Prev Chapter Acts 12 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1kat
<2596>
 
2ekeinon 3de 4ton
<1565> <1161> <3588>
masa
5kairon
<2540>
itu
8o
<3588>
Raja
9basileuv
<935>
Herodes
7hrwdhv
<2264>
mengangkat
6epebalen
<1911>
 
10tav
<3588>
tangannya
11ceirav
<5495>
atas
 
 
beberapa
13tinav
<5100>
orang
14twn
<3588>
dari
15apo
<575>
 
16thv
<3588>
jemaat
17ekklhsiav
<1577>
untuk
 
 
menganiaya
12kakwsai
<2559>
mereka
 
 
2
Ia
 
 
membunuh
1aneilen
<337>
 
2de
<1161>
Yakobus
3iakwbon
<2385>
 
4ton
<3588>
saudara
5adelfon
<80>
Yohanes
6iwannou
<2491>
dengan
 
 
pedang
7macairh
<3162>
3
Ketika Herodes
 
 
melihat
1idwn
<1492>
 
2de
<1161>
bahwa
3oti
<3754>
tindakannya itu menyenangkan hati
4areston
<701>
 
5estin 6toiv
<1510> <3588>
orang-orang Yahudi
7ioudaioiv
<2453>
ia
 
 
melanjutkannya dengan
8proseyeto
<4369>
menangkap
9sullabein
<4815>
Petrus
11petron
<4074>
juga
10kai
<2532>
Hal itu terjadi selama
12hsan 13de
<1510> <1161>
Hari Raya
14hmerai
<2250>
 
15twn
<3588>
Roti Tidak Beragi
16azumwn
<106>
4
 
1on
<3739>
Setelah
2kai
<2532>
ia
 
 
menangkap
3piasav
<4084>
Petrus ia
 
 
memasukkannya
4eyeto
<5087>
ke dalam
5eiv
<1519>
penjara
6fulakhn
<5438>
dan
 
 
menyerahkannya
7paradouv
<3860>
kepada
 
 
empat
8tessarsin
<5064>
pasukan
9tetradioiv
<5069>
prajurit
10stratiwtwn
<4757>
untuk
 
 
mengawasinya
11fulassein
<5442>
serta
12auton
<846>
bermaksud
13boulomenov
<1014>
setelah
14meta
<3326>
 
15to
<3588>
Paskah
16pasca
<3957>
membawanya
17anagagein
<321>
ke
18auton
<846>
hadapan
19tw
<3588>
orang banyak
20law
<2992>
5
 
1o 2men
<3588> <3303>
Maka
3oun
<3767>
Petrus
4petrov
<4074>
ditahan
5ethreito
<5083>
di dalam
6en
<1722>
 
7th
<3588>
penjara
8fulakh
<5438>
tetapi
10de
<1161>
doa
9proseuch
<4335>
bagi Petrus
11hn
<1510>
terus-menerus dipanjatkan
12ektenwv
<1619>
kepada
17prov
<4314>
 
18ton
<3588>
Allah
19yeon
<2316>
 
13ginomenh
<1096>
oleh
14upo
<5259>
 
15thv
<3588>
jemaat
16ekklhsiav
<1577>
 
20peri 21autou
<4012> <846>