Prev Chapter Romans 10 Next Chapter Show all verses
1
Saudara-saudara
1adelfoi
<80>
 
2h 3men
<3588> <3303>
keinginan
4eudokia
<2107>
 
5thv 6emhv
<3588> <1699>
hatiku
7kardiav
<2588>
dan
8kai
<2532>
 
9h
<3588>
doaku
10dehsiv
<1162>
kepada
11prov
<4314>
 
12ton
<3588>
Allah
13yeon
<2316>
untuk
14uper
<5228>
mereka
15autwn
<846>
adalah
 
 
supaya
16eiv
<1519>
mereka
 
 
diselamatkan
17swthrian
<4991>
2
Sebab
2gar
<1063>
aku dapat
 
 
bersaksi
1marturw
<3140>
tentang
 
 
mereka
3autoiv
<846>
bahwa
4oti
<3754>
mereka
 
 
memiliki
7ecousin
<2192>
semangat
5zhlon
<2205>
untuk
 
 
Allah
6yeou
<2316>
tetapi
8all
<235>
tidak
9ou
<3756>
berdasarkan
10kat
<2596>
pada
 
 
pengetahuan yang benar
11epignwsin
<1922>
3
Sebab
2gar
<1063>
mereka
 
 
tidak mengetahui
1agnoountev
<50>
kebenaran
6dikaiosunhn
<1343>
 
3thn 4tou
<3588> <3588>
Allah
5yeou
<2316>
dan
7kai
<2532>
berusaha
10zhtountev
<2212>
menegakkan
11sthsai
<2476>
kebenaran
8thn
<3588>
mereka sendiri
9idian
<2398>
mereka
 
 
tidak
16ouc
<3756>
tunduk
17upetaghsan
<5293>
kepada
12th
<3588>
kebenaran
13dikaiosunh
<1343>
 
14tou
<3588>
Allah
15yeou
<2316>
4
Sebab
2gar
<1063>
Kristus
4cristov
<5547>
adalah
 
 
kegenapan
1telov
<5056>
Hukum Taurat
3nomou
<3551>
yang menjadi
5eiv
<1519>
kebenaran
6dikaiosunhn
<1343>
bagi
 
 
setiap orang
7panti
<3956>
yang
8tw
<3588>
percaya
9pisteuonti
<4100>
5
Musa
1mwushv
<3475>
 
2gar
<1063>
menulis
3grafei
<1125>
tentang
4oti 5thn
<3754> <3588>
kebenaran
6dikaiosunhn
<1343>
yang
7thn
<3588>
berasal dari
8ek
<1537>
Hukum Taurat
9nomou
<3551>
bahwa
 
 
seseorang
12anyrwpov
<444>
yang
10o
<3588>
melakukan
11poihsav
<4160>
kebenaran berdasarkan hukum akan

hidup
13zhsetai
<2198>
olehnya
14en 15auth
<1722> <846>