Prev Chapter Proverbs 2 Next Chapter
1
Anakku
1ynb
<1121>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
menerima
3xqt
<3947>
kata-kataku
4yrma
<561>
dan
 
 
menyimpan
6Nput
<6845>
perintah-perintahku
5ytwumw
<4687>
dalam
7Kta
<854>
dirimu
 
 
2
buatlah
 
 
telingamu
3Knza
<241>
memperhatikan
1bysqhl
<7181>
hikmat
2hmkxl
<2451>
dan
 
 
condongkanlah
4hjt
<5186>
hatimu
5Kbl
<3820>
kepada
 
 
pengertian
6hnwbtl
<8394>
3
Ya
1yk
<3588>
jika
2Ma
<518>
kamu
 
 
berseru-seru
4arqt
<7121>
demi
 
 
pengetahuan
3hnybl
<998>
dan
 
 
mengangkat
6Ntt
<5414>
suaramu
7Klwq
<6963>
demi
 
 
pengertian
5hnwbtl
<8394>
4
jika
1Ma
<518>
kamu
 
 
mencarinya
2hnsqbt
<1245>
seperti
 
 
perak
3Pokk
<3701>
dan
 
 
menyelidikinya
5hnvpxt
<2664>
seperti
 
 
harta yang tersembunyi
4Mynwmjmkw
<4301>
5
pada
 
 
waktu
1za
<227>
itulah kamu akan
 
 
mengerti
2Nybt
<995>
tentang
 
 
takut
3tary
<3374>
akan
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dan
 
 
menemukan
7aumt
<4672>
pengetahuan
5tedw
<1847>
akan
 
 
Allah
6Myhla
<430>
6
Sebab
1yk
<3588>
TUHAN
2hwhy
<3068>
mengaruniakan
3Nty
<5414>
hikmat
4hmkx
<2451>
pengetahuan
6ted
<1847>
dan
 
 
pengertian
7hnwbtw
<8394>
datang dari
 
 
mulut-Nya
5wypm
<6310>
7
Dia
 
 
menyimpan
1*Npuy {Npuw}
<6845>
hikmat yang benar
3hyswt
<8454>
bagi
 
 
orang-orang yang tulus
2Myrsyl
<3477>
Dia adalah
 
 
perisai
4Ngm
<4043>
bagi mereka yang
 
 
berjalan
5yklhl
<1980>
dalam
 
 
kejujuran
6Mt
<8537>
8
menjaga
1runl
<5341>
jalan-jalan
2twxra
<734>
keadilan
3jpsm
<4941>
dan
 
 
memelihara
6rmsy
<8104>
jalan
4Krdw
<1870>
orang-orang kudus-Nya
5*wydyox {wdyox}
<2623>
9
Dengan demikian
1za
<227>
kamu akan
 
 
memahami
2Nybt
<995>
kebenaran
3qdu
<6664>
dan
 
 
keadilan
4jpsmw
<4941>
dan
 
 
kejujuran
5Myrsymw
<4339>
segala
6lk
<3605>
jalan
7lgem
<4570>
yang
 
 
baik
8bwj
<2896>
10
Sebab
1yk
<3588>
hikmat
3hmkx
<2451>
akan
 
 
menghampiri
2awbt
<935>
hatimu
4Kblb
<3820>
dan
 
 
pengetahuan
5tedw
<1847>
akan menjadi
 
 
kesukaan
7Meny
<5276>
bagi
 
 
jiwamu
6Kspnl
<5315>
11
Kebijaksanaan
1hmzm
<4209>
akan
 
 
melindungimu
2rmst
<8104>
dan
3Kyle
<5921>
pengertian
4hnwbt
<8394>
akan
 
 
menjagamu
5hkrunt
<5341>
12
untuk
 
 
melepaskanmu
1Klyuhl
<5337>
dari
 
 
jalan
2Krdm
<1870>
kejahatan
3er
<7451>
dari
 
 
orang-orang
4syam
<376>
yang
 
 
mengatakan
5rbdm
<1696>
kesesatan
6twkpht
<8419>
13
yang
 
 
meninggalkan
1Mybzeh
<5800>
jalan-jalan
2twxra
<734>
kejujuran
3rsy
<3476>
dan
 
 
melangkah
4tkll
<1980>
di
 
 
jalan-jalan
5ykrdb
<1870>
kegelapan
6Ksx
<2822>
14
yang
 
 
bersukacita
1Myxmvh
<8056>
dengan
 
 
melakukan
2twvel
<6213>
kejahatan
3er
<7451>
dan
 
 
senang
4wlygy
<1523>
dengan
 
 
kesesatan
5twkphtb
<8419>
yang
 
 
jahat
6er
<7451>
15
yang
1rsa
<834>
langkah-langkahnya
2Mhytxra
<734>
bengkok
3Mysqe
<6141>
dan yang
 
 
jalan-jalannya
5Mtwlgemb
<4570>
sesat
4Myzwlnw
<3868>
16
Kamu akan
 
 
diselamatkan
1Klyuhl
<5337>
dari
 
 
perempuan
2hsam
<802>
liar
3hrz
<2114>
dari perempuan
 
 
asing
4hyrknm
<5237>
dengan
 
 
kata-kata
5hyrma
<561>
rayuannya
6hqylxh
<2505>
17
yang
 
 
meninggalkan
1tbzeh
<5800>
teman
2Pwla
<441>
masa mudanya
3hyrwen
<5271>
dan
 
 
melupakan
7hxks
<7911>
 
4taw
<853>
perjanjian
5tyrb
<1285>
dengan
 
 
Allahnya
6hyhla
<430>
18
Sebab
1yk
<3588>
rumahnya
5htyb
<1004>
tenggelam
2hxs
<7743>
menuju
3la
<413>
kematian
4twm
<4194>
dan
 
 
langkahnya
8hytlgem
<4570>
menuju
6law
<413>
arwah-arwah
7Myapr
<7496>
19
Semua
1lk
<3605>
yang
 
 
pergi
2hyab
<935>
kepadanya
 
 
tidak
3al
<3808>
pernah
 
 
kembali
4Nwbwsy
<7725>
lagi
 
 
ataupun
5alw
<3808>
mencapai
6wgyvy
<5381>
jalan
7twxra
<734>
kehidupan
8Myyx
<2416>
20
Oleh
 
 
karena
1Neml
<4616>
itu hendaklah kamu
 
 
berjalan
2Klt
<1980>
di
 
 
jalan
3Krdb
<1870>
orang
 
 
baik
4Mybwj
<2896>
dan
 
 
memelihara
7rmst
<8104>
jalan-jalan
5twxraw
<734>
orang
 
 
benar
6Myqydu
<6662>
21
Sebab
1yk
<3588>
orang jujur
2Myrsy
<3477>
akan
 
 
diam
3wnksy
<7931>
di
 
 
negeri
4Ura
<776>
dan orang yang
 
 
tidak bercela
5Mymymtw
<8549>
akan
 
 
tinggal
6wrtwy
<3498>
di
 
 
dalamnya
7hb
<0>
22
tetapi
 
 
orang fasik
1Myesrw
<7563>
akan
 
 
dipangkas
3wtrky
<3772>
dari
 
 
negeri
2Uram
<776>
dan para
 
 
pelanggar
4Mydgwbw
<898>
akan
 
 
dicabut
5wxoy
<5255>
darinya
6hnmm
<4480>
 
7P
<0>