Prev Chapter Psalms 112 Next Chapter
1
Haleluya
2hy 1wllh
<3050> <1984>
Diberkatilah
3yrsa
<835>
orang
4sya
<376>
yang
 
 
takut
5ary
<3372>
akan
6ta
<853>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
sangat
10dam
<3966>
menyukai
9Upx
<2654>
perintah-perintah-Nya
8wytwumb
<4687>
2
Keturunannya
4werz
<2233>
akan
 
 
menjadi
3hyhy
<1961>
perkasa
1rwbg
<1368>
di atas
 
 
bumi
2Urab
<776>
generasi
5rwd
<1755>
orang yang lurus hati
6Myrsy
<3477>
akan
 
 
diberkati
7Krby
<1288>
3
Harta
1Nwh
<1952>
dan
 
 
kekayaan
2rsew
<6239>
ada di dalam
 
 
rumahnya
3wtybb
<1004>
kebenarannya
4wtqduw
<6666>
bertahan
5tdme
<5975>
untuk
 
 
selama-lamanya
6del
<5703>
4
Terang
3rwa
<216>
terbit
1xrz
<2224>
dalam
 
 
kegelapan
2Ksxb
<2822>
bagi
 
 
orang-orang yang lurus
4Myrsyl
<3477>
hati Dia itu
 
 
murah hati
5Nwnx
<2587>
belas kasih
6Mwxrw
<7349>
dan
 
 
benar
7qyduw
<6662>
5
Itu
 
 
baik
1bwj
<2896>
bagi
 
 
orang
2sya
<376>
yang
 
 
berbelas kasih
3Nnwx
<2603>
meminjamkan
4hwlmw
<3867>
yang
 
 
menangani
5lklky
<3557>
urusannya
6wyrbd
<1697>
dengan
 
 
keadilan
7jpsmb
<4941>
6
Sebab
1yk
<3588>
dia
 
 
takkan
3al
<3808>
pernah
2Mlwel
<5769>
tergoyahkan
4jwmy
<4131>
dia akan
 
 
diingat
5rkzl
<2143>
selama-lamanya
6Mlwe
<5769>

8qydu 7hyhy
<6662> <1961>
7
Dia
 
 
tidak
3al
<3808>
takut
4aryy
<3372>
pada
 
 
kabar
1hewmsm
<8052>
buruk
2her
<7451>
 
5Nwkn
<3559>
hatinya
6wbl
<3820>
teguh
 
 
percaya
7xjb
<982>
di dalam
 
 
TUHAN
8hwhyb
<3068>
8
Hatinya
2wbl
<3820>
ditopang
1Kwmo
<5564>
dia
 
 
takkan
3al
<3808>
takut
4aryy
<3372>
sampai
5de
<5704>
dia
6rsa
<834>
memandang
7hary
<7200>
musuh-musuhnya
8wyrub
<6862>
9
Dia
 
 
menyebarkan
1rzp
<6340>
dengan cuma-cuma kepada
2Ntn
<5414>
orang melarat
3Mynwybal
<34>
kebenarannya
4wtqdu
<6666>
bertahan
5tdme
<5975>
selama-lamanya
6del
<5703>
tanduknya
7wnrq
<7161>
ditinggikan
8Mwrt
<7311>
dalam
 
 
kehormatan
9dwbkb
<3519>
10
Orang fasik
1esr
<7563>
melihatnya
2hary
<7200>
dan
 
 
menjadi marah
3oekw
<3707>
dia
 
 
menggertakan
5qrxy
<2786>
giginya
4wyns
<8127>
lalu
 
 
hancur
6omnw
<4549>
keinginan
7twat
<8378>
orang fasik
8Myesr
<7563>
akan
 
 
binasa
9dbat
<6>