Prev Chapter Proverbs 16 Next Chapter
1
Manusia
1Mdal
<120>
berencana
2ykrem
<4633>
dalam
 
 
hati
3bl
<3820>
tetapi
 
 
jawaban
5hnem
<4617>
lidah
6Nwsl
<3956>
berasal dari
 
 
TUHAN
4hwhymw
<3068>
2
Segala
1lk
<3605>
jalan
2ykrd
<1870>
seseorang
3sya
<376>
itu
 
 
bersih
4Kz
<2134>
dalam
 
 
pandangannya
5wynyeb
<5869>
sendiri tetapi
 
 
TUHAN
8hwhy
<3069>
menimbang
6Nktw
<8505>
roh
7twxwr
<7307>
3
Serahkanlah
1lg
<1556>
perbuatanmu
4Kyvem
<4639>
kepada
2la
<413>
TUHAN
3hwhy
<3068>
maka
 
 
rencana-rencanamu
6Kytbsxm
<4284>
akan
 
 
ditegakkan
5wnkyw
<3559>
4
TUHAN
3hwhy
<3068>
telah
 
 
membuat
2lep
<6466>
segala sesuatu
1lk
<3605>
untuk
 
 
tujuannya
4whneml
<4617>
masing-masing
 
 
bahkan
5Mgw
<1571>
orang fasik
6esr
<7563>
untuk
 
 
hari
7Mwyl
<3117>
malapetaka
8her
<7451>
5
Setiap orang
3lk
<3605>
yang
 
 
tinggi
4hbg
<1362>
hati
5bl
<3820>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
sungguh
7dyl 6dy
<3027> <3027>
dia
 
 
tidak
8al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
9hqny
<5352>
6
Oleh
 
 
kasih
1doxb
<2617>
dan
 
 
kesetiaan
2tmaw
<571>
kesalahan
4Nwe
<5771>
ditebus
3rpky
<3722>
dan oleh
 
 
takut
5tarybw
<3374>
akan
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
seseorang
 
 
berbalik
7rwo
<5493>
dari
 
 
kejahatan
8erm
<7451>
7
Jika
 
 
jalan
3ykrd
<1870>
orang
4sya
<376>
berkenan
1twurb
<7521>
di hadapan
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
 
5Mg
<1571>
musuhnya
6wybywa
<341>
pun dibuat-Nya
 
 
berdamai
7Mlsy
<7999>
dengan
8wta
<854>
dia
 
 
8
Lebih baik
1bwj
<2896>
sedikit
2jem
<4592>
dengan
 
 
kebenaran
3hqdub
<6666>
daripada
 
 
penghasilan
5twawbt
<8393>
yang
 
 
besar
4brm
<7230>
dengan
 
 
ketidakadilan
7jpsm 6alb
<4941> <3808>
9
Hati
1bl
<3820>
manusia
2Mda
<120>
merancangkan
3bsxy
<2803>
jalannya
4wkrd
<1870>
tetapi
 
 
TUHAN
5hwhyw
<3068>
yang
 
 
menetapkan
6Nyky
<3559>
langkah-langkahnya
7wdeu
<6806>
10
Keputusan
1Moq
<7081>
dari Allah ada

pada
2le
<5921>
bibir
3ytpv
<8193>
raja
4Klm
<4428>
mulutnya
8wyp
<6310>
tidak boleh
6al
<3808>
bertindak curang
7lemy
<4603>
dalam
 
 
penghakiman
5jpsmb
<4941>
11
Timbangan
1olp
<6425>
dan
 
 
neraca
2ynzamw
<3976>
keadilan
3jpsm
<4941>
adalah milik
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
segala
6lk
<3605>
batu timbangan
7ynba
<68>
di dalam
 
 
kantong
8oyk
<3599>
adalah
 
 
pekerjaan-Nya
5whvem
<4639>
12
Melakukan
3twve
<6213>
kejahatan
4esr
<7562>
adalah
 
 
kekejian
1tbewt
<8441>
bagi
 
 
raja-raja
2Myklm
<4428>
karena
5yk
<3588>
takhta
8aok
<3678>
ditegakkan
7Nwky
<3559>
oleh
 
 
kebenaran
6hqdub
<6666>
13
Bibir
3ytpv
<8193>
yang
 
 
benar
4qdu
<6664>
adalah
 
 
kesukaan
1Nwur
<7522>
raja
2Myklm
<4428>
dan dia
 
 
mengasihi
7bhay
<157>
orang yang
 
 
mengatakan
5rbdw
<1696>
kejujuran
6Myrsy
<3477>
14
Kemurkaan
1tmx
<2534>
raja
2Klm
<4428>
adalah
 
 
utusan
3ykalm
<4397>
maut
4twm
<4194>
tetapi
 
 
orang
5syaw
<376>
berhikmat
6Mkx
<2450>
akan
 
 
meredakannya
7hnrpky
<3722>
15
Dalam
 
 
cahaya
1rwab
<216>
wajah
2ynp
<6440>
raja
3Klm
<4428>
ada
 
 
kehidupan
4Myyx
<2416>
dan
 
 
perkenanannya
5wnwurw
<7522>
bagaikan
 
 
awan
6bek
<5645>
yang membawa
 
 
hujan musim semi
7swqlm
<4456>
16
Betapa
3hm
<4100>
lebih
 
 
baik
4bwj
<2896>
memperoleh
1hnq
<7069>
hikmat
2hmkx
<2451>
daripada
 
 
emas
5Uwrxm
<2742>
dan
 
 
memilih
8rxbn
<977>
untuk
6twnqw
<7069>
mendapat
 
 
pengertian
7hnyb
<998>
daripada
 
 
perak
9Pokm
<3701>
17
Jalan
1tlom
<4546>
orang jujur
2Myrsy
<3477>
menghindari
3rwo
<5493>
kejahatan
4erm
<7451>
Mereka yang
 
 
mengawasi
5rms
<8104>
jalannya
8wkrd
<1870>
 
6wspn
<5315>
memelihara
7run
<5341>
jiwanya
 
 
18
Kesombongan
3Nwag
<1347>
mendahului
1ynpl
<6440>
kebinasaan
2rbs
<7667>
dan
 
 
tinggi
6hbg
<1363>
hati
7xwr
<7307>
mendahului
4ynplw
<6440>
kejatuhan
5Nwlsk
<3783>
19
Lebih baik
1bwj
<2896>
merendahkan
2lps
<8217>
diri
3xwr
<7307>
bersama
4ta
<854>
orang miskin
5*Mywne {Myyne}
<6041>
daripada
 
 
membagi
6qlxm
<2505>
rampasan
7lls
<7998>
dengan
8ta
<854>
orang sombong
9Myag
<1343>
20
Siapa
 
 
memberi perhatian
1lykvm
<7919>
pada
2le
<5921>
firman
3rbd
<1697>
akan
 
 
mendapat
4aumy
<4672>
kebaikan
5bwj
<2896>
dan
 
 
berbahagialah
8wyrsa
<835>
mereka yang
 
 
percaya
6xjwbw
<982>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyb
<3068>
21
Orang yang
1Mkxl
<2450> ==>
hatinya
2bl
<3820>
berhikmat
1Mkxl
<== <2450>
disebut
3arqy
<7121>
berpengertian
4Nwbn
<995>
dan
 
 
bibir
6Mytpv
<8193>
yang
 
 
manis
5qtmw
<4986>
menambah
7Pyoy
<3254>
pengajaran
8xql
<3948>
22
Akal budi
3lkv
<7922>
adalah
 
 
sumber
1rwqm
<4726>
kehidupan
2Myyx
<2416>
bagi
 
 
pemiliknya
4wyleb
<1167>
tetapi
 
 
didikan
5rowmw
<4148>
orang
 
 
bodoh
6Mylwa
<191>
adalah
 
 
kebodohan
7tlwa
<200>
23
Hati
1bl
<3820>
orang berhikmat
2Mkx
<2450>
membuat
 
 
mulutnya
4whyp
<6310>
berakal budi
3lykvy
<7919>
dan
 
 
menambahkan
7Pyoy
<3254>
pengajaran
8xql
<3948>
pada
5lew
<5921>
bibirnya
6wytpv
<8193>
24
Perkataan
3yrma
<561>
yang
 
 
menyenangkan
4Men
<5278>
itu seperti
 
 
sarang
1Pwu
<6688>
madu
2sbd
<1706>
manis
5qwtm
<4966>
bagi
 
 
jiwa
6spnl
<5315>
dan
 
 
menyembuhkan
7aprmw
<4832>
bagi
 
 
tulang-tulang
8Muel
<6106>
25
Ada
1sy
<3426>
jalan
2Krd
<1870>
yang disangka
 
 
benar
3rsy
<3477>
oleh
4ynpl
<6440>
seseorang
5sya
<376>
tetapi
 
 
ujungnya
6htyrxaw
<319>
adalah
 
 
jalan
7ykrd
<1870>
menuju
 
 
maut
8twm
<4194>
26
Rasa lapar seorang

pekerja
2lme
<6001>
bekerja
3hlme
<5998>
bagi
 
 
dirinya sendiri
1spn
<5315>
 
4wl
<0>
sebab
5yk
<3588>
 
7wyle
<5921>
mulutnya
8whyp
<6310>
memaksa
6Pka
<404>
dia
 
 
27
Orang
1sya
<376>
yang tidak
 
 
berguna
2leylb
<1100>
menggali
3hrk
<3738>
kejahatan
4her
<7451>
dan
 
 
pada
5lew
<5921>
bibirnya
6*wtpv {wytpv}
<8193>
seolah terdapat
 
 
api
7sak
<784>
yang
 
 
menghanguskan
8tbru
<6867>
28
Orang
1sya
<376>
yang
 
 
tidak jujur
2twkpht
<8419>
menyebarkan
3xlsy
<7971>
pertengkaran
4Nwdm
<4066>
dan
 
 
penggunjing
5Ngrnw
<5372>
memisahkan
6dyrpm
<6504>
sahabat karib
7Pwla
<441>
29
Orang
1sya
<376>
yang
 
 
kejam
2omx
<2555>
membujuk
3htpy
<6601>
sesamanya
4wher
<7453>
dan menuntun mereka
 
 
ke
5wkylwhw
<1980>
jalan
6Krdb
<1870>
yang
 
 
tidak
7al
<3808>
baik
8bwj
<2896>
30
Orang yang
 
 
mengedipkan
1hue
<6095>
matanya
2wynye
<5869>
merencanakan
3bsxl
<2803>
tipu muslihat
4twkpht
<8419>
dia yang
 
 
mengatupkan
5Urq
<7169>
bibirnya
6wytpv
<8193>
mengadakan
7hlk
<3615>
kejahatan
8her
<7451>
31
Rambut yang telah memutih
3hbyv
<7872>
adalah
 
 
mahkota
1trje
<5850>
kehormatan
2trapt
<8597>
yang
 
 
ditemukan
6aumt
<4672>
di
 
 
jalan
4Krdb
<1870>
kebenaran
5hqdu
<6666>
32
Orang yang
 
 
lambat
2Kra
<750>
marah
3Mypa
<639>
lebih baik
1bwj
<2896>
daripada
 
 
orang yang kuat
4rwbgm
<1368>
dan orang yang
 
 
menguasai
5lsmw
<4910>
diri
6wxwrb
<7307>
daripada orang yang
 
 
merebut
7dklm
<3920>
kota
8rye
<5892>
33
 
3ta
<853>
Undi
4lrwgh
<1486>
dilempar
2ljwy
<2904>
ke
 
 
pangkuan
1qyxb
<2436>
tetapi
 
 
setiap
6lk
<3605>
keputusannya
7wjpsm
<4941>
berasal dari
 
 
TUHAN
5hwhymw
<3068>