Prev Chapter Psalms 94 Next Chapter
1
Ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
Allah
1la
<410>
Pembalas
2twmqn
<5360>
ya
 
 
Allah
4la
<410>
Pembalas
5twmqn
<5360>
bersinarlah
6eypwh
<3313>
2
Bangkitlah
1avnh
<5375>
ya
 
 
Hakim
2jps
<8199>
bumi
3Urah
<776>
 
4bsh
<7725>
balaslah
5lwmg
<1576>
 
6le
<5921>
orang-orang sombong
7Myag
<1343>
3
Berapa lama
2ytm 1de
<4970> <5704>
lagi
 
 
orang-orang fasik
3Myesr
<7563>
ya
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
berapa lama
6ytm 5de
<4970> <5704>
lagi
 
 
orang-orang fasik
7Myesr
<7563>
akan
 
 
bersukaria
8wzley
<5937>
4
Mereka
 
 
menumpahkan
1weyby
<5042>
kata-kata
2wrbdy
<1696>
congkak
3qte
<6277>
semua
5lk
<3605>
pelaku
6ylep
<6466>
kejahatan
7Nwa
<205>
membanggakan
4wrmaty
<559>
diri
 
 
5
Mereka
 
 
meremukkan
3wakdy
<1792>
umat-Mu
1Kme
<5971>
ya
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
dan
 
 
menindas
5wney
<6031>
milik pusaka-Mu
4Ktlxnw
<5159>
6
Mereka
 
 
membunuh
3wgrhy
<2026>
janda
1hnmla
<490>
dan orang
 
 
yang tinggal sementara
2rgw
<1616>
mereka pun
 
 
menghabisi
5wxury
<7523>
anak-anak yatim
4Mymwtyw
<3490>
7
Mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
TUHAN
4hy
<3050>
tidak
2al
<3808>
melihat
3hary
<7200>
begitu juga
6Nyby
<995>
Allah
7yhla
<430>
Yakub
8bqey
<3290>
tidak
5alw
<3808>
memperhatikannya
 
 
8
Perhatikanlah
1wnyb
<995>
hai
 
 
orang-orang bebal
2Myreb
<1197>
di antara
 
 
bangsa-bangsa
3Meb
<5971>
hai kamu
 
 
orang bodoh
4Mylyokw
<3684>
kapan
5ytm
<4970>
kamu akan
 
 
menjadi bijak
6wlykvt
<7919>
9
Dia yang
 
 
menanam
1ejnh
<5193>
telinga
2Nza
<241>
tidakkah
3alh
<3808>
Dia
 
 
mendengar
4emsy
<8085>
Dia yang
5Ma
<518>
membentuk
6ruy
<3335>
mata
7Nye
<5869>
tidakkah
8alh
<3808>
Dia
 
 
melihat
9jyby
<5027>
10
Dia yang
 
 
mendidik
1royh
<3256>
bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
tidakkah
3alh
<3808>
Dia
 
 
menegur
4xykwy
<3198>
Dia yang
 
 
mengajari
5dmlmh
<3925>
manusia
6Mda
<120>
tentang
 
 
pengetahuan
7ted
<1847>
11
TUHAN
1hwhy
<3068>
mengetahui
2edy
<3045>
rancangan-rancangan
3twbsxm
<4284>
manusia
4Mda
<120>
 
5yk
<3588>
mereka
6hmh
<1992>
itu
 
 
seembusan napas
7lbh
<1892>
12
Diberkatilah
1yrsa
<835>
orang
2rbgh
<1397>
yang
3rsa
<834>
Engkau
 
 
didik
4wnroyt
<3256>
ya
 
 
TUHAN
5hy
<3050>
dan yang Engkau
 
 
ajari
7wndmlt
<3925>
hukum-Mu
6Ktrwtmw
<8451>
13
untuk
 
 
menenangkan
1jyqshl
<8252>
dia dari
2wl
<0>
hari-hari
3ymym
<3117>
kesengsaraan
4er
<7451>
sampai
5de
<5704>
lubang
8txs
<7845>
digali
6hrky
<3738>
bagi
 
 
orang-orang fasik
7esrl
<7563>
14
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
4hwhy
<3068>
takkan
2al
<3808>
membiarkan
3sjy
<5203>
umat-Nya
5wme
<5971>
Dia
 
 
takkan
7al
<3808>
meninggalkan
8bzey
<5800>
milik pusaka-Nya
6wtlxnw
<5159>
15
Sebab
1yk
<3588>
 
2de
<5704>
keadilan
3qdu
<6664>
akan
 
 
kembali
4bwsy
<7725>
kepada
 
 
kebenaran
5jpsm
<4941>
dan
6wyrxaw
<310>
semua
7lk
<3605>
orang yang lurus
8yrsy
<3477>
hati
9bl
<3820>
akan mengikutinya
 
 
16
Siapa
1ym
<4310>
yang akan
 
 
bangkit
2Mwqy
<6965>
bagiku
3yl
<0>
untuk
 
 
melawan
4Me
<5973>
orang-orang
 
 
jahat
5Myerm
<7489>
Siapa
6ym
<4310>
yang akan
 
 
berdiri
7buyty
<3320>
bagiku
8yl
<0>
untuk
 
 
melawan
9Me
<5973>
orang-orang yang melakukan
10ylep
<6466>
kefasikan
11Nwa
<205>
17
Jika
1ylwl
<3884> ==>
TUHAN
2hwhy
<3068>
tidak
1ylwl
<== <3884>
menjadi
 
 
penolongku
3htrze
<5833>
jiwaku akan
4yl
<0>
segera
5jemk
<4592>
berdiam
6hnks
<7931>
di tempat
 
 
sunyi
7hmwd
<1745>
 
8yspn
<5315>
18
Jika
1Ma
<518>
aku
 
 
berkata
2ytrma
<559>
 
3hjm
<4131>
Kakiku
4ylgr
<7272>
tergelincir
 
 
kasih setia-Mu
5Kdox
<2617>
ya
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
menopang
7yndeoy
<5582>
aku
 
 
19
Ketika
 
 
pikiranku
2yperv
<8312>
bertambah-tambah
1brb
<7230>
di dalam
3ybrqb
<7130>
batinku
 
 
penghiburan-penghiburan-Mu
4Kymwxnt
<8575>
menyenangkan
5wesesy
<8173>
jiwaku
6yspn
<5315>
20
Dapatkah
 
 
takhta
2aok
<3678>
penghancuran
3twwh
<1942>
bersekutu
1Krbxyh
<2266>
dengan Engkau mereka yang merancangkan
4ruy
<3335>
kesusahan
5lme
<5999>
sesuai
 
 
dengan
6yle
<5921>
ketetapan
7qx
<2706>
21
Mereka
 
 
berkomplot
1wdwgy
<1413>
melawan
2le
<5921>
hidup
3spn
<5315>
orang
 
 
benar
4qydu
<6662>
dan
 
 
menghukum
7weysry
<7561>
 
5Mdw
<1818>
orang yang tidak bersalah
6yqn
<5355>
22
Akan
1yhyw
<1961>
tetapi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
menjadi
3yl
<0>
kota bentengku
4bgvml
<4869>
dan
 
 
Allah
5yhlaw
<430>
gunung batu
6rwul
<6697>
tempat
 
 
perlindunganku
7yoxm
<4268>
23
Dia akan
 
 
membalas
1bsyw
<7725>
 
3ta 2Mhyle
<853> <5921>
kejahatan
4Mnwa
<205>
mereka kepada mereka sendiri dan akan
 
 
membinasakan
7Mtymuy
<6789>
mereka dalam
 
 
kejahatan
5Mterbw
<7451>
mereka
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9wnyhla
<430>
kita akan
 
 
membinasakan
6Mtymuy
<6789>
mereka