Prev Chapter Genesis 6 Next Chapter Show all verses
1
 
1yhyw
<1961>
Ketika
2yk
<3588>
manusia
4Mdah
<120>
mulai
3lxh
<2490>
berlipat ganda
5brl
<7231>
di
6le
<5921>
muka
7ynp
<6440>
bumi
8hmdah
<127>
dan
 
 
anak-anak perempuan
9twnbw
<1323>
dilahirkan
10wdly
<3205>
bagi mereka
11Mhl
<0>
2
anak-anak
2ynb
<1121>
Allah
3Myhlah
<430>
melihat
1waryw
<7200>
bahwa
4ta
<853>
anak-anak perempuan
5twnb
<1323>
manusia
6Mdah
<120>
itu
7yk
<3588>
cantik
8tbj
<2896>
lalu
 
 
mereka
9hnh
<2007>
mengambil
10wxqyw
<3947>
 
11Mhl
<0>
istri-istri
12Mysn
<802>
 
13lkm
<3605>
yang
14rsa
<834>
mereka
 
 
pilih
15wrxb
<977>
untuk diri mereka sendiri
 
 
3
Kemudian
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Roh-Ku
5yxwr
<7307>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
selama-lamanya
7Mlel
<5769>
beperkara
4Nwdy
<1777>
dengan
 
 
manusia
6Mdab
<120>
karena
8Mgsb
<1571>
dia
9awh
<1931>
adalah
 
 
daging
10rvb
<1320>
hari-harinya
12wymy
<3117>
akan
 
 
menjadi
11wyhw
<1961>
120
14Myrvew 13ham
<6242> <3967>
tahun
15hns
<8141>
4
Ada
2wyh
<1961>
raksasa-raksasa
1Mylpnh
<5303>
di
 
 
bumi
3Urab
<776>
pada
 
 
zaman
4Mymyb
<3117>
itu
5Mhh
<1992>
bahkan
6Mgw
<1571>
sesudahnya
7yrxa
<310>
ketika
8Nk
<3651>
anak-anak
11ynb
<1121>
Allah
12Myhlah
<430>
 
9rsa
<834>
datang
10waby
<935>
kepada
13la
<413>
anak-anak perempuan
14twnb
<1323>
manusia
15Mdah
<120>
dan
 
 
melahirkan
16wdlyw
<3205>
anak-anak bagi
17Mhl
<0>
mereka
18hmh
<1992>
Inilah orang-orang yang
 
 
perkasa
19Myrbgh
<1368>
 
20rsa
<834>
sejak dahulu kala
21Mlwem
<5769>
orang-orang
22ysna
<376>
yang
 
 
terkenal
23Msh
<8034>
 
24P
<0>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
melihat
1aryw
<7200>
bahwa
3yk
<3588>
kejahatan
5ter
<7451>
manusia
6Mdah
<120>
demikian
 
 
besar
4hbr
<7227>
di
 
 
bumi
7Urab
<776>
dan
 
 
setiap
8lkw
<3605>
maksud
9ruy
<3336>
pikiran
10tbsxm
<4284>
dari
 
 
hatinya semata-mata
11wbl
<3820>
 
12qr
<7535>
jahat
13er
<7451>
sepanjang
14lk
<3605>
waktu
15Mwyh
<3117>