Prev Chapter Psalms 130 Next Chapter
1
Nyanyian
1rys
<7892>
Ziarah
2twlemh
<4609>
Dari
 
 
kedalaman
3Myqmemm
<4615>
aku
 
 
berseru
4Kytarq
<7121>
kepada-Mu ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
2
Tuhan
1ynda
<136>
dengarlah
2hems
<8085>
suaraku
3ylwqb
<6963>
Biarlah
4hnyyht
<1961>
telinga-Mu
5Kynza
<241>
memperhatikan
6twbsq
<7183>
suara
7lwql
<6963>
permohonanku
8ynwnxt
<8469>
3
Jika
1Ma
<518>
Engkau ya
3rmst
<8104>
TUHAN
4hy
<3050>
mengawas-awasi
 
 
kesalahan-kesalahan
2twnwe
<5771>
ya
 
 
TUHAN
5ynda
<136>
siapa
6ym
<4310>
yang bisa
 
 
bertahan
7dmey
<5975>
4
Akan
 
 
tetapi
1yk
<3588>
ada
2Kme
<5973>
pengampunan
3hxyloh
<5547>
pada-Mu
 
 
sehingga
4Neml
<4616>
Engkau
 
 
ditakuti
5arwt
<3372>
5
Aku
 
 
menantikan
3htwq 1ytywq
<6960> <6960>
TUHAN
2hwhy
<3068>
jiwaku
4yspn
<5315>
menanti dan pada
 
 
firman-Nya
5wrbdlw
<1697>
aku
 
 
berharap
6ytlxwh
<3176>
6
Jiwaku
1yspn
<5315>
menanti-nantikan
 
 
Tuhan
2yndal
<136>
melebihi para
 
 
pengawal menantikan
3Myrmsm
<8104>
pagi hari
4rqbl
<1242>
ya para
 
 
pengawal menantikan
5Myrms
<8104>
pagi hari
6rqbl
<1242>
7
Hai
 
 
Israel
2larvy
<3478>
berharaplah
1lxy
<3176>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Sebab
5yk
<3588>
pada
6Me
<5973>
TUHAN
7hwhy
<3068>
ada
 
 
kasih setia
8doxh
<2617>
dan
 
 
bersama-Nya
10wme
<5973>
ada
 
 
penebusan
11twdp
<6304>
yang
 
 
berlimpah
9hbrhw
<7235>
8
Dia
1awhw
<1931>
akan
 
 
menebus
2hdpy
<6299>
 
3ta
<853>
Israel
4larvy
<3478>
dari
 
 
segala
5lkm
<3605>
kesalahannya
6wytnwe
<5771>