Prev Chapter Nahum 2 Next Chapter Show all verses
1
Pembongkar
2Uypm
<6327>
telah
 
 
maju
1hle
<5927>
melawan
3le
<5921>
engkau
4Kynp
<6440>
berjagalah
5rwun
<5341>
di
 
 
benteng
6hrum
<4694>
mengintailah
7hpu
<6822>
di
 
 
jalan-jalan
8Krd
<1870>
kuatkanlah
9qzx
<2388>
ikat pinggangmu
10Myntm
<4975>
kumpulkanlah
11Uma
<553> ==>
semua
13dam
<3966>
kekuatan
12xk 11Uma
<== <3581> <553>
2
Sesungguhnya
1yk
<3588>
TUHAN
3hwhy
<3068>
memulihkan
2bs
<7725>
 
4ta
<853>
kebanggaan
5Nwag
<1347>
Yakub
6bqey
<3290>
seperti
 
 
kebanggaan
7Nwagk
<1347>
Israel
8larvy
<3478>
sebab
9yk
<3588>
perusak
10Mwqqb
<1238>
telah
 
 
merusaknya
11Myqqb
<1238>
dan
 
 
memusnahkan
13wtxs
<7843>
cabang-cabangnya
12Mhyrmzw
<2156>
3
Perisai
1Ngm
<4043>
para
 
 
pahlawan
2whyrbg
<1368>
diwarnai merah
3Mdam
<119>
prajurit-prajuritnya
4ysna
<376>
yang
 
 
gagah perkasa
5lyx
<2428>
berpakaian
6Myeltm
<8529>
kirmizi
8twdlp
<6393>
Kereta
9bkrh
<7393>
berkilat-kilat seperti
 
 
api
7sab
<784>
obor pada
 
 
hari
10Mwyb
<3117>
ia
 
 
menetapkannya
11wnykh
<3559>
dan
 
 
pepohonan sanobar
12Mysrbhw
<1265>
akan
 
 
terguncang hebat
13wlerh
<7477>
4
Kereta
3bkrh
<7393>
melaju
2wllwhty
<1984>
di
 
 
jalan
1twuwxb
<2351>
berkejaran
4Nwqsqtsy
<8264>
di
 
 
lapangan
5twbxrb
<7339>
mereka
 
 
terlihat
6Nhyarm
<4758>
seperti
 
 
obor
7Mdyplk
<3940>
mereka akan
 
 
berlari
9wuuwry
<7323>
seperti
 
 
kilat
8Myqrbk
<1300>
5
Pasukan-pasukan istimewa
2wyryda
<117>
dikerahkan
1rkzy
<2142>
mereka
 
 
jatuh tersandung
3wlsky
<3782>
saat
 
 
berjalan maju
4*Mtkylhb {Mtwklhb}
<1979>
Mereka
 
 
lari terburu-buru
5wrhmy
<4116>
ke arah
 
 
tembok kota
6htmwx
<2346>
dan
 
 
alat pendobrak
8Kkoh
<5526>
sudah
 
 
disediakan
7Nkhw
<3559>