Prev Chapter Psalms 4 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan kecapi
2twnygnb
<5058>
Nyanyian
3rwmzm
<4210>
Daud
4dwdl
<1732>
Jawablah
6ynne
<6030>
ketika aku
 
 
memanggil
5yarqb
<7121>
ya
 
 
Allah
7yhla
<430>
kebenaranku
8yqdu
<6664>
Engkau telah
 
 
melegakan
10tbxrh
<7337>
kesesakanku
9rub
<6862>
 
11yl
<0>
Kasihanilah
12ynnx
<2603>
dan
 
 
dengarlah
13emsw
<8085>
doaku
14ytlpt
<8605>
2
Hai
 
 
anak-anak
1ynb
<1121>
manusia
2sya
<376>
berapa lama
4hm 3de
<4100> <5704>
lagi
 
 
kemuliaanku
5ydwbk
<3519>
menjadi
 
 
cela
6hmlkl
<3639>
Berapa lama lagi kamu

mencintai
7Nwbhat
<157>
kesia-siaan
8qyr
<7385>
dan
 
 
mencari
9wsqbt
<1245>
kepalsuan
10bzk
<3577>
Sela
11hlo
<5542>
3
Ketahuilah
1wedw
<3045>
bahwa
2yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
memisahkan
3hlph
<6395>
orang saleh
5dyox
<2623>
 
6wl
<0>
TUHAN
7hwhy
<3068>
mendengar
8emsy
<8085>
ketika aku
 
 
memanggil-Nya
9yarqb
<7121>
 
10wyla
<413>
4
Gemetarlah
1wzgr
<7264>
dan
 
 
jangan
2law
<408>
berbuat dosa
3wajxt
<2398>
berbicaralah
4wrma
<559>
dalam
 
 
hatimu
5Mkbblb
<3824>
di
 
 
atas
6le
<5921>
tempat tidurmu
7Mkbksm
<4904>
dan
 
 
tenanglah
8wmdw
<1826>
Sela
9hlo
<5542>
5
Persembahkanlah
1wxbz
<2076>
kurban
2yxbz
<2077>
yang
 
 
benar
3qdu
<6664>
dan
 
 
percayalah
4wxjbw
<982>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
6
Banyak
1Mybr
<7227>
orang
 
 
berkata
2Myrma
<559>
Siapa
3ym
<4310>
dapat
 
 
menunjukkan
4wnary
<7200>
yang
 
 
baik
5bwj
<2896>
kepada kami Kiranya
7wnyle 6hon
<5921> <5375>
terang
8rwa
<216>
wajah-Mu
9Kynp
<6440>
menyinari kami ya
 
 
TUHAN
10hwhy
<3068>
7
Engkau telah
 
 
menaruh
1httn
<5414>
sukacita
2hxmv
<8057>
dalam
 
 
hatiku
3yblb
<3820>
lebih dari
4tem
<6256>
gandum
5Mngd
<1715>
dan
 
 
anggur
6Mswrytw
<8492>
mereka yang
 
 
melimpah
7wbr
<7231>
8
Aku akan
2wdxy
<3162>
berbaring
3hbksa
<7901>
dan
 
 
tidur
4Nsyaw
<3462>
dengan
 
 
damai sejahtera
1Mwlsb
<7965>
sebab
5yk
<3588>
hanya
8ddbl
<910>
Engkau
6hta
<859>
ya
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
membuat
10ynbyswt
<3427> ==>
aku
 
 
tinggal
10ynbyswt
<== <3427>
dengan
 
 
aman
9xjbl
<983>