Prev Chapter Ecclesiastes 6 Next Chapter Show all verses
1
Ada
1sy
<3426>
kemalangan
2her
<7451>
yang
3rsa
<834>
telah aku
 
 
lihat
4ytyar
<7200>
di
 
 
bawah
5txt
<8478>
matahari
6smsh
<8121>
dan itu
 
 
banyak
7hbrw
<7227>
 
8ayh
<1931>
di
9le
<5921>
antara
 
 
manusia
10Mdah
<120>
2
Seseorang
1sya
<376>
yang
2rsa
<834>
kepadanya
4wl
<0>
Allah
5Myhlah
<430>
memberikan
3Nty
<5414>
kekayaan
6rse
<6239>
harta benda
7Myoknw
<5233>
dan
 
 
kehormatan
8dwbkw
<3519>
sehingga
 
 
jiwanya
11wspnl
<5315>
tidak
9wnnyaw
<369>
kekurangan
10rox
<2638>
segala
12lkm
<3605>
yang
13rsa
<834>
diinginkannya
14hwaty
<183>
tetapi
 
 
Allah
17Myhlah
<430>
tidak
15alw
<3808>
memberinya kuasa
16wnjylsy
<7980>
untuk
 
 
menikmatinya
18lkal
<398>
 
19wnmm
<4480>
malahan
20yk
<3588>
orang
21sya
<376>
asing
22yrkn
<5237>
menikmatinya
23wnlkay
<398>
Ini
24hz
<2088>
pun
 
 
kesia-siaan
25lbh
<1892>
dan
 
 
ini
28awh
<1931>
kemalangan
27er
<7451>
yang
 
 
menyedihkan
26ylxw
<2483>
3
Jika
1Ma
<518>
seseorang
3sya
<376>
memperanakkan
2dylwy
<3205>
seratus
4ham
<3967>
anak dan

tahun-tahun
5Mynsw
<8141>
hidupnya
7hyxy
<2421>
banyak
6twbr
<7227>
sehingga dirinya
9wyhys
<1961>
berumur
11wyns 10ymy
<8141> <3117>
panjang
8brw
<7227>
tetapi
 
 
jiwanya
12wspnw
<5315>
tidak
13al
<3808>
puas
14ebvt
<7646>
dengan
15Nm
<4480>
kebaikan
16hbwjh
<2896>
bahkan
17Mgw
<1571>
tidak
19al
<3808>
ada
20htyh
<1961>
penguburan
18hrwbq
<6900>
baginya aku
21wl
<0>
mengatakan
22ytrma
<559>
bahwa
 
 
bayi yang gugur
25lpnh
<5309>
lebih baik
23bwj
<2896>
daripada
24wnmm
<4480>
orang itu
 
 
4
Sebab
1yk
<3588>
dia
 
 
datang
3ab
<935>
dalam
 
 
kesia-siaan
2lbhb
<1892>
dan
 
 
pergi
5Kly
<1980>
dalam
 
 
kegelapan
4Ksxbw
<2822>
Namanya
7wms
<8034>
ditutupi
8hoky
<3680>
kegelapan
6Ksxbw
<2822>
5
Lagi pula
1Mg
<1571>
dia
 
 
tidak pernah
3al
<3808>
melihat
4har
<7200>
matahari
2sms
<8121>
dan
 
 
tidak pernah
5alw
<3808>
tahu
6edy
<3045>
tetapi
 
 
dia
8hzl
<2088>
lebih tenang
7txn
<5183>
daripada orang
 
 
itu
9hzm
<2088>