Prev Chapter Titus 2 Next Chapter Show all verses
1
 
1su
<4771>
Akan tetapi
2de
<1161>
kamu
 
 
ajarkanlah
3lalei
<2980>
hal-hal
 
 
yang
4a
<3739>
sesuai
5prepei
<4241>
dengan
 
 
pengajaran
8didaskalia
<1319>
yang
6th
<3588>
sehat
7ugiainoush
<5198>
2
Laki-laki
1presbutav
<4246> ==>
yang lebih
 
 
tua
1presbutav
<== <4246>
harus dapat
 
 
menahan diri
5swfronav
<4998>
 
3einai
<1510>
terhormat
4semnouv
<4586>
menguasai diri
2nhfaliouv
<3524>
serta
 
 
sehat
6ugiainontav
<5198>
dalam
7th
<3588>
iman
8pistei
<4102>
dalam
9th
<3588>
kasih
10agaph
<26>
dan
 
 
dalam
11th
<3588>
ketekunan
12upomonh
<5281>
3
Juga
2wsautwv
<5615>
perempuan-perempuan yang lebih tua
1presbutidav
<4247>
harus
3en
<1722>
menunjukkan tingkah laku
4katasthmati
<2688>
yang
 
 
saleh
5ieroprepeiv
<2412>
bukan
6mh
<3361>
pemfitnah
7diabolouv
<1228>
atau
8mhde
<3366>
 
10pollw
<4183>
hamba
11dedoulwmenav
<1402>
anggur
9oinw
<3631>
tetapi harus
 
 
mengajarkan apa yang baik
12kalodidaskalouv
<2567>
4
Dengan demikian
1ina
<2443>
mereka dapat
 
 
menasihati
2swfronizwsin
<4994>
 
3tav
<3588>
perempuan-perempuan muda
4neav
<3501>
untuk
 
 
mencintai suaminya
5filandrouv
<5362>
 
6einai
<1510>
mengasihi anak-anaknya
7filoteknouv
<5388>
5
menguasai diri
1swfronav
<4998>
saleh
2agnav
<53>
mengurus urusan rumah tangganya
3oikourgouv
<3626>
ramah
4agayav
<18>
dan
 
 
tunduk
5upotassomenav
<5293>
pada
6toiv 7idioiv
<3588> <2398>
suaminya
8andrasin
<435>
supaya
9ina
<2443>
 
11o
<3588>
firman
12logov
<3056>
 
13tou
<3588>
Allah
14yeou
<2316>
tidak
10mh
<3361>
dilecehkan
15blasfhmhtai
<987>