Prev Chapter Leviticus 11 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
dan
5law
<413>
Harun
6Nrha
<175>
firman-Nya
7rmal
<559>
 
8Mhla
<413>
2
Katakanlah
1wrbd
<1696>
kepada
2la
<413>
bangsa
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
demikian
5rmal
<559>
Inilah
6taz
<2063>
hewan-hewan
7hyxh
<2416>
yang
8rsa
<834>
boleh kamu
 
 
makan
9wlkat
<398>
dari
 
 
semua
10lkm
<3605>
binatang
11hmhbh
<929>
yang
12rsa
<834>
ada
 
 
di
13le
<5921>
bumi
14Urah
<776>
3
Setiap
1lk
<3605>
binatang
9hmhbb
<929>
yang
 
 
berkuku
3horp
<6541>
belah
2torpm
<6536>
yaitu yang
 
 
kukunya
6torp
<6541>
benar-benar terbelah
5eos 4teosw
<8157> <8156>
dan yang
 
 
memamah biak
8hrg 7tlem
<1625> <5927>
boleh kamu
10hta
<853>
makan
11wlkat
<398>
4
Namun
1Ka
<389>
dari binatang yang

berkuku
9horph
<6541>
belah
8yoyrpmmw
<6536>
atau
 
 
memamah biak
7hrgh 6ylemm
<1625> <5927>
 
2ta
<853>
inilah
3hz
<2088>
yang
 
 
tidak
4al
<3808>
boleh kamu
 
 
makan
5wlkat
<398>
yaitu
15awh
<1931>
 
10ta
<853>
unta
11lmgh
<1581>
sebab
12yk
<3588>
meskipun
 
 
memamah biak
14hrg 13hlem
<1625> <5927>
unta
 
 
tidak
17wnnya
<369>
berkuku
16horpw
<6541>
belah
18oyrpm
<6536>
Itu
20awh
<1931>
haram
19amj
<2931>
bagimu
21Mkl
<0>
5
 
1taw
<853>
Pelanduk
2Npsh
<8227>
juga tidak boleh kamu makan

sebab
3yk
<3588>
meskipun
 
 
memamah biak
5hrg 4hlem
<1625> <5927>
pelanduk
 
 
tidak
8al
<3808>
 
6awh
<1931>
berkuku
7horpw
<6541>
belah
9oyrpy
<6536>
Itu
 
 
haram
10amj
<2931>
bagimu
11awh
<1931>
 
12Mkl
<0>