Prev Chapter Joshua 8 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
dan
 
 
jangan
7law
<408>
cemas
8txt
<2865>
Bawalah
9xq
<3947>
 
11ta 10Kme
<853> <5973>
seluruh
12lk
<3605>
tentara
13Me
<5971>
perang
14hmxlmh
<4421>
dan
 
 
bangkitlah
15Mwqw
<6965>
pergilah
16hle
<5927>
ke
 
 
Ai
17yeh
<5857>
Ketahuilah
18har
<7200>
Aku
 
 
menyerahkan
19yttn
<5414>
 
21ta
<853>
Raja
22Klm
<4428>
Ai
23yeh
<5857>
 
24taw
<853>
rakyatnya
25wme
<5971>
 
26taw
<853>
kotanya
27wrye
<5892>
dan
28taw
<853>
negerinya
29wura
<776>
ke dalam
 
 
tanganmu
20Kdyb
<3027>
2
Kamu harus
 
 
memperlakukan
1tyvew
<6213>
Ai
2yel
<5857>
dan
 
 
rajanya
3hklmlw
<4428>
seperti
4rsak
<834>
kamu
 
 
memperlakukan
5tyve
<6213>
Yerikho
6wxyryl
<3405>
dan
 
 
rajanya
7hklmlw
<4428>
Hanya
8qr
<7535>
barang-barang
9hlls
<7998>
dan
 
 
ternaknya
10htmhbw
<929>
boleh kamu
 
 
jarah
11wzbt
<962>
untuk dirimu Tempatkanlah orang untuk
14Kl 13Myv 12Mkl
<0> <7760> <0>
mengadang
15bra
<693>
di
 
 
belakang
17hyrxam
<310>
kota
16ryel
<5892>
itu
 
 
3
Yosua
2eswhy
<3091>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
tentaranya
4Me
<5971>
bersiap
1Mqyw
<6965>
untuk
5hmxlmh
<4421>
berangkat
6twlel
<5927>
ke
 
 
Ai
7yeh
<5857>
Yosua
9eswhy
<3091>
memilih
8rxbyw
<977>
tiga puluh
10Mysls
<7970>
ribu
11Pla
<505>
orang
12sya
<376>
yang
 
 
perkasa
13yrwbg
<1368>
dan
14lyxh
<2428>
mengirim
15Mxlsyw
<7971>
mereka pergi pada
 
 
waktu malam
16hlyl
<3915>
4
Ia
 
 
memerintah
1wuyw
<6680>
mereka
2Mta
<853>
katanya
3rmal
<559>
Ketahuilah
4war
<7200>
kamu
5Mta
<859>
harus
 
 
mengadang
6Mybra
<693>
di
7ryel
<5892>
belakang
8yrxam
<310>
kota
9ryeh
<5892>
itu
 
 
Jangan
10la
<408>
terlalu
14dam
<3966>
jauh
11wqyxrt
<7368>
dari
12Nm
<4480>
kota
13ryeh
<5892>
itu dan kamu
15Mtyyhw
<1961>
semua
16Mklk
<3605>
bersiaplah
17Mynkn
<3559>
5
Aku
1ynaw
<589>
dan
 
 
semua
2lkw
<3605>
orang
3Meh
<5971>
yang
4rsa
<834>
menyertaiku
5yta
<854>
akan
 
 
mendekati
6brqn
<7126>
 
7la
<413>
kota
8ryeh
<5892>
itu
9hyhw
<1961>
Apabila
10yk
<3588>
mereka
 
 
keluar
11wauy
<3318>
menyerbu
12wntarql
<7125>
kami
 
 
seperti
13rsak
<834>
sebelumnya
14hnsarb
<7223>
kami akan
 
 
melarikan diri
15wnonw
<5127>
dari hadapan
 
 
mereka
16Mhynpl
<6440>