Prev Chapter Isaiah 59 Next Chapter Show all verses
1
Sesungguhnya
1Nh
<2005>
tangan
4dy
<3027>
TUHAN
5hwhy
<3068>
tidak
2al
<3808>
kurang panjang
3hruq
<7114>
untuk
 
 
menyelamatkan
6eyswhm
<3467>
ataupun
7alw
<3808>
telinga-Nya
9wnza
<241>
kurang tajam
8hdbk
<3513>
untuk
 
 
mendengarkan
10ewmsm
<8085>
2
Akan
 
 
tetapi
1yk
<3588>
 
2Ma
<518>
kejahatan-kejahatanmulah
3Mkytnwe
<5771>
yang
4wyh
<1961>
memisahkan
5Myldbm
<914>
antara
6Mknyb
<996>
kamu
 
 
dan
7Nybl
<996>
Allahmu
8Mkyhla
<430>
dan
 
 
dosa-dosamulah
9Mkytwajxw
<2403>
yang membuat Ia
 
 
menyembunyikan
10wrytoh
<5641>
wajah-Nya
11Mynp
<6440>
darimu
12Mkm
<4480>
sehingga Dia tidak
 
 
mendengar
13ewmsm
<8085>
3
Sebab
1yk
<3588>
tanganmu
2Mkypk
<3709>
dinajiskan
3wlagn
<1351>
oleh
 
 
darah
4Mdb
<1818>
dan
 
 
jari-jarimu
5Mkytwebuaw
<676>
oleh
 
 
kejahatan
6Nweb
<5771>
Mulutmu
7Mkytwtpv
<8193>
telah
8wrbd
<1696>
kebohongan
9rqs
<8267>
dan
 
 
lidahmu
10Mknwsl
<3956>
menggumamkan
12hght
<1897>
kejahatan
11hlwe
<5766>
4
Tidak
1Nya
<369>
ada yang
 
 
memanggil
2arq
<7121>
keadilan
3qdub
<6664>
ataupun
4Nyaw
<369>
memohon
5jpsn
<8199>
kebenaran
6hnwmab
<530>
Mereka
 
 
percaya
7xwjb
<982>
pada
8le
<5921>
kesia-siaan
9wht
<8414>
dan
 
 
mengatakan
10rbdw
<1696>
kebohongan
11aws
<7723>
Mereka
 
 
mengandung
12wrh
<2029>
kerusakan
13lme
<5999>
dan
 
 
melahirkan
14dylwhw
<3205>
kejahatan
15Nwa
<205>
5
Mereka
 
 
menetaskan
3weqb
<1234>
telur-telur
1yuyb
<1000>
ular berbisa
2ynwepu
<6848>
dan
 
 
menenun
6wgray
<707>
jaring
4yrwqw
<6980>
laba-laba
5sybke
<5908>
Orang yang
 
 
makan
7lkah
<398>
telur-telur
8Mhyuybm
<1000>
mereka akan
 
 
mati
9twmy
<4191>
dan telur yang

pecah
10hrwzhw
<2116>
menetaskan
11eqbt
<1234>
ular berbisa
12hepa
<660>