Prev Chapter Psalms 74 Next Chapter
1
Nyanyian perenungan
1lykvm
<4905>
Asaf
2Poal
<623>
Ya
 
 
Allah
4Myhla
<430>
mengapa
3hml
<4100>
Engkau
 
 
membuang
5txnz
<2186>
kami
 
 
selamanya
6xunl
<5331>
Mengapa
 
 
kemarahan-Mu
8Kpa
<639>
menyala
7Nsey
<6225>
terhadap
 
 
domba-domba
9Naub
<6629>
gembalaan-Mu
10Ktyerm
<4830>
2
Ingatlah
1rkz
<2142>
umat-Mu
2Ktde
<5712>
yang telah Engkau
 
 
beli
3tynq
<7069>
dahulu
4Mdq
<6924>
kala yang telah Engkau
 
 
tebus
5tlag
<1350>
untuk menjadi
6jbs
<7626>
milik pusaka-Mu
7Ktlxn
<5159>
dan
 
 
Gunung
8rh
<2022>
Sion
9Nwyu
<6726>
 
10hz
<2088>
tempat
11tnks
<7931> ==>
Engkau
 
 
bersemayam
11tnks
<== <7931>
 
12wb
<0>
3
Angkatlah
1hmyrh
<7311>
langkah kaki-Mu
2Kymep
<6471>
menuju
 
 
reruntuhan
3twasml
<4876>
abadi
4xun
<5331>
musuh
7bywa
<341>
telah
 
 
menghancurkan
6erh
<7489>
segala sesuatu
5lk
<3605>
di
 
 
tempat kudus
8sdqb
<6944>
4
Musuh-musuhmu
2Kyrru
<6887>
meraung
1wgas
<7580>
di tengah-tengah
3brqb
<7130>
tempat pertemuanmu
4Kdewm
<4150>
mereka
 
 
mendirikan
5wmv
<7760>
panji-panjinya
6Mttwa
<226>
sebagai
 
 
tanda
7twta
<226>
5
Mereka
 
 
dikenal
1edwy
<3045>
sebagai orang yang
 
 
mengayunkan
2aybmk
<935>
kapak
6twmdrq
<7134>
tinggi-tinggi
3hleml
<4605>
ke
 
 
pohon-pohon
5Ue
<6086>
yang
 
 
rimbun
4Kbob
<5442>
6
Sekarang semua
3dxy
<3162>
 
1*htew {tew}
<0>
ukiran
2hyxwtp
<6603>
mereka
 
 
hancurkan
6Nwmlhy
<1986>
dengan
 
 
kapak
4lyskb
<3781>
dan
 
 
palu
5tplykw
<3597>
7
Mereka telah
 
 
mengirimkan
1wxls
<7971>
api
2sab
<784>
ke
 
 
tempat kudus-Mu
3Ksdqm
<4720>
sampai ke
 
 
tanah
4Ural
<776>
mereka telah
 
 
menajiskan
5wllx
<2490>
tempat kediaman
6Nksm
<4908>
nama-Mu
7Kms
<8034>
8
Mereka
 
 
berkata
1wrma
<559>
dalam
 
 
hatinya
2Mblb
<3820>
Ayo kita
 
 
tindas
3Mnyn
<3238>
mereka
 
 
semua
4dxy
<3162>
Mereka
 
 
membakar
5wprv
<8313>
semua
6lk
<3605>
tempat pertemuan
7ydewm
<4150>
dengan
 
 
Allah
8la
<410>
di
 
 
negeri
9Urab
<776>
ini
 
 
9
Kami
 
 
tidak
2al
<3808>
melihat
3wnyar
<7200>
tanda-tanda
1wnyttwa
<226>
tidak ada
4Nya
<369>
lagi
5dwe
<5750>
nabi
6aybn
<5030>
dan
 
 
tidak ada seorang pun
7alw
<3808>
di antara
8wnta
<854>
kami yang
 
 
tahu
9edy
<3045>
berapa
11hm
<4100>
lama
10de
<5704>
10
Berapa lama
2ytm 1de
<4970> <5704>
ya
 
 
Allah
3Myhla
<430>
lawan
5ru
<6862>
mencela
4Prxy
<2778>
Apakah
 
 
musuh
7bywa
<341>
akan
 
 
menghina
6Uany
<5006>
nama-Mu
8Kms
<8034>
selama-lamanya
9xunl
<5331>
11
Mengapa
1hml
<4100>
Engkau menarik
 
 
kembali
2byst
<7725>
tangan-Mu
3Kdy
<3027>
tangan kanan-Mu
4Knymyw
<3225>
Turunkan itu
 
 
dari
5brqm
<7130>
dada-Mu
6*Kqyx {Kqwx}
<2436>
dan
 
 
hancurkan
7hlk
<3615>
mereka
 
 
12
Namun
 
 
Allah
1Myhlaw
<430>
adalah
 
 
Rajaku
2yklm
<4428>
sejak dahulu
3Mdqm
<6924>
yang
 
 
mengerjakan
4lep
<6466>
keselamatan
5twewsy
<3444>
di tengah-tengah
6brqb
<7130>
bumi
7Urah
<776>
ini
 
 
13
Engkau
1hta
<859>
membelah
2trrwp
<6565>
laut
4My
<3220>
dengan
 
 
kekuatan-Mu
3Kzeb
<5797>
dan
 
 
memecahkan
5trbs
<7665>
kepala-kepala
6ysar
<7218>
naga
7Mynynt
<8577>
di dalam
8le
<5921>
air
9Mymh
<4325>
14
Engkau
1hta
<859>
meremukkan
2tuur
<7533>
kepala-kepala
3ysar
<7218>
Lewiatan
4Ntywl
<3882>
dan
 
 
memberikannya
5wnntt
<5414>
sebagai
 
 
makanan
6lkam
<3978>
bagi
 
 
orang-orang
7Mel
<5971>
di
 
 
gurun
8Myyul
<6728>
15
Engkau
1hta
<859>
membelah
2teqb
<1234>
mata air
3Nyem
<4599>
dan
 
 
sungai
4lxnw
<5158>
Engkau
5hta
<859>
mengeringkan
6tsbwh
<3001>
arus-arus
7twrhn
<5104>
yang
 
 
terus mengalir
8Ntya
<386>
16
Kepunyaan-Mulah
1Kl
<0>
siang
2Mwy
<3117>
kepunyaan-Mu
 
 
juga
3Pa
<637>
 
4Kl
<0>
malam
5hlyl
<3915>
Engkau
6hta
<859>
menegakkan
7twnykh
<3559>
terang
8rwam
<3974>
dan
 
 
matahari
9smsw
<8121>
17
Engkau
1hta
<859>
telah
 
 
menetapkan
2tbuh
<5324>
semua
3lk
<3605>
batas
4twlwbg
<1367>
bumi
5Ura
<776>
Engkau
8hta
<859>
membentuk
9Mtruy
<3335>
musim panas
6Uyq
<7019>
dan
 
 
musim dingin
7Prxw
<2779>
18
Ingatlah
1rkz
<2142>
bahwa
2taz
<2063>
musuh
3bywa
<341>
mengolok-olok
4Prx
<2778>
ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
bangsa
6Mew
<5971>
yang
 
 
bebal
7lbn
<5036>
menolak
8wuan
<5006>
nama-Mu
9Kms
<8034>
19
Jangan
1la
<408>
serahkan
2Ntt
<5414>
nyawa
4spn
<5315>
merpati-Mu
5Krwt
<8449>
kepada
 
 
binatang liar
3tyxl
<2416>
jangan
8la
<408>
lupakan
9xkst
<7911>
hidup
6tyx
<2416>
orang-orang tertindas-Mu
7Kyyne
<6041>
untuk
 
 
selamanya
10xunl
<5331>
20
Lihatlah
1jbh
<5027>
perjanjian
2tyrbl
<1285>
itu oleh
 
 
karena
3yk
<3588>
tempat-tempat
 
 
gelap
5yksxm
<4285>
di
 
 
negeri
6Ura
<776>
penuh
4walm
<4390>
dengan
 
 
sarang-sarang
7twan
<4999>
kekerasan
8omx
<2555>
21
Jangan
1la
<408>
biarkan
 
 
orang-orang tertindas
3Kd
<1790>
kembali
2bsy
<7725>
malu
4Mlkn
<3637>
biarlah
 
 
orang-orang miskin
5yne
<6041>
dan
 
 
melarat
6Nwybaw
<34>
memuji
7wllhy
<1984>
nama-Mu
8Kms
<8034>
22
Bangkitlah
1hmwq
<6965>
ya
 
 
Allah
2Myhla
<430>
belalah
3hbyr
<7378>
perkara-Mu
4Kbyr
<7379>
ingatlah
5rkz
<2142>
bagaimana
7ynm
<4480>
orang-orang bebal
8lbn
<5036>
mencela-Mu
6Ktprx
<2781>
sepanjang
9lk
<3605>
hari
10Mwyh
<3117>
23
Jangan
1la
<408>
abaikan
2xkst
<7911>
suara
3lwq
<6963>
musuh-musuh-Mu
4Kyrru
<6887>
keributan
5Nwas
<7588>
orang-orang yang
 
 
bangkit
6Kymq
<6965>
melawan-Mu dan
 
 
terus-menerus
8dymt
<8548>
naik
7hle
<5927>