Prev Chapter Genesis 23 Next Chapter
1
Sara
3hrv
<8283>
 
1wyhyw
<1961>
hidup
2yyx
<2416>
selama
7hns 5hns
<8141> <8141>
127
8ebsw 6Myrvew 4ham
<7651> <6242> <3967>
tahun
9Myns
<8141>
itulah
 
 
tahun-tahun
10yns
<8141>
masa
 
 
hidup
11yyx
<2416>
Sara
12hrv
<8283>
2
Dia
 
 
mati
1tmtw
<4191>
di
3tyrqb 2hrv
<0> <8283>
Kiryat-Arba
4ebra
<7153>
yaitu
5awh
<1931>
Hebron
6Nwrbx
<2275>
di
 
 
tanah
7Urab
<776>
Kanaan
8Nenk
<3667>
Lalu
 
 
Abraham
10Mhrba
<85>
datang
9abyw
<935>
untuk
 
 
meratapi
11dpol
<5594>
Sara
12hrvl
<8283>
dan
 
 
menangisinya
13htkblw
<1058>
di sana
 
 
3
Kemudian
 
 
Abraham
2Mhrba
<85>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dari
3lem
<5921>
hadapan
4ynp
<6440>
jenazah
5wtm
<4191>
itu dan
 
 
berbicara
6rbdyw
<1696>
kepada
7la
<413>
keturunan
8ynb
<1121>
Het
9tx
<2845>
katanya
10rmal
<559>
4
Aku
3ykna
<595>
adalah
 
 
orang asing
1rg
<1616>
dan
 
 
orang yang tinggal sementara
2bswtw
<8453>
di tengah-tengah
4Mkme
<5973>
kamu
 
 
berilah
5wnt
<5414>
 
6yl
<0>
tempat
7tzxa
<272>
bagiku
8rbq
<6913>
di tengah-tengah
9Mkme
<5973>
kamu supaya aku dapat
 
 
menguburkan
10hrbqaw
<6912>
orang matiku
11ytm
<4191>
ini dari
 
 
hadapanku
12ynplm
<6440>
5
Keturunan
2ynb
<1121>
Het
3tx
<2845>
menjawab
1wneyw
<6030>
 
4ta
<853>
Abraham
5Mhrba
<85>
katanya
6rmal
<559>
 
7wl
<0>
6
Dengarlah
1wnems
<8085>
kami ya
 
 
Tuan
2ynda
<113>
 
4Myhla
<430>
engkau
5hta
<859>
adalah seorang
 
 
pemimpin besar
3ayvn
<5387>
di tengah-tengah
6wnkwtb
<8432>
kami
 
 
Kuburkanlah
9rbq
<6912>
 
10ta
<853>
jenazah
11Ktm
<4191>
istrimu itu di

pekuburan
8wnyrbq
<6913>
terpilih
7rxbmb
<4005>
di tempat kami
 
 
Tidak ada
16al
<3808>
satu pun
12sya
<582>
dari
13wnmm
<4480>
kami yang akan
 
 
menolakmu
17hlky
<3607>
dari
18Kmm
<4480>
 
14ta
<853>
pekuburannya
15wrbq
<6913>
supaya engkau dapat
 
 
menguburkan
19rbqm
<6912>
orang
 
 
matimu
20Ktm
<4191>
7
Abraham
2Mhrba
<85>
berdiri
1Mqyw
<6965>
lalu
 
 
berlutut
3wxtsyw
<7812>
kepada
 
 
penduduk
4Mel
<5971>
tanah
5Urah
<776>
itu yaitu
 
 
keturunan
6ynbl
<1121>
Het
7tx
<2845>
8
Dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
2Mta
<854>
mereka
3rmal
<559>
Jika
4Ma
<518>
kamu telah menyetujui agar
6ta 5sy
<853> <3426>
aku
7Mkspn
<5315>
dapat
 
 
menguburkan
8rbql
<6912>
orang
9ta
<853>
matiku
10ytm
<4191>
dari
 
 
hadapanku
11ynplm
<6440>
ini
 
 
dengarkanlah
12ynwems
<8085>
aku dan
 
 
temuilah
13wegpw
<6293>
 
14yl
<0>
Efron
15Nwrpeb
<6085>
keturunan
16Nb
<1121>
Zohar
17rxu
<6714>
itu demi aku
 
 
9
supaya dia
 
 
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepadaku
3ta 2yl
<853> <0>
Gua
4trem
<4631>
Makhpela
5hlpkmh
<4375>
yang
6rsa
<834>
adalah miliknya
7wl
<0>
yang
8rsa
<834>
terletak di
 
 
ujung
9huqb
<7097>
ladangnya
10whdv
<7704>
Biarlah dia
 
 
memberikannya
13hnnty
<5414>
kepadaku dengan
 
 
harga
11Pokb
<3701>
penuh
12alm
<4392>
sebagai
16tzxal
<272>
tempat pekuburan
17rbq
<6913>
 
14yl
<0>
di tengah-tengah
15Mkkwtb
<8432>
kamu
 
 
10
Pada waktu itu
 
 
Efron
1Nwrpew
<6085>
sedang
 
 
duduk
2bsy
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
3Kwtb
<8432>
keturunan
4ynb
<1121>
Het
5tx
<2845>
itu Lalu
 
 
Efron
7Nwrpe
<6085>
orang Het
8ytxh
<2850>
itu
 
 
menjawab
6Neyw
<6030>
 
9ta
<853>
Abraham
10Mhrba
<85>
dan
 
 
didengar
11ynzab
<241>
oleh para
 
 
keturunan
12ynb
<1121>
Het
13tx
<2845>
itu yaitu
 
 
semua
14lkl
<3605>
orang yang
 
 
datang
15yab
<935>
ke
 
 
pintu gerbang
16res
<8179>
kotanya
17wrye
<5892>
katanya
18rmal
<559>
11
Tidak
1al
<3808>
Tuanku
2ynda
<113>
dengarkanlah
3ynems
<8085>
aku Aku
 
 
memberikan
5yttn
<5414>
ladang
4hdvh
<7704>
itu beserta
6Kl
<0>
gua
7hremhw
<4631>
yang
8rsa
<834>
berada di
 
 
dalamnya
9wb
<0>
Aku
10Kl
<0>
menyerahkannya
11hyttn
<5414>
kepadamu di
 
 
hadapan
12ynyel
<5869>
kaum
13ynb
<1121>
sebangsaku aku
14yme
<5971>
memberikan
15hyttn
<5414>
tanah itu
 
 
kepadamu
16Kl
<0>
kuburkanlah
17rbq
<6912>
orang
 
 
matimu
18Ktm
<4191>
12
Lalu
 
 
berlututlah
1wxtsyw
<7812>
Abraham
2Mhrba
<85>
di
 
 
hadapan
3ynpl
<6440>
penduduk
4Me
<5971>
tanah
5Urah
<776>
itu
 
 
13
Dia
 
 
berkata
1rbdyw
<1696>
kepada
2la
<413>
Efron
3Nwrpe
<6085>
dan
 
 
didengar
4ynzab
<241>
oleh semua
 
 
penduduk
5Me
<5971>
tanah
6Urah
<776>
itu
8Ka 7rmal
<389> <559>
Jika
9Ma
<518>
kamu
10hta
<859>
berkenan
11wl
<3863>
dengarkanlah
12ynems
<8085>
aku aku akan
 
 
membayar
13yttn
<5414>
harga
14Pok
<3701>
ladang
15hdvh
<7704>
itu
 
 
Terimalah
16xq
<3947>
itu
 
 
dariku
17ynmm
<4480>
supaya aku dapat
 
 
mengubur
18hrbqaw
<6912>
orang
19ta
<853>
matiku
20ytm
<4191>
di
 
 
sana
21hms
<8033>
14
Efron
2Nwrpe
<6085>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Abraham
4Mhrba
<85>
katanya
5rmal
<559>
 
6wl
<0>
15
Tuanku
1ynda
<113>
dengarkanlah
2ynems
<8085>
aku sebidang
 
 
tanah
3Ura
<776>
itu harganya
 
 
400
5tam 4ebra
<3967> <702>
syikal
6lqs
<8255>
perak
7Pok
<3701>
tetapi apalah artinya itu bagiku
 
 
dan
9Knybw 8ynyb
<996> <996>
 
10hm
<4100>
bagimu
11awh
<1931>
Jadi kuburkanlah orang
13Ktm 12taw
<4191> <853>
matimu
14rbq
<6912>
16
Abraham
6Mhrba 2Mhrba
<85> <85>
mendengar
1emsyw
<8085>
perkataan
3la
<413>
Efron
7Nrpel 4Nwrpe
<6085> <6085>
Dia
 
 
menimbang
5lqsyw
<8254>
 
8ta
<853>
perak
9Pokh
<3701>
sebanyak
 
 
yang
10rsa
<834>
dikatakan
11rbd
<1696>
Efron yang
 
 
didengar
12ynzab
<241>
oleh
 
 
keturunan
13ynb
<1121>
Het
14tx
<2845>
yaitu
 
 
400
16twam 15ebra
<3967> <702>
syikal
17lqs
<8255>
perak
18Pok
<3701>
sesuai dengan berat perak yang berlaku di antara para
19rbe
<5674>
pedagang
20rxol
<5503>
17
 
1Mqyw
<6965>
Jadi ladang
2hdv
<7704>
milik Efron
3Nwrpe
<6085>
 
4rsa
<834>
di Makhpela
5hlpkmb
<4375>
 
6rsa
<834>
di sebelah timur
7ynpl
<6440>
Mamre
8armm
<4471>
baik ladang
9hdvh
<7704>
maupun gua
10hremhw
<4631>
yang
11rsa
<834>
berada di dalamnya beserta seluruh pohon
14Ueh
<6086>
 
12wb
<0>
yang
15rsa
<834>
berada dalam ladang itu
16hdvb
<7704>
yang
17rsa
<834>
 
18lkb
<3605>
berada dalam batas-batasnya
19wlbg
<1366>
 
20bybo
<5439>
18
diserahkan kepada
 
 
Abraham
1Mhrbal
<85>
menjadi
 
 
miliknya
2hnqml
<4736>
di
 
 
hadapan
3ynyel
<5869>
keturunan
4ynb
<1121>
Het
5tx
<2845>
di hadapan
 
 
semua
6lkb
<3605>
orang yang
 
 
datang
7yab
<935>
ke
 
 
pintu gerbang
8res
<8179>
kota
9wrye
<5892>
itu
 
 
19
Setelah
1yrxaw
<310>
itu
2Nk
<3651>
Abraham
4Mhrba
<85>
mengubur
3rbq
<6912>
 
5ta
<853>
Sara
6hrv
<8283>
istrinya
7wtsa
<802>
di
8la
<413>
dalam
 
 
gua
9trem
<4631>
di
 
 
ladang
10hdv
<7704>
Makhpela
11hlpkmh
<4375>
di
12le
<5921>
sebelah
 
 
timur
13ynp
<6440>
Mamre
14armm
<4471>
yaitu
15awh
<1931>
Hebron
16Nwrbx
<2275>
di
 
 
tanah
17Urab
<776>
Kanaan
18Nenk
<3667>
20
Jadi
1Mqyw
<6965>
ladang
2hdvh
<7704>
dan
 
 
gua
3hremhw
<4631>
yang
4rsa
<834>
berada di
 
 
dalamnya
5wb
<0>
itu diserahkan kepada
 
 
Abraham
6Mhrbal
<85>
sebagai
 
 
pekuburan
8rbq
<6913>
miliknya
7tzxal
<272>
dari
9tam
<853>
keturunan
10ynb
<1121>
Het
11tx
<2845>
 
12o
<0>