Prev Chapter 1 Chronicles 28 Next Chapter Show all verses
1
Daud
2dywd
<1732>
mengumpulkan
1lhqyw
<6950>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
pembesar
5yrv
<8269>
Israel
6larvy
<3478>
di
30la
<413>
Yerusalem
31Mlswry
<3389>
yaitu para
 
 
pemimpin
7yrv
<8269>
suku
8Myjbsh
<7626>
para
 
 
pemimpin
9yrvw
<8269>
kelompok
10twqlxmh
<4256>
yang
 
 
melayani
11Mytrsmh
<8334>
 
12ta
<853>
raja
13Klmh
<4428>
para
 
 
pemimpin pasukan
14yrvw
<8269>
seribu
15Myplah
<505>
dan
 
 
pemimpin pasukan
16yrvw
<8269>
seratus
17twamh
<3967>
dan para
 
 
kepala
18yrvw
<8269>
 
19lk
<3605>
harta benda
20swkr
<7399>
dan
 
 
ternak
21hnqmw
<4735>
milik
 
 
raja
22Klml
<4428>
dan
 
 
anak-anaknya
23wynblw
<1121>
Mereka dikumpulkan
 
 
bersama
24Me
<5973>
pegawai-pegawai istana
25Myoyroh
<5631>
para perwira
26Myrwbghw
<1368>
dan
 
 
semua
27lklw
<3605>
pahlawan
28rwbg
<1368>
yang
 
 
gagah perkasa
29lyx
<2428>
2
Raja
3Klmh
<4428>
Daud
2dywd
<1732>
berdiri
1Mqyw
<6965>
dan
5wylgr 4le
<7272> <5921>
berkata
6rmayw
<559>
Dengarkan
7ynwems
<8085>
aku
 
 
saudara-saudaraku
8yxa
<251>
dan
 
 
rakyatku
9ymew
<5971>
Aku
10yna
<589>
 
11Me
<5973>
berniat
12ybbl
<3824>
membangun
13twnbl
<1129>
rumah
14tyb
<1004>
perhentian
15hxwnm
<4496>
untuk
 
 
Tabut
16Nwral
<727>
Perjanjian
17tyrb
<1285>
TUHAN
18hwhy
<3068>
dan untuk
 
 
tumpuan
19Mdhlw
<1916>
kaki
20ylgr
<7272>
Allah
21wnyhla
<430>
kita Aku telah membuat
 
 
persiapan
22ytwnykhw
<3559>
untuk
 
 
membangunnya
23twnbl
<1129>
3
Namun
 
 
Allah
1Myhlahw
<430>
berfirman
2rma
<559>
kepadaku Kamu
3yl
<0>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
membangun
5hnbt
<1129>
sebuah
 
 
bait
6tyb
<1004>
bagi
 
 
nama-Ku
7ymsl
<8034>
sebab
8yk
<3588>
kamu
11hta
<859>
seorang
9sya
<376>
prajurit
10twmxlm
<4421>
dan telah
 
 
menumpahkan
13tkps
<8210>
banyak
 
 
darah
12Mymdw
<1818>
4
Namun
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
Allah
3yhla
<430>
Israel
4larvy
<3478>
telah
 
 
memilih
1rxbyw
<977>
aku dari antara
5yb
<0>
semua
6lkm
<3605>
kaum
7tyb
<1004>
keluargaku
8yba
<1>
untuk
 
 
menjadi
9twyhl
<1961>
raja
10Klml
<4428>
atas
11le
<5921>
Israel
12larvy
<3478>
selama-lamanya
13Mlwel
<5769>
Dia
 
 
telah
14yk
<3588>
memilih
16rxb
<977>
Yehuda
15hdwhyb
<3063>
untuk menjadi
 
 
pemimpin
17dygnl
<5057>
Dari antara
 
 
keturunan
18tybbw
<1004>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
Dia memilih
 
 
kaum
20tyb
<1004>
keluargaku
21yba
<1>
dan dari antara
 
 
anak-anak
22ynbbw
<1121>
ayahku
23yba
<1>
Dia
24yb
<0>
berkenan
25hur
<7521>
mengangkat aku
 
 
menjadi raja
26Kylmhl
<4427>
atas
27le
<5921>
seluruh
28lk
<3605>
Israel
29larvy
<3478>
5
Dari
 
 
semua
1lkmw
<3605>
anakku
2ynb
<1121>
sebab
3yk
<3588>
 
7yl
<0>
TUHAN
8hwhy
<3068>
mengaruniakan
6Ntn
<5414>
banyak
4Mybr
<7227>
anak
5Mynb
<1121>
kepadaku Dia telah
 
 
memilih
9rxbyw
<977>
Salomo
10hmlsb
<8010>
anakku
11ynb
<1121>
untuk
 
 
duduk
12tbsl
<3427>
di
 
 
atas
13le
<5921>
takhta
14aok
<3678>
kerajaan
15twklm
<4438>
TUHAN
16hwhy
<3068>
atas
17le
<5921>
Israel
18larvy
<3478>