Prev Chapter Leviticus 8 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
firman-Nya
5rmal
<559>
2
Bawalah
1xq
<3947>
 
2ta
<853>
Harun
3Nrha
<175>
dan
4taw
<853>
anak-anaknya
5wynb
<1121>
bersamanya
6wta
<854>
dengan
7taw
<853>
pakaian-pakaian
8Mydgbh
<899>
 
9taw
<853>
minyak
10Nms
<8081>
urapan
11hxsmh
<4888>
 
12taw
<853>
sapi jantan
13rp
<6499>
untuk
 
 
persembahan penghapus dosa
14tajxh
<2403>
 
15taw
<853>
dua
16yns
<8147>
domba jantan
17Mylyah
<352>
dan
18taw
<853>
sekeranjang
19lo
<5536>
roti tidak beragi
20twumh
<4682>
3
Kumpulkanlah
4lhqh
<6950>
 
1taw
<853>
seluruh
2lk
<3605>
jemaat
3hdeh
<5712>
di
5la
<413>
pintu
6xtp
<6607>
tenda
7lha
<168>
pertemuan
8dewm
<4150>
4
Musa
2hsm
<4872>
melakukan
1veyw
<6213>
seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
kepadanya dan
 
 
jemaat
8hdeh
<5712>
 
6wta
<853>
berkumpul
7lhqtw
<6950>
di
9la
<413>
pintu
10xtp
<6607>
tenda
11lha
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
5
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
jemaat
4hdeh
<5712>
itu
 
 
Ini
5hz
<2088>
adalah
 
 
firman
6rbdh
<1697>
yang
7rsa
<834>
telah
 
 
TUHAN
9hwhy
<3068>
perintahkan
8hwu
<6680>
untuk
 
 
dilakukan
10twvel
<6213>