Prev Chapter Psalms 69 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Menurut
2le
<5921>
lagu Bunga
 
 
bakung
3Mynsws
<7799>
Mazmur
 
 
Daud
4dwdl
<1732>
Selamatkanlah
5yneyswh
<3467>
aku ya
 
 
Allah
6Myhla
<430>
karena
7yk
<3588>
 
8wab
<935>
air
9Mym
<4325>
telah naik
 
 
sampai
10de
<5704>
ke leherku
11spn
<5315>
2
Aku
 
 
tenggelam
1ytebj
<2883>
di
 
 
rawa
2Nwyb
<3121>
yang dalam
3hlwum
<4688>
di sana
 
 
tidak ada
4Nyaw
<369>
tempat bertumpu
5dmem
<4613>
Aku
 
 
masuk
6ytab
<935>
ke
 
 
air
8Mym
<4325>
yang dalam
7yqmemb
<4615>
yang
 
 
arusnya
9tlbsw
<7641>
menghanyutkanku
10yntpjs
<7857>
3
Aku
 
 
letih
1ytegy
<3021>
dengan
 
 
seruanku
2yarqb
<7121>
tenggorokanku
4ynwrg
<1627>
kering
3rxn
<2787>
mataku
6ynye
<5869>
lelah
5wlk
<3615>
oleh karena
 
 
menantikan
7lxym
<3176>
Allahku
8yhlal
<430>
4
Mereka yang
 
 
membenci
4yanv
<8130>
aku
 
 
tanpa alasan
5Mnx
<2600>
lebih banyak
1wbr
<7231>
daripada
 
 
rambut
2twrevm
<8185>
di
 
 
kepalaku
3ysar
<7218>
orang-orang yang ingin
 
 
membinasakanku
7ytymum
<6789>
terlalu banyak
6wmue
<6105>
Musuh-musuhku
8ybya
<341>
pendusta
9rqs
<8267>
aku harus
13za
<227>
mengganti
14bysa
<7725>
apa
 
 
yang
10rsa
<834>
tidak
11al
<3808>
aku
 
 
rampas
12ytlzg
<1497>
5
Ya
 
 
Allah
1Myhla
<430>
Engkau
2hta
<859>
mengetahui
3tedy
<3045>
kebodohanku
4ytlwal
<200>
kesalahan-kesalahanku
5ytwmsaw
<819>
 
6Kmm
<4480>
tidak
7al
<3808>
tersembunyi
8wdxkn
<3582>
dari-Mu
 
 
6
Jangan
1la
<408>
kiranya orang-orang yang
3yb
<0>
menanti-nantikan
4Kywq
<6960>
Engkau
 
 
dipermalukan
2wsby
<954>
oleh karena aku ya
 
 
Tuhan
5ynda
<136>
ALLAH
6hwhy
<3069>
semesta alam
7twabu
<6635>
Jangan
8la
<408>
kiranya orang-orang yang
10yb
<0>
mencari
11Kysqbm
<1245>
Engkau
 
 
dihina
9wmlky
<3637>
oleh karena aku ya
 
 
Allah
12yhla
<430>
Israel
13larvy
<3478>
7
Oleh
 
 
karena
1yk
<3588>
Engkau aku
2Kyle
<5921>
menanggung
3ytavn
<5375>
cela
4hprx
<2781>
aib
6hmlk
<3639>
menutupi
5htok
<3680>
mukaku
7ynp
<6440>
8
Aku telah
 
 
menjadi
2ytyyh
<1961>
orang asing
1rzwm
<2114>
bagi
 
 
saudara-saudaraku
3yxal
<251>
orang yang tidak dikenal
4yrknw
<5237>
bagi
 
 
anak-anak
5ynbl
<1121>
ibuku
6yma
<517>
9
Sebab
1yk
<3588>
kegairahanku
2tanq
<7068>
akan
 
 
bait-Mu
3Ktyb
<1004>
telah
 
 
melahapku
4yntlka
<398>
dan
 
 
cela
5twprxw
<2781>
orang-orang yang
 
 
menghina
6Kyprwx
<2778>
Engkau telah menimpaku
8yle 7wlpn
<5921> <5307>
10
Ketika aku
 
 
menangisi
1hkbaw
<1058>
jiwaku
3yspn
<5315>
dengan
 
 
berpuasa
2Mwub
<6685>
itu
 
 
menjadi
4yhtw
<1961>
cela
5twprxl
<2781>
bagiku
6yl
<0>
11
Ketika aku
 
 
mengenakan
1hntaw
<5414>
kain kabung
3qv
<8242>
menjadi
4yhaw
<1961>
pakaianku
2yswbl
<3830>
aku menjadi
 
 
sindiran
6lsml
<4912>
mereka
5Mhl
<1992>
12
Mereka yang
2yb
<0>
duduk
3ybsy
<3427>
di
 
 
pintu gerbang
4res
<8179>
membicarakanku
1wxyvy
<7878>
dan aku
 
 
menjadi nyanyian ejekan
5twnygnw
<5058>
para
 
 
peminum
6ytws
<8354>
minuman keras
7rks
<7941>
13
Akan tetapi
 
 
aku
1ynaw
<589>
doaku
2ytlpt
<8605>
kepada-Mu ya
3Kl
<0>
TUHAN
4hwhy
<3068>
pada
 
 
waktu
5te
<6256>
perkenanan
6Nwur
<7522>
ya
 
 
Allah
7Myhla
<430>
di dalam
 
 
kasih setia-Mu
9Kdox
<2617>
yang
 
 
melimpah
8brb
<7230>
jawab
10ynne
<6030>
aku dengan
 
 
kesetiaan
11tmab
<571>
keselamatan-Mu
12Kesy
<3468>
14
Selamatkan
1ynlyuh
<5337>
aku dari dalam
 
 
lumpur
2jyjm
<2916>
jangan
3law
<408>
biarkan aku
 
 
tenggelam
4hebja
<2883>
Kiranya aku
 
 
selamat
5hluna
<5337>
dari para
 
 
pembenciku
6yanvm
<8130>
dan dari
 
 
air
8Mym
<4325>
yang dalam
7yqmemmw
<4615>
15
Jangan
1la
<408>
biarkan
 
 
gelombang
3tlbs
<7641>
air
4Mym
<4325>
menghanyutkanku
2ynpjst
<7857>
atau
5law
<408>
kedalaman
7hlwum
<4688>
menelan
6ynelbt
<1104>
aku
 
 
atau
8law
<408>
lubang sumur
11rab
<875>
menutup
9rjat
<332>
mulutnya
12hyp
<6310>
terhadap
10yle
<5921>
aku
 
 
16
Jawab
1ynne
<6030>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
karena
3yk
<3588>
kasih setia-Mu
5Kdox
<2617>
itu
 
 
baik
4bwj
<2896>
sesuai dengan
 
 
belas kasihan-Mu
7Kymxr
<7356>
yang
 
 
melimpah
6brk
<7230>
berpalinglah
8hnp
<6437>
kepadaku
9yla
<413>
17
Jangan
1law
<408>
menyembunyikan
2rtot
<5641>
wajah-Mu
3Kynp
<6440>
dari
 
 
hamba-Mu
4Kdbem
<5650>
karena
5yk
<3588>
aku
 
 
tertekan
6ru
<6887>
jawab
9ynne
<6030>
aku dengan
7yl
<0>
segera
8rhm
<4118>
18
Mendekatlah
1hbrq
<7126>
kepada
2la
<413>
jiwaku
3yspn
<5315>
tebuslah
4hlag
<1350>
aku bebaskan aku oleh
 
 
karena
5Neml
<4616>
musuh-musuhku
6ybya
<341>
 
7yndp
<6299>
19
Engkau
1hta
<859>
tahu
2tedy
<3045>
celaku
3ytprx
<2781>
dan
 
 
malu
4ytsbw
<1322>
dan
 
 
aibku
5ytmlkw
<3639>
semua
7lk
<3605>
penyesakku
8yrrwu
<6887>
ada
 
 
di hadapan-Mu
6Kdgn
<5048>
20
Celaan
1hprx
<2781>
itu telah
 
 
mematahkan
2hrbs
<7665>
hatiku
3ybl
<3820>
aku
 
 
sakit
4hswnaw
<5136>
Aku
 
 
menanti-nantikan
5hwqaw
<6960>
belas kasihan
6dwnl
<5110>
tetapi
 
 
tak ada
7Nyaw
<369>
dan
 
 
penghibur
8Mymxnmlw
<5162>
tetapi
 
 
tak
9alw
<3808>
kutemukan
10ytaum
<4672>
21
Mereka
 
 
memberi
1wntyw
<5414>
racun
3sar
<7219>
untuk
 
 
makananku
2ytwrbb
<1267>
dan untuk
 
 
dahagaku
4yamulw
<6772>
mereka
 
 
memberi
5ynwqsy
<8248> ==>
aku
 
 
minum
5ynwqsy
<== <8248>
cuka
6Umx
<2558>
22
Biarlah
1yhy
<1961>
meja
2Mnxls
<7979>
di
 
 
hadapan
3Mhynpl
<6440>
mereka menjadi
 
 
jebakan
4xpl
<6341>
saat mereka
 
 
sejahtera
5Mymwlslw
<7965>
itu menjadi
 
 
perangkap
6sqwml
<4170>
23
Biarlah
 
 
mata
2Mhynye
<5869>
mereka
 
 
menjadi gelap
1hnksxt
<2821>
sehingga mereka tidak
 
 
melihat
3twarm
<7200>
dan
 
 
membuat
5dymt
<8548>
pinggang
4Mhyntmw
<4975>
mereka
 
 
bergetar
6demh
<4571>
24
Curahkanlah
1Kps
<8210>
kegeraman-Mu
3Kmez
<2195>
atas
2Mhyle
<5921>
mereka dan biarlah
 
 
amarah-Mu
5Kpa
<639>
yang
 
 
memanas
4Nwrxw
<2740>
menangkap
6Mgyvy
<5381>
mereka
 
 
25
Kiranya
1yht
<1961>
perkemahan
2Mtryj
<2918>
mereka menjadi
 
 
sepi
3hmsn
<8074>
tenda-tenda
4Mhylhab
<168>
mereka
 
 
tidak
5la
<408>
didiami
7bsy 6yhy
<3427> <1961>
26
Sebab
1yk
<3588>
mereka
 
 
menganiaya
5wpdr
<7291>
orang
 
 
yang
3rsa
<834>
telah
 
 
Engkau
2hta
<859>
hajar
4tykh
<5221>
dan mereka
 
 
menambah
9wrpoy
<5608>
 
6law
<413>
kesakitan
7bwakm
<4341>
orang-orang yang Engkau
 
 
tikam
8Kyllx
<2491>
27
Tambahkan salah
 
 
pada
3le
<5921>
 
1hnt
<5414>
kesalahan
4Mnwe 2Nwe
<5771> <5771>
mereka dan kiranya mereka
 
 
tidak
5law
<408>
datang
6waby
<935>
kepada
 
 
kebenaran-Mu
7Ktqdub
<6666>
28
Kiranya mereka
 
 
dihapuskan
1wxmy
<4229>
dari
 
 
kitab
2rpom
<5612>
kehidupan
3Myyx
<2416>
kiranya mereka
 
 
tidak
6la
<408>
dituliskan
7wbtky
<3789>
di antara
4Mew
<5973>
orang-orang benar
5Myqydu
<6662>
29
Namun
 
 
aku
1ynaw
<589>
ditindas
2yne
<6041>
dan
 
 
sakit
3bawkw
<3510>
kiranya
 
 
keselamatan-Mu
4Ktewsy
<3444>
ya
 
 
Allah
5Myhla
<430>
melindungiku di tempat yang tinggi
6ynbgvt
<7682>
30
Aku akan
 
 
memuji
1hllha
<1984>
nama
2Ms
<8034>
Allah
3Myhla
<430>
dengan
 
 
nyanyian
4rysb
<7892>
mengagungkan
5wnldgaw
<1431>
Dia dengan
 
 
ucapan syukur
6hdwtb
<8426>
31
Ini lebih
 
 
berkenan
1bjytw
<3190>
bagi
 
 
Allah
2hwhyl
<3068>
daripada
 
 
sapi jantan
3rwsm
<7794>
atau
 
 
sapi jantan
4rp
<6499>
dengan
 
 
tanduk
5Nrqm
<7160>
dan
 
 
kuku belah
6oyrpm
<6536>
32
Orang-orang yang
 
 
rendah
2Mywne
<6035>
hati akan
 
 
melihat
1war
<7200>
dan
 
 
bergembira
3wxmvy
<8055>
hai kamu yang
 
 
mencari
4ysrd
<1875>
Allah
5Myhla
<430>
biarlah
 
 
hatimu
7Mkbbl
<3824>
hidup
6yxyw
<2421>
33
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
5hwhy
<3068>
mendengarkan
2ems
<8085>
 
3la
<413>
orang-orang melarat
4Mynwyba
<34>
dan
 
 
tidak
8al
<3808>
menghina
9hzb
<959>
 
6taw
<853>
orang-orang tawanan-Nya
7wyryoa
<615>
34
Biarlah
 
 
langit
2Myms
<8064>
dan
 
 
bumi
3Uraw
<776>
memuji
1whwllhy
<1984>
Dia
 
 
lautan
4Mymy
<3220>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
yang
 
 
bergerak
6vmr
<7430>
di
 
 
dalamnya
7Mb
<0>
35
Sebab
1yk
<3588>
Allah
2Myhla
<430>
akan
 
 
menyelamatkan
3eyswy
<3467>
Sion
4Nwyu
<6726>
dan
 
 
membangun
5hnbyw
<1129>
kota-kota
6yre
<5892>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
maka orang-orang akan
 
 
diam
8wbsyw
<3427>
di
 
 
sana
9Ms
<8033>
dan
 
 
memilikinya
10hwsryw
<3423>
36
Keturunan
1erzw
<2233>
hamba-hamba-Nya
2wydbe
<5650>
akan
 
 
mewarisinya
3hwlxny
<5157>
dan yang
 
 
mengasihi
4ybhaw
<157>
nama-Nya
5wms
<8034>
akan
 
 
diam
6wnksy
<7931>
di
 
 
dalamnya
7hb
<0>