidup
20bion
<979>
 
23ebalen
<906>
5
Ketika
1kai
<2532>
beberapa
2tinwn
<5100>
murid sedang

membicarakan
3legontwn
<3004>
tentang
4peri
<4012>
 
5tou
<3588>
Bait Allah
6ierou
<2411>
yang
 
 
dihiasi
12kekosmhtai
<2885>
dengan
7oti
<3754>
batu-batu
8liyoiv
<3037>
indah
9kaloiv
<2570>
dan
10kai
<2532>
persembahan-persembahan
11anayhmasin
<334>
Yesus
 
 
berkata
13eipen
<2036>