Prev Chapter 2 Samuel 22 Next Chapter
1
Daud
2dwd
<1732>
mengucapkan
1rbdyw
<1696>
 
4ta
<853>
perkataan
5yrbd
<1697>
nyanyian
6hrysh
<7892>
ini
7tazh
<2063>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyl
<3068>
pada
 
 
waktu
8Mwyb
<3117>
TUHAN
10hwhy
<3068>
menyelamatkan
9lyuh
<5337>
dia dari
11wta
<853>
tangan
12Pkm
<3709>
semua
13lk
<3605>
musuhnya
14wybya
<341>
dan dari
 
 
tangan
15Pkmw
<3709>
Saul
16lwas
<7586>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
 
 
bukit batuku
3yelo
<5553>
benteng pertahananku
4ytdumw
<4686>
dan
 
 
penyelamatku
5yjlpmw
<6403>
 
6yl
<0>
3
Allahku
1yhla
<430>
bukit batuku
2yrwu
<6697>
tempat aku
 
 
berlindung
3hoxa
<2620>
 
4wb
<0>
perisaiku
5yngm
<4043>
tanduk
6Nrqw
<7161>
keselamatanku
7yesy
<3468>
kota bentengku
8ybgvm
<4869>
tempat perlindunganku
9yownmw
<4498>
dan
 
 
Juru Selamatku
10yesm
<3467>
Engkau
 
 
menyelamatkan
12ynest
<3467>
aku dari
 
 
kekerasan
11omxm
<2555>
4
Aku
 
 
berseru
2arqa
<7121>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
layak dipuji
1llhm
<1984>
maka aku
 
 
diselamatkan
5eswa
<3467>
dari
 
 
musuh-musuhku
4ybyamw
<341>
5
Sesungguhnya
1yk
<3588>
gelora-gelora
3yrbsm
<4867>
maut
4twm
<4194>
melingkupi
2ynppa
<661>
aku dan
 
 
arus-arus
5ylxn
<5158>
kejahatan
6leylb
<1100>
meliputiku
7ynteby
<1204>
6
Tali-tali
1ylbx
<2256>
dunia orang mati
2lwas
<7585>
meliliti
3ynbo
<5437>
aku dan
 
 
jerat-jerat
5ysqm
<4170>
kematian
6twm
<4194>
mengadang
4ynmdq
<6923>
aku
 
 
7
Dalam
 
 
kesesakan
1rub
<6862>
aku
2yl
<0>
berseru
3arqa
<7121>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
kepada
5law
<413>
Allahku
6yhla
<430>
aku
 
 
berseru
7arqa
<7121>
Dari
 
 
Bait-Nya
9wlkyhm
<1964>
Dia
 
 
mendengar
8emsyw
<8085>
suaraku
10ylwq
<6963>
dan
 
 
teriakanku
11ytewsw
<7775>
sampai di
 
 
telinga-Nya
12wynzab
<241>
8
Lalu
 
 
bumi
3Urah
<776>
berguncang
1*segtyw {segtw}
<1607>
dan
 
 
bergetar
2sertw
<7493>
dasar-dasar
4twdowm
<4146>
langit
5Mymsh
<8064>
gemetar
6wzgry
<7264>
dan
 
 
berguncang
7wsegtyw
<1607>
karena
8yk
<3588>
Dia
 
 
marah
9hrx
<2734>
 
10wl
<0>
9
Asap
2Nse
<6227>
naik
1hle
<5927>
dari
 
 
lubang hidungnya
3wpab
<639>
api
4saw
<784>
yang
 
 
melahap
6lkat
<398>
keluar dari
 
 
mulut-Nya
5wypm
<6310>
bara
7Mylxg
<1513>
yang
 
 
menyala-nyala
8wreb
<1197>
keluar
 
 
dari
9wnmm
<4480>
diri-Nya
 
 
10
Dia
 
 
membungkukkan
1jyw
<5186>
langit
2Myms
<8064>
lalu
 
 
turun
3dryw
<3381>
kegelapan
4lprew
<6205>
ada di
 
 
bawah
5txt
<8478>
kaki-Nya
6wylgr
<7272>
11
Dia
 
 
mengendarai
1bkryw
<7392>
 
2le
<5921>
kerub
3bwrk
<3742>
lalu
 
 
terbang
4Peyw
<5774>
dan
 
 
terlihat
5aryw
<7200>
di
 
 
atas
6le
<5921>
sayap-sayap
7ypnk
<3671>
angin
8xwr
<7307>
12
Dia
 
 
membuat
1tsyw
<7896>
kegelapan
2Ksx
<2822>
menjadi
 
 
pondok-pondok-Nya
4twko
<5521>
di
 
 
sekelilingnya
3wytbybo
<5439>
air
6Mym
<4325>
yang
 
 
gelap
5trsx
<2841>
dan
 
 
awan-awan
8Myqxs
<7834>
tebal
7ybe
<5645>
13
Dari
 
 
kilauan
1hgnm
<5051>
di
2wdgn
<5048>
hadapan-Nya
3wreb
<1197>
bara
4ylxg
<1513>
api
5sa
<784>
menyala
 
 
14
TUHAN
4hwhy
<3069>
mengguruh
1Mery
<7481>
dari
2Nm
<4480>
langit
3Myms
<8064>
Yang Mahatinggi
5Nwylew
<5945>
memperdengarkan
6Nty
<5414>
suara-Nya
7wlwq
<6963>
15
Dia
 
 
melepaskan
1xlsyw
<7971>
anak-anak panah
2Myux
<2671>
dan
 
 
menyerakkan
3Muypyw
<6327>
mereka
 
 
kilat-kilat
4qrb
<1300>
dan
 
 
mengacaukan
5*Mhyw {Mmhyw}
<2000>
mereka
 
 
16
Alur-alur
2yqpa
<650>
laut
3My
<3220>
terlihat
1waryw
<7200>
dasar-dasar
5twdom
<4146>
bumi
6lbt
<8398>
tersingkap
4wlgy
<1540>
oleh karena
 
 
teguran
7tregb
<1606>
TUHAN
8hwhy
<3068>
karena
 
 
embusan
9tmsnm
<5397>
napas
10xwr
<7307>
dari lubang
 
 
hidung-Nya
11wpa
<639>
17
Dia
 
 
menjangkau
1xlsy
<7971>
dari
 
 
tempat tinggi
2Mwrmm
<4791>
Dia
 
 
mengambil
3ynxqy
<3947>
aku Dia
 
 
menarikku
4ynsmy
<4871>
dari
 
 
limpahan
6Mybr
<7227>
air
5Mymm
<4325>
18
Dia
 
 
menyelamatkanku
1ynlyuy
<5337>
dari
 
 
musuhku
2ybyam
<341>
yang
 
 
kuat
3ze
<5794>
dari mereka yang
 
 
membenciku
4yanvm
<8130>
Sebab
5yk
<3588>
mereka
 
 
terlalu kuat
6wuma
<553>
bagiku
7ynmm
<4480>
19
Mereka
 
 
mengadangku
1ynmdqy
<6923>
pada
 
 
hari
2Mwyb
<3117>
kesengsaraanku
3ydya
<343>
tetapi
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
adalah
4yhyw
<1961>
penopangku
6Nesm
<4937>
 
7yl
<0>
20
Dia
 
 
membawaku keluar
1auyw
<3318>
ke
 
 
tempat yang lapang
2bxrml
<4800>
Dia
3yta
<853>
menyelamatkan
4ynulxy
<2502>
aku
 
 
sebab
5yk
<3588>
Dia
 
 
berkenan
6Upx
<2654>
kepadaku
7yb
<0>
21
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengganjar
1ynlmgy
<1580>
aku sesuai dengan
 
 
kebenaranku
3ytqduk
<6666>
sesuai
 
 
kesucian
4rbk
<1252>
tanganku
5ydy
<3027>
Dia
 
 
membalasku
6bysy
<7725>
 
7yl
<0>
22
Sebab
1yk
<3588>
aku
 
 
mengikuti
2ytrms
<8104>
jalan
3ykrd
<1870>
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak
5alw
<3808>
berbuat
 
 
jahat
6ytesr
<7561>
terhadap
 
 
Allahku
7yhlam
<430>
23
Sebab
1yk
<3588>
semua
2lk
<3605>
hukum-Nya
3*wyjpsm {wjpsm}
<4941>
ada di
 
 
hadapanku
4ydgnl
<5048>
dan untuk
 
 
ketetapan-ketetapan-Nya
5wytqxw
<2708>
aku
 
 
tidak
6al
<3808>
menyimpang
7rwoa
<5493>
darinya
8hnmm
<4480>
24
Aku
1hyhaw
<1961>
tidak bercela
2Mymt
<8549>
di hadapan-Nya dan
 
 
aku
3wl
<0>
menjaga
4hrmtsaw
<8104>
diriku dari
 
 
kesalahan
5ynwem
<5771>
25
Karena itu
1bsyw
<7725>
TUHAN
2hwhy
<3068>
membalasku sesuai dengan
3yl
<0>
kebenaranku
4ytqduk
<6666>
sesuai dengan
 
 
kesucianku
5yrbk
<1252>
di
 
 
depan
6dgnl
<5048>
mata-Nya
7wynye
<5869>
26
Terhadap
1Me
<5973>
orang yang murah hati
2dyox
<2623>
Engkau
 
 
berlaku murah hati
3doxtt
<2616>
Terhadap
4Me
<5973>
orang
5rwbg
<1368>
yang
 
 
tidak bercela
6Mymt
<8549>
Engkau
 
 
berlaku tidak bercela
7Mmtt
<8552>
27
Terhadap
1Me
<5973>
orang yang suci
2rbn
<1305>
Engkau
 
 
berlaku suci
3rbtt
<1305>
terhadap
4Mew
<5973>
orang yang jahat
5sqe
<6141>
Engkau
 
 
berbelit-belit
6lptt
<6617>
28
Engkau
 
 
menyelamatkan
4eyswt
<3467>
 
1taw
<853>
bangsa
2Me
<5971>
yang
 
 
tertindas
3yne
<6041>
tetapi
 
 
mata-Mu
5Kynyew
<5869>
memandang
6le
<5921>
orang yang
 
 
tinggi hati
7Mymr
<7311>
supaya Engkau
 
 
merendahkan
8lypst
<8213>
dia
 
 
29
Sebab
1yk
<3588>
Engkaulah
2hta
<859>
pelitaku
3yryn
<5216>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
TUHAN
5hwhyw
<3068>
menyinari
6hygy
<5050>
kegelapanku
7yksx
<2822>
30
Sebab
1yk
<3588>
bersama Engkau aku dapat
2hkb
<0>
berlari
3Uwra
<7323>
menerobos
 
 
gerombolan
4dwdg
<1416>
bersama
 
 
Allahku
5yhlab
<430>
aku dapat
 
 
melompati
6glda
<1801>
tembok
7rws
<7791>
31
Jalan
3wkrd
<1870>
Allah
1lah
<410>
adalah
 
 
sempurna
2Mymt
<8549>
perkataan
4trma
<565>
TUHAN
5hwhy
<3068>
itu
 
 
teruji
6hpwru
<6884>
Dia adalah
 
 
perisai
7Ngm
<4043>
bagi
8awh
<1931>
semua
9lkl
<3605>
orang yang
 
 
berlindung
10Myoxh
<2620>
kepada-Nya
11wb
<0>
32
Sebab
1yk
<3588>
siapakah
2ym
<4310>
Allah
3la
<410>
selain
4ydelbm
<1107>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Siapakah
6ymw
<4310>
gunung batu
7rwu
<6697>
selain
8ydelbm
<1107>
Allah
9wnyhla
<430>
kita
 
 
33
Allah
1lah
<410>
adalah
 
 
tempat perlindunganku
2yzwem
<4581>
yang
 
 
kuat
3lyx
<2428>
Dia
 
 
membuat
4rtyw
<5425>
jalanku
6*ykrd {wkrd}
<1870>
tidak bercela
5Mymt
<8549>
34
Dia
 
 
membuat
1hwsm
<7737> ==>
kakiku
 
 
seperti
1hwsm
<== <7737>
kaki
2*ylgr {wylgr}
<7272>
rusa
3twlyak
<355>
dan
 
 
membuat
6yndmey
<5975> ==>
aku
 
 
berdiri
6yndmey
<== <5975>
di
4lew
<5921>
tempat-tempat tinggi
5ytwmb
<1116>
35
Dia
 
 
melatih
1dmlm
<3925>
tanganku
2ydy
<3027>
berperang
3hmxlml
<4421>
supaya
 
 
lenganku
7yterz
<2220>
dapat
 
 
melenturkan
4txnw
<5181>
busur
5tsq
<7198>
tembaga
6hswxn
<5154>
36
Engkau
 
 
memberikan
1Nttw
<5414>
 
2yl
<0>
perisai
3Ngm
<4043>
keselamatan-Mu
4Kesy
<3468>
kepadaku dan
 
 
kebaikan-Mu
5Ktnew
<6031>
membuatku besar
6ynbrt
<7235>
37
Engkau
 
 
memperbesar
1byxrt
<7337>
langkah-langkah
2ydeu
<6806>
di bawahku
3yntxt
<8478>
sehingga
 
 
mata kakiku
6ylorq
<7166>
tidak
4alw
<3808>
tergelincir
5wdem
<4571>
38
Aku
 
 
mengejar
1hpdra
<7291>
musuh-musuhku
2ybya
<341>
dan
 
 
membinasakan
3Mdymsaw
<8045>
mereka aku
 
 
tidak
4alw
<3808>
berbalik
5bwsa
<7725>
sampai
6de
<5704>
mereka
 
 
dimusnahkan
7Mtwlk
<3615>
39
Aku
 
 
memusnahkan
1Mlkaw
<398>
dan
 
 
meremukkan
2Muxmaw
<4272>
mereka sehingga mereka
 
 
tidak bisa
3alw
<3808>
bangkit
4Nwmwqy
<6965>
lagi Mereka
 
 
jatuh
5wlpyw
<5307>
di bawah
6txt
<8478>
kakiku
7ylgr
<7272>
40
Engkau
 
 
mengikat pinggangku
1ynrztw
<247>
dengan
 
 
kekuatan
2lyx
<2428>
untuk
 
 
berperang
3hmxlml
<4421>
Engkau
 
 
menundukkan
4eyrkt
<3766>
di bawahku
6yntxt
<8478>
orang yang
 
 
bangkit
5ymq
<6965>
melawan aku
 
 
41
Engkau
 
 
membuat
2htt
<5414>
 
3yl
<0>
lari
4Pre
<6203>
musuh-musuh
1ybyaw
<341>
yang menentangku orang-orang yang
 
 
membenciku
5yanvm
<8130>
kubinasakan
6Mtymuaw
<6789>
42
Mereka
 
 
berteriak
1wesy
<8159>
tetapi
 
 
tidak ada
2Nyaw
<369>
yang
 
 
menyelamatkan
3eysm
<3467>
Mereka berteriak

kepada
4la
<413>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tetapi Dia
 
 
tidak
6alw
<3808>
menjawab
7Mne
<6030>
43
Aku
 
 
melumat
1Mqxsaw
<7833>
mereka seperti
 
 
debu
2rpek
<6083>
di atas
 
 
tanah
3Ura
<776>
Seperti
 
 
lumpur
4jyjk
<2916>
di
 
 
jalanan
5twuwx
<2351>
aku
 
 
menumbuk
6Mqda
<1854>
dan
 
 
menginjak-injak
7Meqra
<7554>
mereka
 
 
44
Engkau
 
 
meluputkan
1ynjlptw
<6403>
aku dari
 
 
perselisihan
2ybyrm
<7379>
bangsaku
3yme
<5971>
Engkau
 
 
menjagaku
4ynrmst
<8104>
sebagai
 
 
kepala
5sarl
<7218>
atas
 
 
bangsa-bangsa
6Mywg
<1471>
Bangsa
7Me
<5971>
yang
 
 
tidak
8al
<3808>
kukenal
9ytedy
<3045>
akan
 
 
melayani
10yndbey
<5647>
aku
 
 
45
Orang-orang
1ynb
<1121>
asing
2rkn
<5236>
tunduk
3wsxkty
<3584>
kepadaku
4yl
<0>
setelah
 
 
telinga
6Nza
<241>
mereka
 
 
mendengar
5ewmsl
<8085>
tentangku mereka
 
 
taat
7wemsy
<8085>
kepadaku
8yl
<0>
46
Orang-orang
1ynb
<1121>
asing
2rkn
<5236>
menjadi layu
3wlby
<5034>
dan
 
 
keluar
4wrgxyw
<2296> ==>
dari
 
 
kota kubunya
5Mtwrgomm
<4526>
dengan gemetar
4wrgxyw
<== <2296>
47
TUHAN
2hwhy
<3068>
itu
 
 
hidup
1yx
<2416>
Terpujilah
3Kwrbw
<1288>
bukit batuku
4yrwu
<6697>
Ditinggikanlah
5Mryw
<7311>
Allah
6yhla
<430>
bukit batu
7rwu
<6697>
keselamatanku
8yesy
<3468>
48
Allah
1lah
<410>
yang
 
 
memberikan
2Ntnh
<5414>
pembalasan
3tmqn
<5360>
bagiku
4yl
<0>
dan membawa
5dyrwmw
<3381>
bangsa-bangsa
6Myme
<5971>
tunduk di
 
 
bawahku
7yntxt
<8478>
49
Dia
 
 
membebaskanku
1yayuwmw
<3318>
dari
 
 
musuh-musuhku
2ybyam
<341>
Engkau
 
 
meninggikan
4ynmmwrt
<7311>
aku atas mereka yang
 
 
bangkit
3ymqmw
<6965>
melawan aku Dari
 
 
orang-orang
5syam
<376>
kejam
6Myomx
<2555>
Engkau
 
 
menyelamatkan
7ynlyut
<5337>
aku
 
 
50
Karena
2Nk
<3651>
itu aku akan
 
 
mengucap syukur
3Kdwa
<3034>
kepada-Mu
1le
<5921>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
5Mywgb
<1471>
aku akan
 
 
menyanyikan pujian
7rmza
<2167>
bagi
 
 
Nama-Mu
6Kmslw
<8034>
51
Dia mengaruniakan
 
 
keselamatan
2twewsy
<3444>
yang
 
 
besar
1*lwdgm {lydgm}
<1431>
kepada
 
 
raja-Nya
3wklm
<4428>
dan menunjukkan
4hvew
<6213>
kasih setia-Nya
5dox
<2617>
kepada
 
 
orang yang diurapi-Nya
6wxysml
<4899>
kepada
 
 
Daud
7dwdl
<1732>
dan
 
 
keturunannya
8werzlw
<2233>
sampai
9de
<5704>
selamanya
10Mlwe
<5769>
 
11P
<0>