Prev Chapter Jonah 2 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
Yunus
2hnwy
<3124>
berdoa
1llptyw
<6419>
kepada
3la
<413>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Allahnya
5wyhla
<430>
dari dalam
 
 
perut
6yemm
<4578>
ikan
7hgdh
<1710>
2
Ia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Dalam
 
 
kesengsaraanku
3hrum
<6869>
aku
 
 
berteriak
2ytarq
<7121>
 
4yl
<0>
kepada
5la
<413>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan Ia
 
 
menjawab
7ynneyw
<6030>
aku Dari
 
 
perut bumi
9lwas 8Njbm
<7585> <990>
aku
 
 
berteriak
10ytews
<7768>
dan Engkau
 
 
mendengar
11tems
<8085>
suaraku
12ylwq
<6963>
3
Engkau telah
 
 
membuang
1ynkylstw
<7993>
aku ke
 
 
tempat yang dalam
2hlwum
<4688>
ke dalam
3bblb
<3824>
laut
4Mymy
<3220>
dan
 
 
aliran air
5rhnw
<5104>
mengelilingi
6ynbboy
<5437>
aku
 
 
seluruh
7lk
<3605>
pecahan ombak-Mu
8Kyrbsm
<4867>
dan
 
 
gelombang-Mu
9Kylgw
<1530>
 
10yle
<5921>
menghempas
11wrbe
<5674>
aku
 
 
4
Lalu
 
 
aku
1ynaw
<589>
berkata
2ytrma
<559>
Aku telah
 
 
dibuang
3ytsrgn
<1644>
dari
4dgnm
<5048>
hadirat-Mu
5Kynye
<5869>
Namun
6Ka
<389>
aku
 
 
akan
7Pyowa
<3254>
memandang
8jybhl
<5027>
lagi
 
 
ke
9la
<413>
bait-Mu
10lkyh
<1964>
yang
 
 
kudus
11Ksdq
<6944>
5
Air
2Mym
<4325>
mengelilingi
1ynwppa
<661>
aku
 
 
bahkan
3de
<5704>
mengancam
 
 
nyawaku
4spn
<5315>
lautan yang dalam
5Mwht
<8415>
mengelilingi
6ynbboy
<5437>
aku
 
 
rumput laut
7Pwo
<5488>
melilit
8swbx
<2280>
kepalaku
9ysarl
<7218>