Prev Chapter Leviticus 23 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Inilah
6Mhla 5trmaw
<413> <559>
perayaan
7ydewm
<4150>
yang ditetapkan
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
9rsa
<834>
harus kamu
 
 
nyatakan
10warqt
<7121>
sebagai
11Mta
<853>
pertemuan
12yarqm
<4744>
kudus
13sdq
<6944>
semua
 
 
ini
14hla
<428>
 
15Mh
<1992>
perayaan
16ydewm
<4150>
yang Aku tetapkan
 
 
3
Kamu boleh
3hvet
<6213>
bekerja
4hkalm
<4399>
selama
 
 
enam
1tss
<8337>
hari
2Mymy
<3117>
tetapi
 
 
hari
5Mwybw
<3117>
yang
 
 
ketujuh
6yeybsh
<7637>
merupakan
 
 
Sabat
7tbs
<7676>
hari peristirahatan penuh
8Nwtbs
<7677>
Kamu harus menggunakan hari itu sebagai hari
 
 
pertemuan
9arqm
<4744>
kudus
10sdq
<6944>
Kamu
 
 
tidak boleh
13al
<3808>
melakukan
14wvet
<6213>
 
11lk
<3605>
pekerjaan
12hkalm
<4399>
apa pun pada hari itu Sebab
 
 
itu
16awh
<1931>
adalah hari
 
 
Sabat
15tbs
<7676>
bagi
 
 
TUHAN
17hwhyl
<3068>
di
 
 
seluruh
18lkb
<3605>
kediamanmu
19Mkytbswm
<4186>
 
20P
<0>
4
Inilah
1hla
<428>
hari yang
 
 
ditetapkan
2ydewm
<4150>
TUHAN
3hwhy
<3068>
sebagai
 
 
pertemuan
4yarqm
<4744>
kudus
5sdq
<6944>
yang
6rsa
<834>
harus kamu
 
 
nyatakan
7warqt
<7121>
pada hari yang telah
8Mta
<853>
ditetapkan
9Mdewmb
<4150>
5
 
6Nyb
<996>
Petang
7Mybreh
<6153>
hari hari
 
 
ke-14
4rve 3hebrab
<6240> <702>
bulan
5sdxl 1sdxb
<2320> <2320>
pertama
2Nwsarh
<7223>
adalah Hari
 
 
Pesakh
8xop
<6453>
TUHAN
9hwhyl
<3069>