Prev Chapter Ezekiel 5 Next Chapter Show all verses
1
Sedangkan
 
 
kamu
1htaw
<859>
hai
 
 
anak
2Nb
<1121>
manusia
3Mda
<120>
ambillah
4xq
<3947>
bagimu
5Kl
<0>
pedang
6brx
<2719>
yang
 
 
tajam
7hdx
<2299>
pakailah
10hnxqt
<3947>
itu sebagai
 
 
pisau cukur
8ret
<8593>
tukang pangkas
9Myblgh
<1532>
lalu
11Kl
<0>
cukurlah
12trbehw
<5674>
 
13le
<5921>
rambutmu
14Ksar
<7218>
dan
15lew
<5921>
jenggotmu
16Knqz
<2206>
Kemudian
 
 
ambillah
17txqlw
<3947>
 
18Kl
<0>
timbangan
19ynzam
<3976>
untuk
 
 
menimbang
20lqsm
<4948>
dan
 
 
bagilah
21Mtqlxw
<2505>
rambut itu
 
 
2
Sepertiga
1tysls
<7992>
bagian harus kamu
 
 
bakar
3ryebt
<1197>
dengan
 
 
api
2rwab
<217>
di
 
 
tengah-tengah
4Kwtb
<8432>
kota
5ryeh
<5892>
itu setelah
 
 
hari-hari
7ymy
<3117>
pengepungan
8rwumh
<4692>
berakhir
6talmk
<4390>
 
10ta
<853>
Sepertiga
11tyslsh
<7992>
bagian harus kamu
 
 
ambil
9txqlw
<3947>
dan kamu
 
 
pukul
12hkt
<5221>
dengan
 
 
pedang
13brxb
<2719>
di sekelilingnya
14hytwbybo
<5439>
Sepertiga
15tyslshw
<7992>
bagian harus kamu
 
 
hamburkan
16hrzt
<2219>
ke
 
 
udara
17xwrl
<7307>
dan Aku akan
 
 
menghunuskan
19qyra
<7324>
pedang
18brxw
<2719>
di belakang
20Mhyrxa
<310>
mereka
 
 
3
Ambillah
1txqlw
<3947>
juga
2Msm
<8033>
sedikit
4rpomb 3jem
<4557> <4592>
dari rambut itu dan

ikatlah
5truw
<6696>
dengan
6Mtwa
<853>
ujung-ujung jubahmu
7Kypnkb
<3671>
4
Lalu
 
 
ambillah
3xqt
<3947>
 
1Mhmw
<1992>
lagi
2dwe
<5750>
rambut itu dan
 
 
lemparkan
4tklshw
<7993>
 
5Mtwa
<853>
ke
6la
<413>
tengah-tengah
7Kwt
<8432>
api
8sah
<784>
dan
 
 
bakarlah
9tprvw
<8313>
di dalam
10Mta
<853>
api
11sab
<784>
Dari
12wnmm
<4480>
situ
 
 
api
14sa
<784>
akan
 
 
keluar
13aut
<3318>
ke
15la
<413>
seluruh
16lk
<3605>
keturunan
17tyb
<1004>
Israel
18larvy
<3478>
 
19P
<0>
5
Demikianlah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
Tuhan
3ynda
<136>
ALLAH
4hwhy
<3069>
Inilah
5taz
<2063>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
Aku telah menempatkannya di
 
 
tengah-tengah
7Kwtb
<8432>
bangsa-bangsa
8Mywgh
<1471>
dengan
9hytmv
<7760>
negeri-negeri
 
 
di
10hytwbybow
<5439>
sekelilingnya
11twura
<776>