Prev Chapter Job 23 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Ayub
2bwya
<347>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
3rmayw
<559>
2
Bahkan
1Mg
<1571>
hari ini
2Mwyh
<3117>
keluhanku
4yxv
<7879>
pahit
3yrm
<4805>
tangan-Nya
5ydy
<3027>
berat
6hdbk
<3513>
karena
7le
<5921>
rintihanku
8ytxna
<585>
3
Ah
1ym
<4310>
jika saja aku
2Nty
<5414>
tahu
3ytedy
<3045>
di mana aku dapat
 
 
menemukan-Nya
4whaumaw
<4672>
supaya aku bisa
 
 
datang
5awba
<935>
ke
6de
<5704>
takhta-Nya
7wtnwkt
<8499>
4
Aku akan
 
 
mengajukan
1hkrea
<6186>
perkaraku
3jpsm
<4941>
di hadapan-Nya
2wynpl
<6440>
dan
 
 
memenuhi
5alma
<4390>
mulutku
4ypw
<6310>
dengan
 
 
pembelaan
6twxkwt
<8433>
5
Aku akan
 
 
tahu
1heda
<3045>
bagaimana
2Mylm
<4405>
Dia akan
 
 
menjawab
3ynney
<6030>
aku dan
 
 
mengerti
4hnybaw
<995>
apa
5hm
<4100>
yang akan Dia
 
 
katakan
6rmay
<559>
kepadaku
7yl
<0>
6
Akankah Dia
 
 
berbantah
3byry
<7378>
denganku
4ydme
<5978>
dalam
 
 
kebesaran
1brbh
<7227>
kuasa-Nya
2xk
<3581>
Tidak
5al
<3808>
 
6Ka
<389>
Dia
7awh
<1931>
akan
 
 
memberi perhatian
8Mvy
<7760>
padaku
9yb
<0>
7
Di sana
1Ms
<8033>
orang benar
2rsy
<3477>
dapat
 
 
bersoal jawab
3xkwn
<3198>
dengan-Nya
4wme
<5973>
dan aku akan
 
 
dibebaskan
5hjlpaw
<6403>
selamanya
6xunl
<5331>
dari
 
 
Hakimku
7yjpsm
<8199>
8
Lihat
1Nh
<2005>
aku
 
 
berjalan
3Klha
<1980>
ke
 
 
timur
2Mdq
<6924>
tetapi Dia
 
 
tidak ada
4wnnyaw
<369>
di sana Aku berjalan ke

barat
5rwxaw
<268>
tetapi aku
 
 
tidak
6alw
<3808>
menemukan
7Nyba
<995>
Dia
8wl
<0>
9
Ketika Dia
 
 
bekerja
2wtveb
<6213>
pada
 
 
tangan kiri
1lwamv
<8040>
aku
 
 
tidak
3alw
<3808>
melihat
4zxa
<2372>
Dia Ketika Dia
 
 
berbalik
5Pjey
<5848>
pada
 
 
tangan kanan
6Nymy
<3225>
aku
 
 
tidak dapat
7alw
<3808>
melihat
8hara
<7200>
Dia
 
 
10
Namun
1yk
<3588>
Dia
 
 
tahu
2edy
<3045>
jalan
3Krd
<1870>
yang
 
 
aku ambil
4ydme
<5978>
Jika Dia telah
 
 
mengujiku
5ynnxb
<974>
aku akan
 
 
keluar
7aua
<3318>
sebagai
 
 
emas
6bhzk
<2091>
11
Kakiku
3ylgr
<7272>
tetap
 
 
tegar mengikuti
2hzxa
<270>
langkah-langkah-Nya
1wrsab
<838>
aku telah
 
 
menuruti
5ytrms
<8104>
jalan-Nya
4wkrd
<1870>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
menyimpang
7ja
<5186>
12
Aku
 
 
belum
3alw
<3808>
beranjak
4syma
<4185>
dari
 
 
perintah-perintah
1twum
<4687>
bibir-Nya
2wytpv
<8193>
aku
5yqxm
<2706>
menghargai
6ytnpu
<6845>
firman
7yrma
<561>
dari
 
 
mulut-Nya
8wyp
<6310>
melebihi bagian dari makananku
 
 
13
Akan tetapi
 
 
Dia
1awhw
<1931>
tidak dapat berubah
2dxab
<259>
siapa
3ymw
<4310>
yang
 
 
sanggup mengembalikan-Nya
4wnbysy
<7725>
Apa yang Dia
5wspnw
<5315>
inginkan
6htwa
<183>
itulah yang Dia
 
 
lakukan
7veyw
<6213>
14
Sebab
1yk
<3588>
Dia akan
 
 
melaksanakan
2Mylsy
<7999>
apa yang Dia
 
 
tetapkan
3yqx
<2706>
untukku dan
 
 
banyak
5twbr
<7227>
hal seperti itu
4hnhkw
<2007>
ada
 
 
dalam
6wme
<5973>
pikiran-Nya
 
 
15
Itu
1le
<5921>
sebabnya
2Nk
<3651>
aku
 
 
ketakutan
4lhba
<926>
berada di
 
 
hadapan-Nya
3wynpm
<6440>
Ketika aku
 
 
mempertimbangkan
5Nnwbta
<995>
aku
 
 
takut
6dxpaw
<6342>
kepada-Nya
7wnmm
<4480>
16
Allah
1law
<410>
telah
 
 
membuat
2Krh
<7401> ==>
hatiku
3ybl
<3820>
lemah
2Krh
<== <7401>
dan
 
 
Yang Mahakuasa
4ydsw
<7706>
telah
 
 
menakutkanku
5ynlyhbh
<926>
17
Namun
1yk
<3588>
aku
 
 
tidak
2al
<3808>
diam
3ytmun
<6789>
karena
4ynpm
<6440>
kegelapan
5Ksx
<2822>
juga tidak karena
 
 
gelap gulita
8lpa
<652>
yang
 
 
menutupi
7hok
<3680>
wajahku
6ynpmw
<6440>