Prev Chapter Acts 25 Next Chapter Show all verses
1
Tiga
7treiv
<5140>
hari
8hmerav
<2250>
kemudian
2oun
<3767>
Festus
1fhstov
<5347>
tiba
3epibav
<1910>
di
4th
<3588>
provinsi
5eparceia
<1885>
itu
 
 
setelah
6meta
<3326>
ia
 
 
pergi
9anebh
<305>
dari
12apo
<575>
Kaisarea
13kaisareiav
<2542>
ke
10eiv
<1519>
Yerusalem
11ierosoluma
<2414>
2
 
2te 3autw 4oi
<5037> <846> <3588>
Imam-imam kepala
5arciereiv
<749>
dan
6kai
<2532>
para
7oi
<3588>
pemimpin
8prwtoi
<4413>
 
9twn
<3588>
Yahudi
10ioudaiwn
<2453>
mengajukan
1enefanisan
<1718>
tuduhan
 
 
melawan
11kata
<2596>
 
12tou
<3588>
Paulus
13paulou
<3972>
dan
14kai
<2532>
mereka terus
 
 
mendesak
15parekaloun
<3870>
Festus
16auton
<846>
3
sambil
 
 
memintanya
1aitoumenoi
<154>
bermurah hati
2carin
<5485>
terhadap
3kat
<2596>
mereka
4autou
<846>
dengan
5opwv
<3704>
menyuruh
6metapemqhtai
<3343>
orang
7auton
<846>
membawa
8eiv
<1519> ==>
Paulus
 
 
ke
8eiv
<== <1519>
Yerusalem
9ierousalhm
<2419>
setelah mereka
 
 
merencanakan
11poiountev
<4160>
persekongkolan
10enedran
<1747>
untuk
 
 
membunuh
12anelein
<337>
Paulus
13auton
<846>
di
14kata
<2596>
tengah
15thn
<3588>
perjalanan
16odon
<3598>
4
 
1o 2men 3oun
<3588> <3303> <3767>
Festus
4fhstov
<5347>
menjawab
5apekriyh
<611>
bahwa
7ton
<3588>
Paulus
8paulon
<3972>
akan tetap
 
 
ditahan
6threisyai
<5083>
di
9eiv
<1519>
Kaisarea
10kaisareian
<2542>
dan
12de
<1161>
bahwa
 
 
ia sendiri
11eauton
<1438>
akan
13mellein
<3195>
datang
16ekporeuesyai
<1607>
ke
14en
<1722>
sana
 
 
secepatnya
15tacei
<5034>
5
Maka
 
 
katanya
5fhsin
<5346>
Biarlah
6dunatoi
<1415>
para
1oi
<3588>
pemimpin
2oun
<3767>
di antara
3en
<1722>
kamu
4umin
<5213>
turun ke sana bersamaku
7sugkatabantev
<4782>
dan
 
 
jika
8ei
<1487>
ada
10estin
<1510>
sesuatu
9ti
<5100>
yang
 
 
salah
14atopon
<824>
dengan
11en
<1722>
 
12tw
<3588>
orang
13andri
<435>
itu biarlah mereka yang
 
 
mengajukan tuntutannya
15kathgoreitwsan
<2723>
terhadap
 
 
mereka
16autou
<846>