Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (4128) Next # (4714)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (1102)

Prev # (4580)
Next # (4582)
Strong#:4581 // seleukeia Seleukeia
Orig:n pr loc // from Seleukos (Seleucus, a Syrian king)
NASB:==>Seleucia(1).
AV=1==>Seleucia 1
Definition:
 Seleucia = "white light"

 1) a city of Syria near the mouth of the Orontes, about 16 miles
    (25 km) from Antioch
    NASB:  Seleucia, a city of Syria:

Total: 1
CHECKED
Seleukia1·
UNCHECKED
Next # (4582)
Prev # (4580)