Prev Chapter Psalms 9 Next Chapter
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan memakai
2twmle
<0>
Mut-Laben
3Nbl
<4192>
Nyanyian
4rwmzm
<4210>
Daud
5dwdl
<1732>
Aku akan
 
 
bersyukur
6hdwa
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
dengan
 
 
segenap
8lkb
<3605>
hatiku
9ybl
<3820>
aku akan
 
 
menceritakan
10hrpoa
<5608>
semua
11lk
<3605>
perbuatan-Mu yang ajaib
12Kytwalpn
<6381>
2
Aku akan
 
 
bergembira
1hxmva
<8055>
dan
 
 
bersukacita
2huleaw
<5970>
di dalam Engkau aku akan
3Kb
<0>
menyanyikan pujian
4hrmza
<2167>
bagi
 
 
nama-Mu
5Kms
<8034>
ya
 
 
Yang Mahatinggi
6Nwyle
<5945>
3
Ketika
1bwsb
<7725>
musuh-musuhku
2ybywa
<341>
mundur
3rwxa
<268>
mereka
 
 
tersandung
4wlsky
<3782>
dan
 
 
binasa
5wdbayw
<6>
di
 
 
hadapan-Mu
6Kynpm
<6440>
4
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
 
 
telah
2tyve
<6213>
membela
 
 
keadilan
4ynydw 3yjpsm
<1779> <4941>
bagi perkaraku Engkau telah
 
 
duduk
5tbsy
<3427>
di
 
 
takhta-Mu
6aokl
<3678>
dan
 
 
menghakimi
7jpws
<8199>
dengan
 
 
benar
8qdu
<6664>
5
Engkau telah
 
 
menegur
1treg
<1605>
bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
Engkau telah
 
 
membinasakan
3tdba
<6>
orang fasik
4esr
<7563>
Engkau telah
 
 
menghapuskan
6tyxm
<4229>
nama
5Mms
<8034>
mereka untuk
 
 
selama-lamanya
8dew 7Mlwel
<5703> <5769>
6
Musuh
1bywah
<341>
telah
 
 
habis
2wmt
<8552>
dalam
 
 
reruntuhan
3twbrx
<2723>
selama-selamanya
4xunl
<5331>
Engkau telah
 
 
mencabut
6tstn
<5428>
kota-kota
5Myrew
<5892>
mereka
 
 
ingatan
8Mrkz
<2143>
akan
 
 
mereka
9hmh
<1992>
pun
 
 
lenyap
7dba
<6>
7
Namun
 
 
TUHAN
1hwhyw
<3068>
bersemayam
3bsy
<3427>
selama-lamanya
2Mlwel
<5769>
Dia telah
 
 
mendirikan
4Nnwk
<3559>
 
5jpsml
<4941>
takhta-Nya
6waok
<3678>
untuk penghakiman
 
 
8
Lalu
 
 
Dia
1awhw
<1931>
akan
 
 
menghakimi
2jpsy
<8199>
dunia
3lbt
<8398>
dengan
 
 
keadilan
4qdub
<6664>
Dia
 
 
mengadili
5Nydy
<1777>
bangsa-bangsa
6Mymal
<3816>
dengan
 
 
kebenaran
7Myrsymb
<4339>
9
TUHAN
2hwhy
<3068>
adalah
1yhyw
<1961>
tempat perlindungan yang tinggi
3bgvm
<4869>
bagi
 
 
yang tertindas
4Kdl
<1790>
tempat perlindungan
5bgvm
<4869>
pada
 
 
waktu
6twtel
<6256>
kesusahan
7hrub
<6869>
10
Kemudian mereka yang
2Kb
<0>
mengenal
3yedwy
<3045>
nama-Mu
4Kms
<8034>
akan
 
 
menaruh percayanya
1wxjbyw
<982>
kepada-Mu
 
 
Sebab
5yk
<3588>
Engkau ya
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
tidak pernah
6al
<3808>
meninggalkan
7tbze
<5800>
mereka yang
 
 
mencari
8Kysrd
<1875>
Engkau
 
 
11
Nyanyikanlah pujian
1wrmz
<2167>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhyl
<3068>
yang
 
 
duduk
3bsy
<3427>
di
 
 
Sion
4Nwyu
<6726>
Beritahukan
5wdygh
<5046>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
6Mymeb
<5971>
perbuatan-perbuatan-Nya
7wytwlyle
<5949>
12
Sebab
1yk
<3588>
Dia
 
 
yang
2srd
<1875>
membalas penumpahan
 
 
darah
3Mymd
<1818>
 
4Mtwa
<853>
mengingat
5rkz
<2142>
mereka Dia
 
 
tidak
6al
<3808>
melupakan
7xks
<7911>
jeritan
8tqeu
<6818>
orang-orang yang tertindas
9*Mywne {Myyne}
<6041>
13
Kasihani
1ynnnx
<2603>
aku ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
lihatlah
3har
<7200>
penderitaanku
4yyne
<6040>
karena mereka yang
 
 
membenci
5yanvm
<8130>
aku Engkau yang
 
 
mengangkat
6ymmwrm
<7311>
aku dari
 
 
pintu gerbang
7yresm
<8179>
kematian
8twm
<4194>
14
supaya
1Neml
<4616>
aku dapat
 
 
menceritakan
2hrpoa
<5608>
segala
3lk
<3605>
kemuliaan-Mu
4Kytlht
<8416>
di
 
 
pintu gerbang
5yresb
<8179>
putri
6tb
<1323>
Sion
7Nwyu
<6726>
aku akan
 
 
bersukacita
8hlyga
<1523>
dalam
 
 
keselamatan-Mu
9Ktewsyb
<3444>
15
Bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
telah
 
 
terperosok
1webj
<2883>
di
 
 
pelubang
3txsb
<7845>
yang mereka
 
 
buat
4wve
<6213>
Kaki
9Mlgr
<7272>
mereka
 
 
terjerat
8hdkln
<3920>
ke dalam
 
 
jaring
5tsrb
<7568>
yang
6wz
<2098>
sudah mereka
 
 
sembunyikan
7wnmj
<2934>
16
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah membuat diri-Nya
 
 
dikenal
1edwn
<3045>
Dia telah mengadakan
 
 
penghakiman
3jpsm
<4941>
Orang fasik
8esr
<7563>
terjerat
7sqwn
<5367>
dalam
4hve
<6213>
perbuatan
5lepb
<6467>
tangannya
6wypk
<3709>
sendiri
 
 
Higayon
9Nwygh
<1902>
Sela
10hlo
<5542>
17
Orang yang fasik
2Myesr
<7563>
akan
 
 
kembali
1wbwsy
<7725>
ke
 
 
dunia orang mati
3hlwasl
<7585>
bahkan
4lk
<3605>
bangsa-bangsa
5Mywg
<1471>
yang
 
 
melupakan
6yxks
<7913>
Allah
7Myhla
<430>
18
Sebab
1yk
<3588>
orang yang melarat
5Nwyba
<34>
tidak
2al
<3808>
untuk
 
 
seterusnya
3xunl
<5331>
dilupakan
4xksy
<7911>
dan
 
 
pengharapan
6twqt
<8615>
orang yang miskin
7*Myyne {Mywne}
<6035>
takkan
 
 
lenyap
8dbat
<6>
 
9del
<5703>
19
Bangkitlah
1hmwq
<6965>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3069>
jangan
3la
<408>
biarkan
 
 
manusia
5swna
<376>
menjadi kuat
4zey
<5810>
Biarlah
 
 
bangsa-bangsa
7Mywg
<1471>
dihakimi
6wjpsy
<8199>
di
8le
<5921>
hadapan-Mu
9Kynp
<6440>
20
Letakkan
 
 
ketakutan
3hrwm
<4172>
pada
 
 
mereka
4Mhl
<1992>
ya
1htys
<7896>
TUHAN
2hwhy
<3069>
Biarlah
 
 
bangsa-bangsa
6Mywg
<1471>
tahu
5wedy
<3045>
bahwa mereka hanyalah
 
 
manusia
7swna
<582>
 
8hmh
<1992>
Sela
9hlo
<5542>