Prev Chapter Isaiah 35 Next Chapter Show all verses
1
Padang belantara
2rbdm
<4057>
dan
 
 
tanah gersang
3hyuw
<6723>
akan
 
 
bersukacita
1Mwvvy
<7797>
Padang gurun
5hbre
<6160>
akan
 
 
bergirang
4lgtw
<1523>
dan
 
 
mekar
6xrptw
<6524>
seperti
 
 
mawar
7tlubxk
<2261>
2
Itu akan
 
 
bermekaran
2xrpt 1xrp
<6524> <6524>
dan
 
 
bergirang
3lgtw
<1523>
dengan
4Pa
<637>
sukacita
5tlyg
<1525>
dan
 
 
nyanyian
6Nnrw
<7442>
Kemuliaan
7dwbk
<3519>
Lebanon
8Nwnblh
<3844>
akan
 
 
diberikan
9Ntn
<5414>
kepadanya
10hl
<0>
kemegahan
11rdh
<1926>
Karmel
12lmrkh
<3760>
dan
 
 
Saron
13Nwrshw
<8289>
Mereka
14hmh
<1992>
akan
 
 
melihat
15wary
<7200>
kemuliaan
16dwbk
<3519>
TUHAN
17hwhy
<3068>
keagungan
18rdh
<1926>
Allah
19wnyhla
<430>
kita
20o
<0>
3
Kuatkanlah
1wqzx
<2388>
tangan
2Mydy
<3027>
yang
 
 
lemah
3twpr
<7504>
teguhkanlah
6wuma
<553>
lutut
4Mykrbw
<1290>
yang
 
 
goyah
5twlsk
<3782>
4
Katakanlah
1wrma
<559>
kepada orang-orang yang
2yrhmnl
<4116>
hatinya
3bl
<3820>
cemas Kuatlah
4wqzx
<2388>
Jangan
5la
<408>
takut
6waryt
<3372>
Lihatlah
7hnh
<2009>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
akan datang
 
 
membawa
10awby
<935>
pembalasan
9Mqn
<5359>
Pembalasan
11lwmg
<1576>
Allah
12Myhla
<430>
akan
13awh
<1931>
datang
14awby
<935>
tetapi Dia akan
 
 
menyelamatkanmu
15Mkesyw
<3467>
5
Oleh sebab itu
 
 
mata
3ynye
<5869>
orang buta
4Myrwe
<5787>
akan
1za
<227>
dibukakan
2hnxqpt
<6491>
dan
 
 
telinga
5ynzaw
<241>
orang tuli
6Mysrx
<2795>
akan
 
 
dibukakan
7hnxtpt
<6605>