Prev Chapter Isaiah 50 Next Chapter Show all verses
1
Beginilah
1hk
<3541>
perkataan
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Adakah
4ya
<335>
 
5hz
<2088>
surat
6rpo
<5612>
cerai
7twtyrk
<3748>
ibumu
8Mkma
<517>
yang
9rsa
<834>
Aku gunakan untuk
 
 
mengusir
10hytxls
<7971>
dia Kepada
11wa
<176>
siapakah
12ym
<4310>
di antara orang-orang yang
 
 
memiutangi
13yswnm
<5383>
Aku Aku telah
14rsa
<834>
menjual
15ytrkm
<4376>
kamu
17wl 16Mkta
<0> <853>
Sesungguhnya
18Nh
<2005>
karena
 
 
kesalahan-kesalahanmulah
19Mkytnweb
<5771>
kamu
 
 
dijual
20Mtrkmn
<4376>
karena
 
 
pelanggaran-pelanggaranmulah
21Mkyespbw
<6588>
ibumu
23Mkma
<517>
diusir
22hxls
<7971>
2
Mengapa
1ewdm
<4069>
tidak ada
3Nyaw
<369>
orang
4sya
<376>
ketika Aku
 
 
datang
2ytab
<935>
Ketika Aku
 
 
memanggil
5ytarq
<7121>
mengapa
 
 
tidak ada seorang pun
6Nyaw
<369>
yang
 
 
menjawab
7hnwe
<6030>
Apakah
 
 
tangan-Ku
10ydy
<3027>
terlalu pendek
9hruq 8rwuqh
<7114> <7114>
sehingga
 
 
tidak dapat
13Nya
<369>
menebus
11twdpm
<6304>
Atau
12Maw
<518>
tidak memiliki
14yb
<0>
kuasa
15xk
<3581>
untuk
 
 
membebaskanmu
16lyuhl
<5337>
Lihatlah
17Nh
<2005>
dengan
 
 
hardikan-Ku
18ytregb
<1606>
Aku
 
 
mengeringkan
19byrxa
<2717>
laut
20My
<3220>
Aku
 
 
membuat
21Myva
<7760>
sungai-sungai
22twrhn
<5104>
menjadi
 
 
padang belantara
23rbdm
<4057>
Ikan-ikannya
25Mtgd
<1710>
membusuk
24sabt
<887>
karena
 
 
kekurangan
26Nyam
<369>
air
27Mym
<4325>
dan
 
 
mati
28tmtw
<4191>
karena
 
 
kehausan
29amub
<6772>
3
Aku memberi
 
 
pakaian
1sybla
<3847>
pada
 
 
langit
2Myms
<8064>
dengan
 
 
kegelapan
3twrdq
<6940>
dan
 
 
menjadikan
5Myva
<7760>
kain berkabung
4qvw
<8242>
sebagai
 
 
penutupnya
6Mtwok
<3682>
 
7o
<0>
4
Tuhanku
1ynda
<136>
TUHAN
2hwhy
<3069>
telah
 
 
memberiku
3Ntn
<5414>
 
4yl
<0>
lidah
5Nwsl
<3956>
seorang murid
6Mydwml
<3928>
supaya aku
 
 
dapat
7tedl
<3045>
menopang
8twel
<5790>
yang
9ta
<853>
letih
10Pey
<3287>
dengan
 
 
perkataan
11rbd
<1697>
Dia
 
 
membangunkan
12ryey
<5782>
aku
 
 
setiap pagi
14rqbb 13rqbb
<1242> <1242>
Dia
 
 
membangunkan
15ryey
<5782>
 
16yl
<0>
telingaku
17Nza
<241>
untuk
 
 
mendengar
18emsl
<8085>
seperti
 
 
seorang murid
19Mydwmlk
<3928>
5
Tuhanku
1ynda
<136>
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
membuka
3xtp
<6605>
 
4yl
<0>
telingaku
5Nza
<241>
dan
 
 
aku
6yknaw
<595>
tidak
7al
<3808>
memberontak
8ytyrm
<4784>
aku
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
berpaling
11ytgwon
<5472>
membelakangi
9rwxa
<268>