Prev Chapter Leviticus 10 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
anak-anak
2ynb
<1121>
Harun
3Nrha
<175>
Nadab
4bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
5awhybaw
<30>
mengambil
1wxqyw
<3947>
pedupaan
7wttxm
<4289>
masing-masing
6sya
<376>
dan
 
 
menaruh
8wntyw
<5414>
api
10sa
<784>
serta ukupan
 
 
di atasnya
9Nhb
<2004>
lalu
13trjq 12hyle 11wmyvyw
<7004> <5921> <7760>
mempersembahkan
14wbrqyw
<7126>
api
17sa
<784>
yang
 
 
asing
18hrz
<2114>
ke
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
sesuatu
 
 
yang
19rsa
<834>
tidak
20al
<3808>
diperintahkan
21hwu
<6680>
oleh-Nya
22Mta
<853>
2
Lalu
 
 
keluarlah
1autw
<3318>
api
2sa
<784>
dari
 
 
hadapan
3ynplm
<6440>
TUHAN
4hwhy
<3068>
melalap
5lkatw
<398>
keduanya dan mereka pun
6Mtwa
<853>
mati
7wtmyw
<4191>
di
 
 
hadapan
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3068>
3
Lalu
 
 
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Harun
4Nrha
<175>
Inilah
5awh
<1931>
yang
6rsa
<834>
TUHAN
8hwhy
<3068>
firmankan
7rbd
<1696>
firman-Nya
9rmal
<559>
Semua orang yang
 
 
mendekat
10ybrqb
<7138>
kepada-Ku harus
 
 
menghormati kekudusan-Ku
11sdqa
<6942>
Di
12lew
<5921>
hadapan
13ynp
<6440>
seluruh
14lk
<3605>
umat
15Meh
<5971>
ini Aku harus
 
 
dimuliakan
16dbka
<3513>
Jadi
 
 
Harun
18Nrha
<175>
tidak mengatakan
17Mdyw
<1826>
apa pun
 
 
4
Musa
2hsm
<4872>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
Misael
4lasym
<4332>
dan
5law
<413>
Elsafan
6Npula
<469>
anak-anak
7ynb
<1121>
Uziel
8layze
<5816>
paman
9dd
<1730>
Harun
10Nrha
<175>
lalu
 
 
berkata
11rmayw
<559>
kepada
12Mhla
<413>
mereka
 
 
Datang
13wbrq
<7126>
dan
 
 
angkatlah
14wav
<5375>
 
15ta
<853>
saudara-saudaramu
16Mkyxa
<251>
bawalah mereka dari
18ynp 17tam
<6440> <853>
tempat yang kudus
19sdqh
<6944>
ini
 
 
ke
20la
<413>
luar
21Uwxm
<2351>
perkemahan
22hnxml
<4264>
5
Setelah itu mereka
 
 
datang
1wbrqyw
<7126>
lalu
 
 
mengangkat
2Mavyw
<5375>
jenazah keduanya yang masih mengenakan

pakaian
3Mtntkb
<3801>
 
4la
<413>
ke luar
5Uwxm
<2351>
perkemahan
6hnxml
<4264>
seperti
 
 
yang
7rsak
<834>
diperintahkan
8rbd
<1696>
Musa
9hsm
<4872>