Prev Chapter Psalms 71 Next Chapter
1
Di dalam-Mu ya
1Kb
<0>
TUHAN
2hwhy
<3068>
aku telah
 
 
mencari perlindungan
3ytyox
<2620>
jangan
4la
<408>
biarkan aku
 
 
dipermalukan
5hswba
<954>
 
6Mlwel
<5769>
2
Di dalam
 
 
kebenaran-Mu
1Ktqdub
<6666>
lepaskan
2ynlyut
<5337>
dan
 
 
luputkan
3ynjlptw
<6403>
aku
 
 
sendengkan
4hjh
<5186>
telinga-Mu
6Knza
<241>
kepadaku
5yla
<413>
dan
 
 
selamatkan
7yneyswhw
<3467>
aku
 
 
3
Jadilah
1hyh
<1961>
 
2yl
<0>
gunung batu
3rwul
<6697>
perlindunganku
4Nwem
<4583>
yang kepadanya aku boleh
 
 
selalu
6dymt
<8548>
datang
5awbl
<935>
Engkau telah
 
 
memberikan perintah
7tywu
<6680>
untuk
 
 
menyelamatkanku
8yneyswhl
<3467>
karena
9yk
<3588>
Engkau adalah
 
 
gunung batuku
10yelo
<5553>
dan
 
 
bentengku
11ytdwumw
<4686>
 
12hta
<859>
4
Luputkan
2ynjlp
<6403>
aku ya
 
 
Allahku
1yhla
<430>
dari
 
 
tangan
3dym
<3027>
orang fasik
4esr
<7563>
dari
 
 
cengkeraman
5Pkm
<3709>
orang lalim
6lwem
<5765>
dan
 
 
orang kejam
7Umwxw
<2556>
5
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
2hta
<859>
harapanku
3ytwqt
<8615>
ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
4ynda
<136>
keyakinanku
6yxjbm
<4009>
sejak
 
 
masa mudaku
7yrwenm
<5271>
6
Kepada-Mu
1Kyle
<5921>
aku
 
 
bersandar
2ytkmon
<5564>
sejak di dalam
 
 
kandungan
3Njbm
<990>
Engkaulah
6hta
<859>
yang
 
 
mengeluarkanku
7yzwg
<1491>
dari
 
 
kandungan
4yemm
<4578>
ibuku
5yma
<517>
 
8Kb
<0>
puji-pujianku
9ytlht
<8416>
terus-menerus
10dymt
<8548>
kepada-Mu
 
 
7
Aku telah menjadi
 
 
mukjizat
1tpwmk
<4159>
bagi
2ytyyh
<1961>
banyak
3Mybrl
<7227>
orang tetapi
 
 
Engkau
4htaw
<859>
adalah
 
 
perlindunganku
5yoxm
<4268>
yang
 
 
teguh
6ze
<5797>
8
Mulutku
2yp
<6310>
dipenuhi
1almy
<4390>
pujian
3Ktlht
<8416>
kepada-Mu dan
 
 
kemuliaan
6Ktrapt
<8597>
kepada-Mu
 
 
sepanjang
4lk
<3605>
hari
5Mwyh
<3117>
9
Jangan
1la
<408>
membuang
2ynkylst
<7993>
aku
 
 
pada
3tel
<6256>
usia tuaku
4hnqz
<2209>
Jangan
7la
<408>
tinggalkan
8ynbzet
<5800>
aku saat
 
 
kekuatanku
6yxk
<3581>
hilang
5twlkk
<3615>
10
Sebab
1yk
<3588>
 
2wrma
<559>
musuh-musuhku
3ybywa
<341>
bercakap tentang aku
 
 
mereka
4yl
<0>
yang
5yrmsw
<8104>
mengincar
 
 
nyawaku
6yspn
<5315>
telah
 
 
berunding
7wuewn
<3289>
bersama
8wdxy
<3162>
11
Mereka
 
 
berkata
1rmal
<559>
Allah
2Myhla
<430>
telah
 
 
meninggalkannya
3wbze
<5800>
Kejar
4wpdr
<7291>
dan
 
 
tangkap
5whwvptw
<8610>
dia
 
 
karena
6yk
<3588>
tidak
7Nya
<369>
ada yang akan
 
 
menyelamatkannya
8lyum
<5337>
12
Ya
 
 
Allah
1Myhla
<430>
jangan
2la
<408>
menjauh
3qxrt
<7368>
dariku
4ynmm
<4480>
Ya
 
 
Allahku
5yhla
<430>
segeralah
7*hswx {hsyx}
<2363>
menolongku
6ytrzel
<5833>
13
Kiranya para
 
 
penuduhku
3ynjv
<7853>
dipermalukan
1wsby
<954>
dan
 
 
dihabisi
2wlky
<3615>
kiranya mereka yang
 
 
mengincar
8ysqbm
<1245>
kecelakaanku
9yter
<7451>
 
4yspn
<5315>
diselubungi
5wjey
<5844>
dengan
 
 
cela
6hprx
<2781>
dan
 
 
aib
7hmlkw
<3639>
14
Namun
 
 
aku
1ynaw
<589>
akan
 
 
senantiasa
2dymt
<8548>
berharap
3lxya
<3176>
dan akan
 
 
menambahkan
4ytpowhw
<3254>
 
6lk 5le
<3605> <5921>
pujian
7Ktlht
<8416>
bagi-Mu
 
 
15
Mulutku
1yp
<6310>
akan
 
 
menceritakan
2rpoy
<5608>
keadilan-Mu
3Ktqdu
<6666>
dan
 
 
keselamatan-Mu
6Ktewst
<8668>
sepanjang
4lk
<3605>
hari
5Mwyh
<3117>
karena
7yk
<3588>
tak
8al
<3808>
terhitung
9ytedy
<3045>
jumlahnya
10twrpo
<5615>
16
Aku akan
 
 
datang
1awba
<935>
dengan
 
 
kekuatan
2twrbgb
<1369>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
aku akan
 
 
mengingat
5rykza
<2142>
keadilan-Mu
6Ktqdu
<6666>
saja
7Kdbl
<905>
17
Ya
 
 
Allah
1Myhla
<430>
Engkau telah
 
 
mengajar
2yntdml
<3925>
aku sejak
 
 
masa mudaku
3yrwenm
<5271>
dan
 
 
sampai
4dew
<5704>
sekarang
5hnh
<2008>
aku masih
 
 
menceritakan
6dyga
<5046>
perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib
7Kytwalpn
<6381>
18
Bahkan
1Mgw
<1571>
sampai
2de
<5704>
lanjut usia
3hnqz
<2209>
dan
 
 
rambutku memutih
4hbyvw
<7872>
ya
 
 
Allah
5Myhla
<430>
jangan
6la
<408>
tinggalkan
7ynbzet
<5800>
aku
 
 
sampai
8de
<5704>
aku
 
 
memberitahukan
9dyga
<5046>
kuasa-Mu
10Kewrz
<2220>
kepada
 
 
generasi
11rwdl
<1755>
ini
 
 
kekuatan-Mu
14Ktrwbg
<1369>
kepada
 
 
orang-orang
12lkl
<3605>
yang akan
 
 
datang
13awby
<935>
19
Keadilan-Mu
1Ktqduw
<6666>
ya
 
 
Allah
2Myhla
<430>
begitu
3de
<5704>
tinggi
4Mwrm
<4791>
Engkau
 
 
telah
5rsa
<834>
melakukan
6tyve
<6213>
hal-hal
 
 
besar
7twldg
<1419>
ya
 
 
Allah
8Myhla
<430>
Siapa
9ym
<4310>
yang
 
 
seperti
10Kwmk
<3644>
Engkau
 
 
20
Engkau
 
 
yang
1rsa
<834>
telah
 
 
memperlihatkan
2*yntyarh {wntyarh}
<7200>
kepadaku
 
 
banyak
4twbr
<7227>
kesusahan
3twru
<6869>
dan
 
 
kejahatan
5twerw
<7451>
Engkaulah yang akan menghidupkanku
 
 
lagi
6bwst
<7725>
Angkatlah aku
 
 
kembali
7*ynyyxt {wnyyxt}
<2421>
dari
 
 
kedalaman
8twmhtmw
<8415>
bumi
9Urah
<776>
 
11ynlet 10bwst
<5927> <7725>
21
Engkau akan
 
 
memperbanyak
1brt
<7235>
kebesaranku
2ytldg
<1420>
dan
 
 
berpaling
3botw
<5437>
menghibur
4ynmxnt
<5162>
aku
 
 
22
Aku
2yna
<589>
juga
1Mg
<1571>
mau
 
 
memuji
3Kdwa
<3034>
Engkau dengan
4ylkb
<3627>
kecapi
5lbn
<5035>
oleh karena
 
 
kesetiaan-Mu
6Ktma
<571>
ya
 
 
Allahku
7yhla
<430>
aku akan
 
 
menyanyikan pujian
8hrmza
<2167>
bagi-Mu dengan
9Kl
<0>
lira
10rwnkb
<3658>
ya
 
 
Mahakudus
11swdq
<6918>
Israel
12larvy
<3478>
23
Bibirku
2ytpv
<8193>
akan
 
 
bersorak-sorai
1hnnrt
<7442>
ketika
3yk
<3588>
aku
 
 
menyanyikan pujian
4hrmza
<2167>
bagi-Mu begitu juga
5Kl
<0>
jiwaku
6yspnw
<5315>
yang
7rsa
<834>
telah Engkau
 
 
tebus
8tydp
<6299>
24
Lidahku
2ynwsl
<3956>
juga
1Mg
<1571>
akan
 
 
menyatakan
5hght
<1897>
tentang
 
 
keadilan-Mu
6Ktqdu
<6666>
sepanjang
3lk
<3605>
hari
4Mwyh
<3117>
karena
7yk
<3588>
mereka yang
 
 
ingin
11ysqbm
<1245>
mencelakakanku
8wsb
<954>
akan
9yk
<3588>
dimalukan
10wrpx
<2659>
dan
 
 
tersipu-sipu
12yter
<7451>