Prev Chapter Ezekiel 2 Next Chapter Show all verses
1
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
berdirilah
5dme
<5975>
di
 
 
atas
6le
<5921>
kakimu
7Kylgr
<7272>
dan Aku akan
 
 
berfirman
8rbdaw
<1696>
kepadamu
9Kta
<853>
2
Ketika
1abtw
<935>
Dia
4rsak
<834>
berfirman
5rbd
<1696>
kepadaku
2yb
<0>
Roh
3xwr
<7307>
masuk
 
 
ke
6yla
<413>
dalamku dan membuatku
 
 
berdiri
7yndmetw
<5975>
pada
8le
<5921>
kakiku
9ylgr
<7272>
dan aku
 
 
mendengar
10emsaw
<8085>
Dia
11ta
<853>
berfirman
12rbdm
<1696>
 
13yla
<413>
kepadaku
14P
<0>
3
Dia
 
 
berfirman
1rmayw
<559>
kepadaku
2yla
<413>
Anak
3Nb
<1121>
manusia
4Mda
<120>
Aku
6yna
<589>
mengutusmu
5xlws
<7971>
 
7Ktwa
<853>
kepada
8la
<413>
keturunan
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
kepada
11la
<413>
bangsa
12Mywg
<1471>
pemberontak
13Mydrwmh
<4775>
yang
14rsa
<834>
telah
 
 
memberontak
15wdrm
<4775>
terhadap Aku
16yb
<0>
Mereka
17hmh
<1992>
dan
 
 
nenek moyang
18Mtwbaw
<1>
mereka telah
 
 
memberontak
19wesp
<6586>
terhadap Aku
20yb
<0>
sampai
21de
<5704>
 
22Mue
<6106>
hari
23Mwyh
<3117>
ini
24hzh
<2088>
4
Kepada
 
 
keturunan
1Mynbhw
<1121>
yang
 
 
keras kepala
2ysq
<7186>
dan
3Mynp
<6440>
keras
4yqzxw
<2389>
hati
5bl
<3820>
Aku
6yna
<589>
mengutusmu
7xlws
<7971>
 
8Ktwa
<853>
kepada
9Mhyla
<413>
mereka dan kamu harus
 
 
berkata
10trmaw
<559>
kepada
11Mhyla
<413>
mereka
 
 
Beginilah
12hk
<3541>
firman
13rma
<559>
Tuhan
14ynda
<136>
ALLAH
15hwhy
<3069>
5
Baik
 
 
mereka
1hmhw
<1992>
 
2Ma
<518>
mendengar
3wemsy
<8085>
atau
4Maw
<518>
menolak
5wldxy
<2308>
untuk mendengar
 
 
karena
6yk
<3588>
mereka adalah
 
 
keturunan
7tyb
<1004>
pemberontak
8yrm
<4805>
mereka
9hmh
<1992>
akan
 
 
mengetahui
10wedyw
<3045>
bahwa
11yk
<3588>
sudah ada seorang
 
 
nabi
12aybn
<5030>
 
13hyh
<1961>
di
14Mkwtb
<8432>
antara
 
 
mereka
15P
<0>