Prev Chapter Job 34 Next Chapter
1
Kemudian
 
 
Elihu
2awhyla
<453>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
3rmayw
<559>
2
Dengarkan
1wems
<8085>
kata-kataku
3ylm
<4405>
hai
 
 
orang-orang berhikmat
2Mymkx
<2450>
bukalah telingamu
5wnyzah
<238>
terhadap aku hai
 
 
orang-orang berpengetahuan
4Myedyw
<3045>
 
6yl
<0>
3
Sebab
1yk
<3588>
telinga
2Nza
<241>
menguji
4Nxbt
<974>
kata-kata
3Nylm
<4405>
seperti
 
 
mulut
5Kxw
<2441>
mencicipi
6Mejy
<2938>
makanan
7lkal
<398>
4
Mari kita pertimbangkan bagi kita sendiri apa yang
 
 
adil
1jpsm
<4941>
mari
2hrxbn
<977>
kita
3wnl
<0>
tentukan di
4hedn
<3045>
antara
5wnynyb
<996>
kita sendiri
 
 
apa
6hm
<4100>
yang
 
 
baik
7bwj
<2896>
5
Sebab
1yk
<3588>
Ayub
3bwya
<347>
berkata
2rma
<559>
Aku ini
 
 
benar
4ytqdu
<6663>
tetapi
 
 
Allah
5law
<410>
menjauhkan
6ryoh
<5493>
keadilanku
7yjpsm
<4941>
6
Haruskah aku
 
 
berbohong
3bzka
<3576>
tentang
1le
<5921>
keadilanku
2yjpsm
<4941>
Lukaku
5yux
<2671>
tidak tersembuhkan
4swna
<605>
meski
 
 
tidak
6ylb
<1097>
ada
 
 
pelanggaran
7esp
<6588>
padaku
 
 
7
Siapakah
1ym
<4310>
orang
2rbg
<1397>
yang seperti
 
 
Ayub
3bwyak
<347>
yang
 
 
meminum
4htsy
<8354>
hujatan
5gel
<3933>
seperti
 
 
air
6Mymk
<4325>
8
yang
 
 
berjalan
1xraw
<732>
dalam
 
 
persekutuan
2hrbxl
<2274>
dengan
3Me
<5973>
orang-orang
4ylep
<6466>
jahat
5Nwa
<205>
dan
 
 
bergaul
6tkllw
<1980>
dengan
7Me
<5973>
orang
8ysna
<376>
fasik
9esr
<7562>
9
Sebab
1yk
<3588>
dia sudah
 
 
berkata
2rma
<559>
Tidak
3al
<3808>
ada
 
 
untungnya
4Nkoy
<5532>
bagi
 
 
manusia
5rbg
<1397>
ketika dia
 
 
berkenan
6wturb
<7521>
di hadapan
7Me
<5973>
Allah
8Myhla
<430>
10
Karena itu
1Nkl
<3651>
dengarkan
4wems
<8085>
aku hai
 
 
orang-orang
2ysna
<376>
yang
 
 
berakal budi
3bbl
<3824>
 
5yl
<0>
Jauhlah dari
6hllx
<2486>
Allah
7lal
<410>
untuk melakukan

kefasikan
8esrm
<7562>
dan dari
 
 
Yang Mahakuasa
9ydsw
<7706>
untuk
 
 
berbuat lalim
10lwem
<5766>
11
Sebab
1yk
<3588>
Dia
 
 
membalas
4Mlsy
<7999>
seseorang
3Mda
<120>
sesuai
 
 
perbuatannya
2lep
<6467>
dan sesuai jalannya Dia akan

menyebabkan
8wnaumy
<4672> ==>
seseorang
7sya
<376>
menjalani
8wnaumy
<== <4672>
 
5wl
<0>
jalannya
6xrakw
<734>
12
 
1Pa
<637>
Sungguh sebenarnya
2Mnma
<551>
Allah
3la
<410>
tidak
4al
<3808>
akan
 
 
bertindak secara fasik
5eysry
<7561>
dan
 
 
Yang Mahakuasa
6ydsw
<7706>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
membengkokkan
8twey
<5791>
keadilan
9jpsm
<4941>
13
Siapa
1ym
<4310>
yang
 
 
memercayakan
2dqp
<6485>
bumi
4hura
<776>
kepada-Nya
3wyle
<5921>
Siapa
5ymw
<4310>
yang
 
 
menempatkan
6Mv
<7760>
Dia
 
 
atas atas-Nya
7lbt
<8398>
 
8hlk
<3605>
14
Jika
1Ma
<518>
Dia
 
 
menetapkan
2Myvy
<7760>
hati-Nya
4wbl
<3820>
atas
3wyla
<413>
dia dan
 
 
mengumpulkan
8Poay
<622>
bagi
7wyla
<413>
diri-Nya
 
 
roh
5wxwr
<7307>
dan
 
 
napas-Nya
6wtmsnw
<5397>
15
semua
2lk
<3605>
yang
 
 
hidup
3rvb
<1320>
akan
 
 
binasa
1ewgy
<1478>
bersama-sama
4dxy
<3162>
dan
 
 
manusia
5Mdaw
<120>
akan
 
 
kembali
8bwsy
<7725>
menjadi
6le
<5921>
debu
7rpe
<6083>
16
Jika
1Maw
<518>
kamu memiliki
 
 
pengertian
2hnyb
<998>
dengarkan
3hems
<8085>
ini
4taz
<2063>
bukalah telinga
5hnyzah
<238>
terhadap
 
 
ucapan
6lwql
<6963>
perkataanku
7ylm
<4405>
17
Dapatkah orang yang
1Pah
<637>
membenci
2anwv
<8130>
keadilan
3jpsm
<4941>
memerintah
4swbxy
<2280>
Akankah
5Maw
<518>
kamu
 
 
menyalahkan
8eysrt
<7561>
Dia yang
 
 
adil
6qydu
<6662>
dan
 
 
perkasa
7rybk
<3524>
18
yang
 
 
berkata
1rmah
<559>
kepada
 
 
raja
2Klml
<4428>
Orang
 
 
jahat
3leylb
<1100>
dan
 
 
kepada
5la
<413>
para
 
 
bangsawan
6Mybydn
<5081>
Orang fasik
4esr
<7563>
19
Siapa
 
 
yang
1rsa
<834>
tidak
2al
<3808>
memandang
3avn
<5375>
muka
4ynp
<6440>
kepada para
 
 
pembesar
5Myrv
<8269>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
mengenal
7rkn
<5234>
yang
 
 
kaya
8ews
<7771>
lebih daripada yang
9ynpl
<6440>
miskin
10ld
<1800>
karena
11yk
<3588>
mereka semua adalah
 
 
buatan
12hvem
<4639>
tangan-Nya
13wydy
<3027>
 
14Mlk
<3605>
20
Dalam
 
 
sekejap
1egr
<7281>
mereka
 
 
mati
2wtmy
<4191>
dan pada
 
 
tengah malam
4hlyl 3twuxw
<3915> <2676>
orang-orang
6Me
<5971>
diguncangkan
5wsegy
<1607>
dan
 
 
lenyap
7wrbeyw
<5674>
orang-orang perkasa
9ryba
<47>
disingkirkan
8wryoyw
<5493>
bukan
10al
<3808>
oleh
 
 
manusia
11dyb
<3027>
21
Sebab
1yk
<3588>
mata-Nya
2wynye
<5869>
ada
 
 
pada
3le
<5921>
jalan-jalan
4ykrd
<1870>
manusia
5sya
<376>
dan Dia mengawasi
 
 
semua
6lkw
<3605>
langkah
7wydeu
<6806>
mereka
8hary
<7200>
22
Tidak
1Nya
<369>
ada
 
 
kegelapan
2Ksx
<2822>
tidak ada
3Nyaw
<369>
bayang-bayang kelam
4twmlu
<6757>
tempat
6Ms
<8033>
para
 
 
pelaku
7ylep
<6466>
kejahatan
8Nwa
<205>
dapat
 
 
menyembunyikan dirinya
5rtohl
<5641>
23
Sebab
1yk
<3588>
Allah
 
 
tidak
2al
<3808>
perlu memutuskan
 
 
bagi
3le
<5921>
manusia
4sya
<376>
bahwa
 
 
dia
5Myvy
<7760>
harus datang
7Klhl 6dwe
<1980> <5750>
menghadap
8la
<413>
Allah
9la
<410>
dalam
 
 
pengadilan
10jpsmb
<4941>
24
Dia
 
 
meremukkan
1ery
<7489>
orang-orang berkuasa
2Myrybk
<3524>
tanpa
3al
<3808>
penyelidikan
4rqx
<2714>
dan
 
 
menetapkan
5dmeyw
<5975>
orang-orang yang lain
6Myrxa
<312>
menggantikan
7Mtxt
<8478>
mereka
 
 
25
Oleh karena itu
1Nkl
<3651>
Dia
 
 
mengetahui
2ryky
<5234>
perbuatan
3Mhydbem
<4566>
mereka Dia
 
 
menggulingkan
4Kphw
<2015>
mereka pada
 
 
waktu malam
5hlyl
<3915>
sehingga mereka
 
 
hancur
6wakdyw
<1792>
26
Dia
 
 
menampar
3Mqpo
<5606>
mereka
 
 
karena
1txt
<8478>
kefasikan
2Myesr
<7563>
mereka di
 
 
tempat
4Mwqmb
<4725>
mereka dapat
 
 
dilihat
5Myar
<7200>
27
sebab
1rsa
<834>
mereka telah
3Nk
<3651>
berbalik
4wro
<5493>
dari
2le
<5921>
mengikut
5wyrxam
<310>
Dia dan
 
 
tidak
8al
<3808>
memahami
9wlykvh
<7919>
 
6lkw
<3605>
jalan-jalan-Nya
7wykrd
<1870>
28
Mereka menyebabkan
2wyle 1aybhl
<5921> <935>
teriakan
3tqeu
<6818>
orang miskin
4ld
<1800>
sampai di hadapan-Nya sehingga Dia mendengar
 
 
teriakan
5tqeuw
<6818>
orang-orang yang tertindas
6Myyne
<6041>
 
7emsy
<8085>
29
Saat
 
 
Dia
1awhw
<1931>
diam
2jqsy
<8252>
siapa
3ymw
<4310>
yang dapat
 
 
mempersalahkan-Nya
4esry
<7561>
Saat Dia
 
 
menyembunyikan
5rtoyw
<5641>
wajah-Nya
6Mynp
<6440>
siapa
7ymw
<4310>
yang dapat
 
 
melihat-Nya
8wnrwsy
<7789>
Baik
9lew
<5921>
itu ada
 
 
satu orang
12Mda
<120>
maupun
11lew
<5921>
suatu
 
 
bangsa
10ywg
<1471>
 
13dxy
<3162>
30
supaya
 
 
orang
2Mda
<120>
fasik
3Pnx
<2611>
tidak
 
 
memerintah
1Klmm
<4427>
dan tidak
 
 
menjerat
4ysqmm
<4170>
bagi
 
 
rakyat
5Me
<5971>
31
Sebab
1yk
<3588>
adakah orang yang telah
 
 
berkata
4rmah
<559>
kepada
2la
<413>
Allah
3la
<410>
Aku sudah
 
 
menanggung
5ytavn
<5375>
hukuman aku

tidak
6al
<3808>
akan
 
 
berlaku jahat
7lbxa
<2254>
lagi
 
 
32
 
3hta
<859>
Ajarkan
4ynrh
<3384>
kepadaku apa
 
 
yang tidak bisa
1ydelb
<1107>
kulihat
2hzxa
<2372>
jika
5Ma
<518>
aku sudah
 
 
melakukan
7ytlep
<6466>
kesalahan
6lwe
<5766>
aku
 
 
tidak
8al
<3808>
akan melakukannya

lagi
9Pyoa
<3254>
33
Menurutmu haruskah Allah
1Kmemh
<5973>
membalas
2hnmlsy
<7999>
karena
3yk
<3588>
kamu
 
 
menolaknya
4toam
<3988>
Sebab
5yk
<3588>
kamu
6hta
<859>
harus
 
 
memilih
7rxbt
<977>
bukan
8alw
<3808>
aku
9yna
<589>
karena itu katakan kepadaku
 
 
apa
10hmw
<4100>
yang kamu
11tedy
<3045>
ketahui
12rbd
<1696>
34
Orang-orang
1ysna
<582>
berakal budi
2bbl
<3824>
akan
 
 
berkata
3wrmay
<559>
kepadaku
4yl
<0>
orang
5rbgw
<1397>
berhikmat
6Mkx
<2450>
yang
 
 
mendengarkan
7ems
<8085>
aku berkata
8yl
<0>
35
Ayub
1bwya
<347>
berbicara
4rbdy
<1696>
tanpa
2al
<3808>
pengetahuan
3tedb
<1847>
dan kata-katanya
5wyrbdw
<1697>
tanpa
6al
<3808>
pengertian
7lykvhb
<7919>
36
Ayub
3bwya
<347>
akan
1yba
<15>
diuji
2Nxby
<974>
sampai
4de
<5704>
terus menerus
5xun
<5331>
karena
6le
<5921>
dia
 
 
menjawab
7tbst
<8666>
seperti
 
 
orang
8ysnab
<376>
fasik
9Nwa
<205>
37
Sebab
1yk
<3588>
dia
 
 
menambah
2Pyoy
<3254>
pelanggaran
5esp
<6588>
pada
3le
<5921>
dosanya
4wtajx
<2403>
dia
 
 
menepuk tangannya
7qwpoy
<5606>
di antara
6wnynyb
<996>
kami dan
 
 
memperbanyak
8bryw
<7235>
perkataannya
9wyrma
<561>
melawan
 
 
Allah
10lal
<410>
 
11o
<0>