Prev Chapter Deuteronomy 34 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
naiklah
1leyw
<5927>
Musa
2hsm
<4872>
dari
 
 
dataran
3tbrem
<6160>
Moab
4bawm
<4124>
ke
5la
<413>
Gunung
6rh
<2022>
Nebo
7wbn
<5015>
ke
 
 
puncak
8sar
<7218>
Pisga
9hgoph
<6449>
yang
10rsa
<834>
berseberangan
12ynp 11le
<6440> <5921>
dengan
 
 
Yerikho
13wxry
<3405>
TUHAN
15hwhy
<3068>
menunjukkan
14wharyw
<7200>
kepadanya
16ta
<853>
seluruh
17lk
<3605>
negeri
18Urah
<776>
dari
19ta
<853>
Gilead
20delgh
<1568>
sampai
21de
<5704>
ke
 
 
Dan
22Nd
<1835>
2
 
1taw
<853>
Seluruh
2lk
<3605>
Naftali
3yltpn
<5321>
 
4taw
<853>
tanah
5Ura
<776>
Efraim
6Myrpa
<669>
dan
 
 
Manasye
7hsnmw
<4519>
dan
8taw
<853>
seluruh
9lk
<3605>
tanah
10Ura
<776>
Yehuda
11hdwhy
<3063>
sepanjang
12de
<5704>
Laut
13Myh
<3220>
barat
14Nwrxah
<314>
3
Wilayah
1taw
<853>
selatan
2bgnh
<5045>
dan
3taw
<853>
dataran
4rkkh
<3603>
di
 
 
Lembah
5teqb
<1237>
Yerikho
6wxry
<3405>
kota
7rye
<5892>
Pohon Kurma
8Myrmth
<8558>
sampai
9de
<5704>
ke
 
 
Zoar
10reu
<6820>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3wyla
<413>
Musa
 
 
Inilah
4taz
<2063>
tanah
5Urah
<776>
yang
6rsa
<834>
telah
 
 
Kujanjikan
7ytebsn
<7650>
kepada
 
 
Abraham
8Mhrbal
<85>
Ishak
9qxuyl
<3327>
dan
 
 
Yakub
10bqeylw
<3290>
kata-Ku
11rmal
<559>
Aku akan
 
 
memberikannya
13hnnta
<5414>
kepada
 
 
keturunanmu
12Kerzl
<2233>
Aku mengizinkanmu

melihat
14Kytyarh
<7200>
tanah itu tetapi kamu
 
 
tidak
17al
<3808>
dapat pergi
18rbet
<5674>
 
15Kynyeb
<5869>
ke sana
16hmsw
<8033>
5
Kemudian
 
 
Musa
3hsm
<4872>
hamba
4dbe
<5650>
TUHAN
5hwhy
<3068>
itu
 
 
mati
1tmyw
<4191>
di
2Ms
<8033>
tanah
6Urab
<776>
Moab
7bawm
<4124>
sesuai dengan
8le
<5921>
firman
9yp
<6310>
TUHAN
10hwhy
<3068>