Prev Chapter Psalms 45 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Menurut
2le
<5921>
nada
 
 
Bunga bakung
3Mynss
<7799>
dari
 
 
anak-anak
4ynbl
<1121>
Korah
5xrq
<7141>
Sebuah
 
 
nyanyian
7rys 6lykvm
<7892> <4905>
kasih
8tdydy
<3039>
Hatiku
10ybl
<3820>
meluap
9sxr
<7370>
dengan
 
 
perkataan
11rbd
<1697>
yang
 
 
baik
12bwj
<2896>
aku
14yna
<589>
menujukan
13rma
<559>
syairku
15yvem
<4639>
kepada
 
 
raja
16Klml
<4428>
Lidahku
17ynwsl
<3956>
adalah
 
 
pena
18je
<5842>
seorang
 
 
ahli tulis
19rpwo
<5608>
yang
 
 
terampil
20ryhm
<4106>
2
Engkau yang
 
 
paling tampan
1typypy
<3302>
di antara
 
 
anak-anak
2ynbm
<1121>
manusia
3Mda
<120>
Kasih karunia
5Nx
<2580>
tercurah
4quwh
<3332>
dari
 
 
bibirmu
6Kytwtpvb
<8193>
Karena
7le
<5921>
itu
8Nk
<3651>
Allah
10Myhla
<430>
telah
 
 
memberkatimu
9Kkrb
<1288>
selama-lamanya
11Mlwel
<5769>
3
Sandanglah
1rwgx
<2296>
pedangmu
2Kbrx
<2719>
di
3le
<5921>
pinggangmu
4Kry
<3409>
hai
 
 
pahlawan
5rwbg
<1368>
dalam
 
 
keagungan
6Kdwh
<1935>
kemuliaanmu
7Krdhw
<1926>
4
Dalam kemuliaanmu
 
 
menungganglah
1Krdhw
<1926>
dengan
 
 
berkuasa
2xlu
<6743>
demi
4le 3bkr
<5921> <7392>
perkara
5rbd
<1697>
kebenaran
6tma
<571>
kerendahan hati
7hwnew
<6037>
dan
 
 
keadilan
8qdu
<6664>
Biarlah
10twarwn
<3372>
tangan kananmu
11Knymy
<3225>
mengajarkan
9Krwtw
<3384>
kedahsyatan
 
 
5
Anak-anak panahmu
1Kyux
<2671>
tajam
2Mynwns
<8150>
menembus
 
 
jantung
6blb
<3820>
musuh-musuh
7ybywa
<341>
raja
8Klmh
<4428>
bangsa-bangsa
3Myme
<5971>
jatuh
5wlpy
<5307>
di
 
 
bawah
4Kytxt
<8478>
kakimu
 
 
6
Takhta-Mu
1Kaok
<3678>
ya
 
 
Allah
2Myhla
<430>
kekal
3Mlwe
<5769>
selama-lamanya
4dew
<5703>
Tongkat
5jbs
<7626>
kerajaan-Mu
8Ktwklm
<4438>
adalah
 
 
tongkat
7jbs
<7626>
kebenaran
6rsym
<4334>
7
Engkau
 
 
mengasihi
1tbha
<157>
kebenaran
2qdu
<6664>
dan
 
 
membenci
3anvtw
<8130>
kefasikan
4esr
<7562>
 
5le
<5921>
Sebab itu
6Nk
<3651>
Allah
8Myhla
<430>
Allahmu
9Kyhla
<430>
telah
 
 
mengurapimu
7Kxsm
<4886>
dengan
 
 
minyak
10Nms
<8081>
kesukaan
11Nwvv
<8342>
melebihi
 
 
kawan-kawanmu
12Kyrbxm
<2270>
8
Semua
4lk
<3605>
pakaianmu
5Kytdgb
<899>
beraroma
 
 
mur
1rm
<4753>
gaharu
2twlhaw
<174>
dan
 
 
cendana
3tweyuq
<7102>
dari
6Nm
<4480>
istana
7ylkyh
<1964>
gading
8Ns
<8127>
terdengar
 
 
petikan kecapi
9ynm
<4482>
yang
 
 
membuatmu bersukacita
10Kwxmv
<8055>
9
Putri-putri
1twnb
<1323>
raja
2Myklm
<4428>
berada di antara permaisuri-permaisurimu yang

terhormat
3Kytwrqyb
<3368>
di
 
 
sebelah kananmu
6Knymyl
<3225>
berdiri
4hbun
<5324>
permaisuri
5lgs
<7694>
mengenakan
 
 
emas
7Mtkb
<3800>
dari
 
 
Ofir
8rypwa
<211>
10
Dengarlah
1yems
<8085>
hai
 
 
putri
2tb
<1323>
lihat
3yarw
<7200>
dan
 
 
arahkan
4yjhw
<5186>
telingamu
5Knza
<241>
Lupakan
6yxksw
<7911>
suku
 
 
bangsamu
7Kme
<5971>
dan
 
 
rumah
8tybw
<1004>
ayahmu
9Kyba
<1>
11
Dan
 
 
raja
2Klmh
<4428>
akan
 
 
mengingini
1watyw
<183>
kecantikanmu
3Kypy
<3308>
karena
4yk
<3588>
dia
5awh
<1931>
adalah
 
 
tuanmu
6Kynda
<113>
Sujudlah
7ywxtshw
<7812>
kepadanya
8wl
<0>
12
Putri
1tbw
<1323>
Tirus
2ru
<6865>
datang dengan
 
 
persembahan
3hxnmb
<4503>
Orang-orang kaya
6yryse
<6223>
di
4Kynp
<6440>
antara suku-suku
 
 
bangsa
7Me
<5971>
akan
 
 
mencari
5wlxy
<2470>
perkenananmu
 
 
13
Putri
3tb
<1323>
raja
4Klm
<4428>
penuh
1lk
<3605>
kemuliaan
2hdwbk
<3520>
di dalam
5hmynp
<6441>
pakaiannya
6twubsmm
<4865>
beranyamkan
8hswbl
<3830>
emas
7bhz
<2091>
14
Dengan
 
 
beraneka sulaman
1twmqrl
<7553>
dia
 
 
dibawa
2lbwt
<2986>
kepada
 
 
raja
3Klml
<4428>
anak-anak dara
4twlwtb
<1330>
yaitu
 
 
teman-temannya
6hytwer
<7464>
yang
 
 
mengikutinya
5hyrxa
<310>
menghantarnya
7twabwm
<935>
kepadamu
8Kl
<0>
15
Mereka
 
 
diiringi
1hnlbwt
<2986>
dengan
 
 
sukacita
2txmvb
<8057>
dan
 
 
sorak-sorai
3lygw
<1524>
sewaktu mereka
 
 
memasuki
4hnyabt
<935>
istana
5lkyhb
<1964>
raja
6Klm
<4428>
16
Sebagai
 
 
ganti
1txt
<8478>
ayahmu
2Kytba
<1>
adalah
3wyhy
<1961>
anak-anakmu
4Kynb
<1121>
Engkau akan
 
 
menjadikan
5wmtyst
<7896>
mereka
 
 
pemimpin
6Myrvl
<8269>
di
 
 
seluruh
7lkb
<3605>
bumi
8Urah
<776>
17
Aku akan
 
 
mengingat
1hrykza
<2142>
namamu
2Kms
<8034>
di
 
 
segala
3lkb
<3605>
generasi
5rdw 4rd
<1755> <1755>
 
6le
<5921>
sehingga
7Nk
<3651>
bangsa-bangsa
8Myme
<5971>
akan
 
 
mengucapkan syukur
9Kdwhy
<3034>
kepadamu
 
 
selama-lamanya
11dew 10Mlel
<5703> <5769>