Index AramaicAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 682 items
Previous 100 Showing item 101 - 200 Next 100
1147=1Nynb binyan (Aramaic) bangunan (1)building 1
1149=1onb b@nac (Aramaic) menjadi geram (1)be angry 1
1156=12aeb b@`a' (Aramaic) or heb b@`ah (Aramaic) memohon (4), mencari (2), berdoa (1), mohon (1), berdoa [1159] (1), menjemput (1), permohonan (1), bertanya (1)seek 3, ask 3, desire 3, pray 3, request 3, make (petition) 1
1159=2web ba`uw (Aramaic) berdoa [1156] (1), doa (1)petition 2
1169=3leb b@`el (Aramaic) Gubernur [2942] (2), Bupati [2942] (1)chancellor + \\02942\\ 3
1236=1heqb biq`a' (Aramaic) dataran (1)plain 1
1240=5rqb b@qar (Aramaic) menyelidiki (2), penyelidikan ... dilakukan (1), selidikilah (1), dilakukan penyelidikan (1)make search 4, enquire 1
1247=8rb bar (Aramaic) anak (5), anaknya (1), Anak (1), berusia (1)son 7, about 1
1251=8rb bar (Aramaic) padang (8)field 8
1289=5Krb b@rak (Aramaic) Terpujilah (2), memuji (2), berlutut [5922, 1291] (1)bless 4, kneel 1
1291=1Krb berek (Aramaic) berlutut [1289, 5922] (1)knee 1
1297=5Mrb b@ram (Aramaic) Namun (3), tetapi (2)but 2, yet 2, nevertheless 1
1321=3rsb b@sar (Aramaic) makhluk (2), daging (1)flesh 3
1325=2tb bath (Aramaic) bat (2)bath 2
1355=1bg gab (Aramaic) punggungnya (1)back 1
1358=10bg gob (Aramaic) liang (10)den 10
1370=2hrwbg g@buwrah (Aramaic) kekuatan (2)might 2
1400=21rbg g@bar (Aramaic) orang-orang (9), orang (7), beberapa (2), seseorang (1), Orang-orang (1), seorang (1)man 19, certain 2
1401=1rbg gibbar (Aramaic) paling (1)mighty 1
1411=2rbdg g@dabar (Aramaic) bendahara (2)treasurer 2
1414=2ddg g@dad (Aramaic) Tebanglah (2)hew 2
1459=13wg gav (Aramaic) ke dalam (6), di tengah-tengah (2), di dalamnya (2), sebagai berikut (1), di dalam (1), tengah-tengah (1)midst 10, within the same 1, wherein 1, therein 1
1467=1hwg gevah (Aramaic) congkak (1)pride 1
1490=1rbzg gizbar (Aramaic) bendahara (1)treasurer 1
1505=6rzg g@zar (Aramaic) peramal (4), terungkit lepas (2)soothsayer 4, cut out 2
1510=2hrzg g@zerah (Aramaic) Ketetapan (1), keputusan (1)decree 2
1519=1xyg giyach (Aramaic) or (shortened) xwg guwach (Aramaic) mengguncangkan (1)strove 1
1528=1ryg giyr (Aramaic) kapur (1)plaister 1
1535=1lglg galgal (Aramaic) roda-rodanya (1)wheel 1
1541=9hlg g@lah (Aramaic) or alg g@la' (Aramaic) menyingkapkan (4), disingkapkan (2), membuang (1), dibuang (1), Penyingkap (1)reveal 7, brought over 1, carried away 1
1547=4twlg galuwth (Aramaic) buangan (4)captivity 3, captive 1
1560=2llg g@lal (Aramaic) sangat besar (1), besar (1)great 2
1585=1rmg g@mar (Aramaic) sempurna (1)perfect 1
1596=3zng g@naz (Aramaic) perbendaharaan (2), dokumen-dokumen (1)treasure 3
1611=3Pg gaph (Aramaic) sayap (2), sayapnya (1)wing 3
1635=1Mrg gerem (Aramaic) tulang (1)bone 1
1655=5Mvg geshem (Aramaic) tubuhnya (3), Tubuhnya (1)body 5
1668=6ad da' (Aramaic) saling (2), ini (1), satu (1), lain (1), itu (1)this 2, one 2, another 2
1678=1bd dob (Aramaic) beruang (1)bear 1
1684=1xbd d@bach (Aramaic) mempersembahkan (1)offer 1
1685=1xbd d@bach (Aramaic) kurban (1)sacrifice 1
1693=1qbd d@baq (Aramaic) satu kesatuan (1)cleave 1
1701=2hrbd dibrah (Aramaic) agar [5705] (1)sakes 1, intent 1
1722=23bhd d@hab (Aramaic) emas (23)gold 14, golden 9
1723=1awhd Dahava` (Aramaic)  Dehavites 1
1751=1qwd duwq (Aramaic)  break into pieces 1
1753=7rwd duwr (Aramaic) tinggal (3), penduduk (2), berteduh (1), bersarang (1)dwell 5, inhabitant 2
1757=1arwd Duwra' (Aramaic) Dura (1)Dura 1
1759=1vwd duwsh (Aramaic) menginjak-injaknya (1)tread it down 1
1761=1awxd dachavah (Aramaic) penghibur-penghibur (1)instrument of musick 1
1763=6lxd d@chal (Aramaic) menakutkan (3), gentar (2), membuatku takut (1)fear 2, dreadful 2, terrible 1, afraid 1
1778=2Nyd diyn (Aramaic) mengadili (1)judge 1, tread out 1
1780=5Nyd diyn (Aramaic) Majelis Pengadilan (2), keadilan (1), adil (1), hukuman (1)judgement 5
1782=1Nyd dayan (Aramaic) hakim (1)judge 1
1784=1ynyd Diynay (Aramaic) hakim (1)Dinaites 1
1791=13Kd dek (Aramaic) or Kd dak (Aramaic) ini (6), itu (5)this 12, same 1
1797=3Nkd dikken (Aramaic) ini (1), itu (1), yang (1)this 1, that 1, same 1
1798=3rkd d@kar (Aramaic) domba jantan (2), domba-domba jantan (1)ram 3
1799=3Nwrkd dikrown (Aramaic) or Nrkd dokran (Aramaic) riwayat (2), Catatan (1)record 3
1815=1qld d@laq (Aramaic) berkobar (1)burning 1
1821=2hmd d@mah (Aramaic) seperti (2)like 2
1841=52lyand Daniye'l (Aramaic) Daniel (51)Daniel 52
1855=10qqd d@qaq (Aramaic) meremukkan (7), hancur berkeping-keping (1), remuk (1), meremukkannya (1)break in pieces 10
1859=4rd dar (Aramaic) turun-temurun (4)generation 4
1868=15vwyrd Dar@yavesh (Aramaic) Darius (15)Darius 15
1872=1erd d@ra` (Aramaic) lengannya (1)arm 1
1882=14td dath (Aramaic) hukum (10), Titah (1), hukuman (1), titah (1), Hukum (1)law 11, decree 3
1883=2atd dethe' (Aramaic) rumput-rumput muda (1), rumput muda (1)tender grass 2
1884=2rbtd d@thabar (Aramaic) hakim (2)counsellor 2
1886=3Ntd Dothan or (Aramaic dual) Nytd Dothayin (\\#Ge 37:17\\) Dotan (3)Dothan 3
1888=2ah he' (Aramaic) or ah ha' (Aramaic) Lihatlah (1), sebagaimana (1)even 1, lo 1
1907=4rbdh haddabar (Aramaic) menteri (2), menterinya (1), menteriku (1)counsellor 4
1917=2Mdh haddam (Aramaic) dipenggal ... beberapa bagian [5648] (2)pieces 2
1922=3rdh hadar (Aramaic) membesarkan (1), muliakan (1), menghormati (1)honour 2, glorified 1
1923=3rdh hadar (Aramaic) kehormatan (2), keagunganku (1)honour 2, majesty 1
1946=4Kwh huwk (Aramaic) pergi ke (1), dibawa ke (1), sampai (1), pergi (1)go up 1, came 1, brought again 1, go 1
1965=13lkyh heykal (Aramaic) Bait Suci (4), istana (3), kuil (2), Bait Allah (1), bait (1), istananya (1), istanaku (1)temple 8, palace 5
1981=3Klh halak (Aramaic) berjalan-jalan (2), Biarlah (1), berlaku (1)walk 3
1983=3Klh halak (Aramaic) bea cukai (3)custom 3
1994=11wmh himmow or (prolonged) Nwmh himmown (Aramaic) mereka (3), itu (2), orang-orang itu (1)them 7, set + \\03488\\ 1, are 1, those 1, men + \\01400\\ 1
2002=3Kynmh hamniyk (Aramaic) but the text is Knwmh hamuwnek rantai (3)chain 3
2006=16Nh hen (Aramaic) jika (8), Jika (3), atau (3), Dengan begitu (1), apabila (1), apakah (1)if 12, or 2, whether 2
2031=1rhrh harhor (Aramaic) khayalan (1)thoughts 1
2084=1Nbz z@ban (Aramaic) mencoba mengulur-ulur (1)gain 1
2095=1rhz z@har (Aramaic) Waspadalah (1)take heed 1
2103=1dwz zuwd (Aramaic) keangkuhan (1)pride 1
2110=1Nwz zuwn (Aramaic) mendapat makanan (1)fed 1
2112=2ewz zuwa` (Aramaic) takut (2)tremble 2
2122=6wyz ziyv (Aramaic) air mukaku (1), air muka (1), air mukamu (1), keagunganku (1), air (1), berkilau-kilau (1)countenance 4, brightness 2
2136=1wkz zakuw (Aramaic) tidak ... bersalah (1)innocency 1
2164=1Nmz z@man (Aramaic) bermufakat (1)prepared 1
2166=11Nmz z@man (Aramaic) waktu (6), kali (2), waktunya (1), saat (1), ketika (1)time 9, season 2
2170=4rmz z@mar (Aramaic) musik (3), bunyi-bunyian (1)musick 4
2171=1rmz zammar (Aramaic) penyanyi (1)singers 1
2178=4Nz zan (Aramaic) jenis (4)kind 4
2192=1ryez z@`eyr (Aramaic) kecil (1)little 1